Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Hrady, zámky, památky

Škodův palác

www
Městská část
Praha 1
Adresa
Jungmannova 35/29, Praha 1 - 110 00
Doprava
Metro B - stanice Národní třída

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Pozdně kubistická budova v Jungmannově ulici byla postavena v roce 1929 pro Škodovy závody podle návrhu významného architekta Pavla Janáka (palác Adria, Černínský palác). Přilehlá administrativní budova v Charvátově ulici se datuje k roku 1937.

I dnes obě budovy splňují nejvyšší požadavky díky svému flexibilnímu prostorovému využití kancelářského a společného prostoru v objektu. Budovy jsou přístupné několika vchody, což umožní jednoduché členění interiéru na nezávislá oddělení. V letech 1994-2004 byl palác hlavním sídlem Energetické skupiny ČEZ.

Objekt na parcele č. 718, k. ú. Nové Město (dnes pod č. p. 35 Jungmannova) byl zbudován na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století na místě několika domů jako administrativní budova pro generální ředitelství Škodových závodů v Plzni. Autorem návrhu je prof. Pavel Janák, autorem prováděcího projektu a dodavatelem stavby stavební firma Nekvasil z Karlína.

Na parcelách 34 a 35 mela být původně jen zhuštěna stávající zástavba, definovaná především pozdně barokním Thun-Salmovským palácem. Kromě jiného se o zástavbu této lokality zajímala společnost Melantrich, pro kterou zpracovali návrh architekti Bohumil Hypšman a František Roith. Následně ale pozemky i budovu kupují Škodovy závody a o vypracování návrhu je požádán arch. Troníček, vedoucí architekt stavební a projekční firmy Nekvasil z Karlína. Ten přichází r. 1923 s poměrně zajímavým řešením, které ale nakonec není přijato. Magistrát navrhuje, aby na projekt byla vypsána soutěž nebo byl jeho zpracováním pověřen vybraný architekt. Osobou, která byla tímto úkolem nakonec pověřena, se stal profesor pražské Uměleckoprumyslové školy Pavel Janák, snad i proto, že byl autorem sousedního objektu paláce Adria. Jeho první návrh z roku 1924 se sice setkal s kladným přijetím na památkovém úřadě (předpokládal zahrnout stávající barokní fasádu do nové uliční fronty), proti však byl objednatel a investor, a proto se realizuje až Janákuv druhý návrh.

Celá stavba byla dokončena kolem roku 1926 a následně upravována až do 30. let, zejména změnou nároží ulic Jungmannova a Charvátova, kde své místo nachází autosalon.

Na první etapu později navazuje dostavba druhé části na parcele č. 719, k. ú. Nové Město (dnes pod č. p. 41 Charvátova), která byla dokončena kolem roku 1938, počítáme-li do stavby i úpravu druhého suterénu pro potřeby krytu civilní obrany. Ten nechává Škoda budovat pravděpodobně v souvislosti s nástupem fašismu.

Již ve své době se jednalo o velkorysé stavební dílo: zastavená plocha je cca 5 000 m2, při 2 podzemních a 7 nadzemních podlažích je celková užitná plocha téměř 28 000 m2. Tyto plochy jsou rozloženy kolem dvou vnitrních dvorů tak, aby byl omezen počet prostor bez přirozeného osvětlení a aby zároveň docházelo k optimálnímu provětrávání. Do nadzemních podlaží jsou situovány kancelářské prostory (za zmínku stojí především reprezentativní plochy pro ředitele Škodu ve druhém nadzemním podlaží), v podzemí nacházíme technické a provozní zázemí, archivy, rozsáhlý trezor a již zmiňovaný kryt. Budova je obsluhována 7 schodišti s výtahy.

V současné době sídlí ve Škodově paláci odbory Magistrátu hl. města Prahy - např. odbor ochrany prostředí, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nebo odbor živnostenský či odbor dopravy. Nejpříjemnější novinkou, která Pražanům výrazně usnadní komunikaci s úřadem, je moderní podatelna v přízemí budovy. Každý návštěvník po příchodu získá z elektronického pořadníku osobní číslo, zvukový signál a světelné tabule ho včas upozorní, kdy a na které přepážce bude obsloužen. Čekání si navíc občané mohou zpříjemnit posezením v občerstvení, které je součástí prostoru podatelny.

Chodba budovy – připomínající pasáž propojující ulice Jungmannovu a Charvátovou - s minimálním zásahem do původního plánu rekonstrukce budovy slouží jako výstavní prostory.
Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>