Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Speciální akce
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Nový zrcadlový labyrint a kaleidoskopické kino v centru Prahy (626)

2014-03-16 11:20

Centrum Prahy láká od března novou atrakcí. Je jí jeden z největších zrcadlových labyrintů v České republice, doplněný o jedinečné křišťálové bludiště, zábavná zakřivená zrcadla a trojrozměrné kaleidoskopické kino. Na Můstku tak na návštěvníky čeká nevšední zážitek v podobě cesty bludištěm s více než 80 zrcadly, které je zakončeno netradičním uměleckým pojetím zpracování filmového materiálu podle Radúze Činčery.

Jeden z největších zrcadlových labyrintů v Čechách je navržen tak, že svým vzájemným odrazem vytváří efekt nekonečných chodeb a optických klamů. Člověk tak nikdy přesně v bludišti neví, kudy se v soustavě více než 80 totožných zrcadel vydat. Po zdolání nesnadné cesty na zájemce však čeká ještě větší oříšek. Na labyrint navazuje další bludiště, tentokrát pouze z čirých skel, která ještě více ztěžují možnost orientace, takže je pro jeho zdolání nutné naprosté soustředění a opatrnost. A pokud by se náhodou stalo, že návštěvník do některého ze skel či zrcadel omylem narazí, nemusí se bát. Všechna zrcadla i skla jsou bezpečnostní a odolají všem nárazům. Bludiště je zakončeno sérií zábavných zakřivených zrcadel, které udělají radost především dětem.

Na konci bludiště na návštěvníky jako odměna za úspěšné zdolání všech překážek čeká promítání ve formě kaleidoskopického kina, což je jedinečný koncept, který funguje na principu dětského kukátka. Optický kaleidoskop prezentuje pomocí sestavy zrcadel a zadní projekce umělecké filmové záběry tak, aby vznikl dojem, že se návštěvník dívá na obrovskou trojrozměrnou kouli o výšce 70 metrů. Divák tak získává pocit, že sleduje nespočet miniaturních zmnožených promítacích pláten.

V pražském kaleidoskopickém kině budou promítány dva filmy, které byly pro tento typ reprodukce Činčerou speciálně vytvořeny. Vysílané filmy s názvy „Praha ve vichřici dějin“ a „Poklady české kultury“ zachycují historii a architekturu českých zemí.

Trojrozměrné kaleidoskopické kino společně s jedinečnými bludišti můžete navštívit každý den od 10:00 do 20:00 hodin na adrese Na Můstku 3, 110 00 Praha 1. Vstupné pro dospělou osobu činí 90,- Kč, pro děti a studenty 60,-Kč a zvýhodněné vstupné pro rodiny pak 240,- Kč.

Komentáře (626)

우리카지노 2022-10-01 11:58:49
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work.I never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful.
web hosting in nepal 2022-09-29 10:32:37
I admit, I have not been on this web page in a long time...
foreign songs 2022-09-29 12:33:28
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.Thank you because you have been willing to share information with us.
LOVE 2022-09-28 10:11:50
Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.I am impressed with your work and skill. Thank you so much.
aurora trader review 2022-09-23 11:43:31
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.
streameast io 2022-09-23 06:07:52
You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here.
spot clean 2022-09-22 10:31:51
I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
bitcoin profit site web 2022-09-21 05:46:04
I was surfing the Internet for information and came across your blog. I am impressed by the information you have on this blog. It shows how well you understand this subject.
Tenet Brochure 2022-09-17 11:59:44
Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post.
likit 2022-09-16 11:31:24
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me.
buy bitcoin with paypal 2022-09-15 10:44:16
Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post.
Akne Behandlung 2022-09-13 02:00:43
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful.
fleeing the complex 2022-09-12 06:51:36
Nice post
ethereum price 2022-09-11 01:58:39
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me.
bitvestment test 2022-09-02 02:54:57
I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
terra hill price 2022-09-01 09:09:54
The closest primary school to Terra Hill is Blangah Rise Primary School.
Random Video Chat 2022-08-31 11:45:24
Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome!
Car Show Boards 2022-08-21 02:31:04
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work
Grange 1866 Showflat 2022-08-18 01:20:03
Thank you because you have been willing to share information with us.
good 2022-08-10 08:09:38
You have shared really very nice information. Please keep posting like this so that we can get knowledge from your blog. I hope I will read your new blog soon https://powerballcity.com/ 파워볼사이트 https://powerballcity.com/ 파워볼게임 https://powerballcity.com/ 파워볼 https://powerballcity.com/ 파워볼365 I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article https://slotsite777.com/ 슬롯사이트 https://slotsite777.com/ 온라인슬롯 I accidentally searched and visited your site. I still saw several posts during my visit, but the text was neat and readable. I will quote this post and post it on my blog. Would you like to visit my blog later? https://holdem777.com/ 홀덤사이트 https://holdem777.com/ 온라인홀덤 Hi! this is often nice article you shared with great information. Thanks for giving such an exquisite informative information. https://twintoto.com/ 메이저사이트 https://twintoto.com/ 메이저놀이터 https://twintoto.com/ 토토사이트 https://twintoto.com/ 안전놀이터 It's difficult to find well-informed people about this topic, but you seem like you know what you're talking about! Thanks, https://badug-i.com/ 바둑이사이트 https://badug-i.com/ 온라인바둑이
askmid 2022-08-09 01:42:31
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work.
crypto cfd trading 2022-07-29 08:56:09
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
casino online 2022-06-21 09:24:33
Your writing is perfect and complete. [url=http://cse.google.dk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Foncasino.io]casino online[/url] However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?
casino online 2022-06-21 09:23:57
Your writing is perfect and complete. <a href="http://cse.google.dk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Foncasino.io">casino online</a> However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>