Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Speciální akce
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Nový zrcadlový labyrint a kaleidoskopické kino v centru Prahy (685)

2014-03-16 11:20

Centrum Prahy láká od března novou atrakcí. Je jí jeden z největších zrcadlových labyrintů v České republice, doplněný o jedinečné křišťálové bludiště, zábavná zakřivená zrcadla a trojrozměrné kaleidoskopické kino. Na Můstku tak na návštěvníky čeká nevšední zážitek v podobě cesty bludištěm s více než 80 zrcadly, které je zakončeno netradičním uměleckým pojetím zpracování filmového materiálu podle Radúze Činčery.

Jeden z největších zrcadlových labyrintů v Čechách je navržen tak, že svým vzájemným odrazem vytváří efekt nekonečných chodeb a optických klamů. Člověk tak nikdy přesně v bludišti neví, kudy se v soustavě více než 80 totožných zrcadel vydat. Po zdolání nesnadné cesty na zájemce však čeká ještě větší oříšek. Na labyrint navazuje další bludiště, tentokrát pouze z čirých skel, která ještě více ztěžují možnost orientace, takže je pro jeho zdolání nutné naprosté soustředění a opatrnost. A pokud by se náhodou stalo, že návštěvník do některého ze skel či zrcadel omylem narazí, nemusí se bát. Všechna zrcadla i skla jsou bezpečnostní a odolají všem nárazům. Bludiště je zakončeno sérií zábavných zakřivených zrcadel, které udělají radost především dětem.

Na konci bludiště na návštěvníky jako odměna za úspěšné zdolání všech překážek čeká promítání ve formě kaleidoskopického kina, což je jedinečný koncept, který funguje na principu dětského kukátka. Optický kaleidoskop prezentuje pomocí sestavy zrcadel a zadní projekce umělecké filmové záběry tak, aby vznikl dojem, že se návštěvník dívá na obrovskou trojrozměrnou kouli o výšce 70 metrů. Divák tak získává pocit, že sleduje nespočet miniaturních zmnožených promítacích pláten.

V pražském kaleidoskopickém kině budou promítány dva filmy, které byly pro tento typ reprodukce Činčerou speciálně vytvořeny. Vysílané filmy s názvy „Praha ve vichřici dějin“ a „Poklady české kultury“ zachycují historii a architekturu českých zemí.

Trojrozměrné kaleidoskopické kino společně s jedinečnými bludišti můžete navštívit každý den od 10:00 do 20:00 hodin na adrese Na Můstku 3, 110 00 Praha 1. Vstupné pro dospělou osobu činí 90,- Kč, pro děti a studenty 60,-Kč a zvýhodněné vstupné pro rodiny pak 240,- Kč.

Komentáře (685)

Exterminators 2023-05-01 07:10:34
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..This is just the information I am finding everywhere.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome!You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. Thanks for sharing the such information with us to read this...
Laminectomy Surgery Adelaide 2023-04-19 06:54:53
The Zrcadlový Labyrint and Kaleidoskopické Kino located in Prague offer visitors an immersive and captivating experience with their stunning displays of light, colors, and intricate mirror mazes that transport you to another world.
I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs…
Buy magic mushrooms online 2023-03-26 12:10:44
Many pharmacy technician programs include some type of hands on internship in a local pharmacy to get hands on experience along with the book work which ranges from pharmacology and medical terminology to human body structure to pharmacology law. <a href="https://magic-mushrooms.store/product/three-extra-large-magic-mushroom-grow-kits-package-deal-3/">Three extra large magic mushroom</a>
chat roulette 2023-03-22 08:47:03
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..We have sell some products of different custom boxes.I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.
CBSE Schools In Gorakhpur 2023-03-15 11:08:47
I would like to thank you for your efforts in writing.
CBSE Schools Gorakhpur 2023-03-15 11:08:26
I would like to thank you for your efforts in writing. <a href="https://www.eduindianews.com/cbse-schools-gorakhpur">CBSE Schools In Gorakhpur</a>
CBSE Schools In Jaipur 2023-03-12 02:13:16
Major thankies for the post. Much obliged.
coomeet 2023-03-10 09:29:57
Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
Cape Royale Price 2023-03-09 10:35:27
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!.
Modular Container House 2023-03-08 05:35:53
Hello, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous informative article here at my home.Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..
Modular Container House 2023-03-08 05:35:53
Hello, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous informative article here at my home.Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..
divorce 2023-03-08 08:39:11
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
dogecoin 2023-03-04 06:26:05
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article...This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information.Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work.
hemorrhoids formula 2023-03-02 05:24:35
This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here!I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
bitiq erfahrungen 2023-03-01 07:50:42
I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up.I was surfing the Internet for information and came across your blog. I am impressed by the information you have on this blog. It shows how well you understand this subject.
China Custom Stickers Printing 2023-02-22 09:44:17
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.We have sell some products of different custom boxes.it is very useful and very low price please visits this site thanks and please share this post with your friends.
local Costco Food Court 2023-02-21 08:11:38
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too.
breakfast catering 2023-02-21 06:10:23
Thank you because you have been willing to share information with us. Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.I have read all the comments and suggestions posted by the visitors for this article are very fine,We will wait for your next article so only.Thanks!
Mobile Car Wash Trinity FL 2023-02-21 11:40:51
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! When your website or blog goes live for the first time, it is exciting. That is until you realize no one but you and your.
Ipswich estate agent 2023-02-21 05:45:50
Great survey, I'm sure you're getting a great response.You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here.This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs…Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post.Thank you because you have been willing to share information with us.
Cairnhill 16 Brochure 2023-02-18 09:16:22
This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here!I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
Free MP3 Downloads 2023-02-17 02:12:45
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>