Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Speciální akce
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Nový zrcadlový labyrint a kaleidoskopické kino v centru Prahy (442)

2014-03-16 11:20

Centrum Prahy láká od března novou atrakcí. Je jí jeden z největších zrcadlových labyrintů v České republice, doplněný o jedinečné křišťálové bludiště, zábavná zakřivená zrcadla a trojrozměrné kaleidoskopické kino. Na Můstku tak na návštěvníky čeká nevšední zážitek v podobě cesty bludištěm s více než 80 zrcadly, které je zakončeno netradičním uměleckým pojetím zpracování filmového materiálu podle Radúze Činčery.

Jeden z největších zrcadlových labyrintů v Čechách je navržen tak, že svým vzájemným odrazem vytváří efekt nekonečných chodeb a optických klamů. Člověk tak nikdy přesně v bludišti neví, kudy se v soustavě více než 80 totožných zrcadel vydat. Po zdolání nesnadné cesty na zájemce však čeká ještě větší oříšek. Na labyrint navazuje další bludiště, tentokrát pouze z čirých skel, která ještě více ztěžují možnost orientace, takže je pro jeho zdolání nutné naprosté soustředění a opatrnost. A pokud by se náhodou stalo, že návštěvník do některého ze skel či zrcadel omylem narazí, nemusí se bát. Všechna zrcadla i skla jsou bezpečnostní a odolají všem nárazům. Bludiště je zakončeno sérií zábavných zakřivených zrcadel, které udělají radost především dětem.

Na konci bludiště na návštěvníky jako odměna za úspěšné zdolání všech překážek čeká promítání ve formě kaleidoskopického kina, což je jedinečný koncept, který funguje na principu dětského kukátka. Optický kaleidoskop prezentuje pomocí sestavy zrcadel a zadní projekce umělecké filmové záběry tak, aby vznikl dojem, že se návštěvník dívá na obrovskou trojrozměrnou kouli o výšce 70 metrů. Divák tak získává pocit, že sleduje nespočet miniaturních zmnožených promítacích pláten.

V pražském kaleidoskopickém kině budou promítány dva filmy, které byly pro tento typ reprodukce Činčerou speciálně vytvořeny. Vysílané filmy s názvy „Praha ve vichřici dějin“ a „Poklady české kultury“ zachycují historii a architekturu českých zemí.

Trojrozměrné kaleidoskopické kino společně s jedinečnými bludišti můžete navštívit každý den od 10:00 do 20:00 hodin na adrese Na Můstku 3, 110 00 Praha 1. Vstupné pro dospělou osobu činí 90,- Kč, pro děti a studenty 60,-Kč a zvýhodněné vstupné pro rodiny pak 240,- Kč.

Komentáře (442)

article writer 2020-08-07 09:29:24
T- Her main threat is modern technology that is coming with all kinds of solution to the body problems.
Online File Storage UK 2020-08-06 02:09:22
Fantastic site, so glad that I stumbled across this important information...thank you
Google Drive Alternative 2020-08-06 01:50:26
How often do you post new information here? It is a really great site, thank you
Really appreciate the time and effort that went into creating this informative site
Magnficent effort in producing a quality site such as this! Thanks so much
UK local business directory 2020-08-06 01:31:12
Please keep posting quality information such as this, it is top notch!
Outdoor Gear NZ 2020-08-06 01:29:49
Thanks so much, this is an excellent site that I truly appreciate
sklepy internetowe radom 2020-08-06 06:47:50
I appreciate your post and look forward to more. There are a lot of dissertation internet websites via the web as soon as you look for not surprisingly listed as part of your article. I will forever admire all you have done here. Thank you for sharing
Mumbai escorts 2020-08-05 01:52:59
High-quality article, a debt of gratitude is so as for assembling this! This is actually one exquisite post.

فيب

2020-08-03 06:47:49
Thanks
mcafee.com/activate 2020-07-24 10:13:12
McAfee Total Protection is the McAfees premium antivirus program that offers everything that any typical antivirus software does and more.
office.com/setup 2020-07-24 10:12:49
I appreciate your hard work. Keep posting new updates with us. This is really a wonderful post. Nice Blog Very interesting and useful information on your website. Thanks for sharing the blog and this great information which is definitely going to help us.
office.com/setup 2020-07-24 10:12:02
I was impressed, I have to say. In fact, I rarely encounter educational and funny blogs. You may strike a nail on your head. Your idea is wonderful. The problem is one in which adequate individuals are not speaking intellectually. I am pleased that I found this by seeing this and searching for one thing.
office.com/setup 2020-07-24 10:11:21
Microsoft Office installation is essential tool for any PC inside this generation. It provides quite useful tools such as MS-Word, Excel and PowerPoint that are crucial for creating your task quite easy associated with company. This attribute makes Office.com/setup one of the greatest software bundle.
Mshahid 2020-07-20 06:24:53
Great! It sounds good. Thanks for sharing..<a href="https://winc.com/hi/r34iatjxgm0">Winc Promo Code</a>
reklama polkowice 2020-07-19 05:59:05
I appreciate your post and look forward to more. Your study has proved your hard work and experience you have got in this field. Thanks for the wonderful share.
Edward fox 2020-07-14 07:51:48
As being a Newbie, We’re permanently exploring online for articles which can be of help to me. Many thanks <a href="https://houstonembroideryservice.com/custom-velcro-patches/">Custom Velcro Patches For Backpacks</a>
Zauberer Hamburg 2020-07-13 08:49:57
Very refreshing to read. I really love to read such a nice article. am impressed by the information you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Thank you for sharing.
فيب الدمام 2020-07-09 09:00:08
This is a great article for sharing this informative information. I am impressed by the information you have on this blog. It helps me in many ways. Thanks for posting this again.
Appliance installation in London 2020-07-09 08:50:30
We repair and install any type of appliances in London. We repair and install Fridges, Washing, Machines, Dishwashers and all domestic appliances.
skribbl io 2020-07-03 11:22:37
I looked through the forum, I found this to be a good, very useful forum. I hope the forum will be shared widely.
Carding Forum 2020-07-03 05:08:07
I am impressed by the knowledge you have on this blog. I have read that knowledge very much, it gives me a lot of things. Thanks for your help sharing.
فيب الدمام 2020-07-02 07:18:33
I have read your article, it is very informative and helpful for me. Your content gives readers things to think about in an interesting way. Will be back again oftentimes to determine the status of new posts.
Avery 2020-06-30 01:40:54
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. <a href="https://moviehbo.com">ดูหนัง</a>

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>