Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Národní technické voní novotou (75)

2011-05-05 11:04

Po více jak čtyřech letech se v únoru opět otevřelo Národní technické muzeum na Letné. Kromě náročné celkové rekonstrukce proběhla v muzeu i úprava expozic, a přestože není ještě zdaleka vše dokončené, jeho návštěvu můžeme rozhodně doporučit.

Od parovozu k helikoptéře
Asi největší zájem je o expozici dopravy, která je instalovaná v přízemí vzadu za pokladnami. Je to pochopitelné, protože už na pohled je to instalace přitažlivá. Dominují jí dvě velké parní lokomotivy a několik letadel volně zavěšených ve vzduchu. V expozici najdete nejstarší automobily, kola, motorky, letouny a modely plavidel říční dopravy.

Po obvodu haly jsou schodiště a lávky, díky kterým si exponáty můžete prohlížet z několika pater. Prostorovost expozice dává možnost zakusit letouny v jejich přirozeném prostředí, totiž ve vzduchu, a pokud s sebou budete mít menší děti, které se nadšeně vrhají v nejvyšším patře k zábradlí, aby si vše prohlédly zblízka, možná prožijete i něco ze závrati, která dozajista okouzlovala první dobrodružné letce.  Na ochozech najdete vystavené motory některých letadel, makety říčních lodí, ale instalace zde ještě stále není úplně hotová.


Parní rychlíková lokomotiva 375.007 přezdívaná Hrboun

Téměř celá expozice, která představuje mimo jiné i nejstarší hasičské stříkačky, původně ještě tažené koňmi, je určena pouze ke koukání. Naštěstí její autoři pamatovali i na ty nejmenší nadšence a vzadu v pravém rohu najdete úzkokolejnou parní lokomotivu, do které můžou caparti nastoupit.

V přízemí dále najdete ještě jeden sál se starými přístroji. Jsou tu radia, staré psací stroje, ponorka, nebo hrací stroj, který si můžete spustit. Vedle tohoto sálu je expozice věnovaná fotografii, koncipovaná jako potemnělý fotografický ateliér.


Expozice- Fotografický ateliér

Tiskne, mine, začne
V prvním patře najdete expozici věnovanou historii tiskařství. Po krátkém labyrintu připomínajícím klasickou maloměstskou knihovnu se ocitnete takřka v tiskařské dílně několika století. Místnost je plná nádherných tiskařských strojů a pro malé zvědavce tu jsou jednoduché rekonstrukce principů tiskařských strojů, které si mohou sami spustit.

V dalším patře pak najdete zcela nově instalovanou expozici věnovanou astronomii. Je to dynamická expozice evokující tajuplný svět vzdálených hvězd a hlavně je tu celá řada pozoruhodných astronomických přístrojů z 16. až 20. století. Samozřejmě i tady najdete funkční modely, které vám napomohou pochopit principy fungovaní některých přístrojů.


Expozice o Astronomii

V posledním patře pak najdete expozici věnovanou architektuře, stavitelství a designu. Oproti té předchozí může překvapit strohostí, kdy část instalovaných objektů je ukryta za jednoduchou skleněnou vitrínou. Expozice dokumentuje vývoj české architektury od 19. století do druhé poloviny 20. století. Řada modelů zde vystavených našla svou realizaci v ulicích města, kde je pak také můžete hned konfrontovat.


Z expozice věnované tiskařství

Do budoucna se ještě chystá otevření expozic – Technika v domácnosti, Příběh Národního technického muzea, Hornictví – uhelný a rudný důl, Dějiny železa a Foto-kino.

Plné vstupné je 170 korun, snížené 90 korun.

Veškeré další podrobnosti najdete TADY.


Expozice o dopravě

Foto: Národní technické muzeum, Kateřina Uksová

kaca

Komentáře (75)

Research Paper Writing Services 2022-08-31 06:36:08
This is one of the pages I must bookmark. You should keep us on edge by posting quality and engaging information.
catherine Tolbert 2022-07-12 09:13:05
I want to always read your blogs. I love them Are you also searching for <a href="https://www.nursingwritingcenter.com/cheap-nursing-writing-company "> Cheap Nursing Writing Company?</a> we are the best solution for you. We are best solution for you.
catherine Tolbert 2022-07-12 09:13:05
I want to always read your blogs. I love them Are you also searching for <a href="https://www.nursingwritingcenter.com/cheap-nursing-writing-company "> Cheap Nursing Writing Company?</a> we are the best solution for you. We are best solution for you.
Information is known to be a powerful tool in human life. That is why I have realized that each day I have to ensure that I am updated on the things that are happening in the world. Online environment is presently the best platform for obtaining reliable and diverse news. That is why I do not take forums as this for granted.
poppy playtime 2022-05-07 04:13:17
It used to take me a long time to find my balance, but recently I discovered that a website sincerely guides this layout when you can find joy after a stressful day here.
retro bowl 2022-05-06 04:04:00
Readers will benefit much from the information. Every day, I can't stop reading the news on this website.
yasmine 2022-02-27 04:04:58
https://ecobuildingltd.co.uk/house-extensions-london/
yasmine 2022-02-27 04:04:51
https://ecobuildingltd.co.uk/house-extensions-london/
slotxo 2022-02-14 03:03:27
Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also
slotxo 2022-02-14 03:03:27
Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also
Guns For Sale 2022-01-25 03:14:13
After a short time, regular commenters begin to make a community. It starts to feel intrusive to insert yourself. https://gunsforsaleonline.org/product/taurus-g3-9mm-luger-semi-auto-pistol-4-barrel-10-rounds-single-action-with-restrike-3-dot-sights-thumb-safety-black-polymer-frame-black-finish/ https://gunsforsaleonline.org/product/ati-bull-dog-sga-12-gauge-semi-automatic-bullpup-shotgun-18-5-barrel-3-chamber-5-rounds-fixed-synthetic-stock-matte-black-tan-finish/" https://gunsforsaleonline.org/product/girsan-regard-9mm-4-9/
nursing writing services 2021-12-22 04:12:34
Are you inquiring [I need help to write my discussion board post](https://www.nursingwritinghelpers.com/write-my-discussion-board-post/)online? Our [nursing essay assignment writers](https://www.nursingwritinghelpers.com/best-nursing-essay-writing-services) are ready to assist you. We also offer reliable [dissertation writing help online](https://www.dissertationthesishelp.com/dissertation-help-online/)[/url], as well as [business statistics assignment help](https://www.dissertationthesishelp.com/business-statistics-assignment-services/), [nursing assignment services Australia](https://www.nursingwritinghelpers.com/quality-nursing-assignment-help-australia/)[/url] as well as [best nursing assignment writing](https://www.nursingwritinghelpers.com/nursing-assignment-help-online/), [best dissertation PowerPoint Presentation writing help](https://www.dissertationthesishelp.com/powerpoint-presentation-writing-help/) and, [Masters capstone project writing services](https://www.nursingwritinghelpers.com/nursing-capstone-project-writing-services),[dissertation proposal writing service](https://www.dissertationthesishelp.com/dissertation-proposal-writing-service/) ,[ Reliable nursing writing services](https://www.nursingwritinghelpers.com/nursing-writing-services/). [nursing care plan assignment writing services]<a (https://www.nursingwritinghelpers.com/nursing-care-plan-assignment-writing-help/). Write to us today for reliable assistance.
guns 2021-12-12 06:16:37
<a href="https://gunsforsaleonline.org/product/savage-arms-110-ultralight/">SAVAGE ARMS 110 ULTRALIGHT</a> Because not just any long gun can be considered a "sniper rifle", we present you the Guns For Sale Online selection of sniper rifles where you can buy your sniper rifle . Whether as a hunting rifle or sport shooting, any of these examples will more than meet your expectations. <a href="https://gunsforsaleonline.org/product/c-gen5-9mm-semiautomatic-pistol/">GLOCK G19 GEN5 9MM SEMIAUTOMATIC PISTOL</a> <a href="https://gunsforsaleonline.org/product/walther-pdp-full-size-optic-ready-semi-auto-pistol-model-2842475/">Walther PDP Full-Size Optic-Ready Semi-Auto Pistol – Model 2842475</a> <a href="https://gunsforsaleonline.org/product/blackwater-sentry-12-tactical-pump-action-shotgun/">BlackWater Sentry 12 Tactical Pump-Action Shotgun</a> <a href="https://gunsforsaleonline.org/product/desert-eagle-357-magnum-black-l5/">Desert Eagle, .357 Magnum, Black, L5 </a>
painters santa barbara ca 2021-12-09 04:19:31
I really loved it here but are there any recent updates? Thanks
snow rider 3d 2021-12-08 09:53:54
This blog is very unique. Though brief, I have realized that it has valuable information and this inspires me to keep on checking the future posts. Being in such a platform is an interesting experience
dental implants eugene or 2021-12-07 06:06:40
great post!
fencecompanyabilenetx.com 2021-11-24 07:56:41
Great site thanks admin. More power.
cheap dental implants el paso 2021-11-23 08:42:14
great site!
morgan 2021-11-16 08:30:55
<a href="https://s-h-r-o-o-m-s.com/" rel="dofollow"> Buy magic truffles</a> <a href="https://dmt-products.com/" rel="dofollow"> order DMT </a> Magic mushrooms are wild or cultivated mushrooms that contain psilocybin, a naturally-occurring psychoactive and hallucinogenic compound. Psilocybin is considered one of the most well-known psychedelics, according to the Substance Abuse and Mental Health Services Administrations. Psilocybin is classified as a Schedule I drug, meaning that has a high potential for misuse and has no currently accepted medical use in treatment in the United States. Although certain cultures have known to use the hallucinogenic properties of some mushrooms for centuries, psilocybin was first isolated in 1958 by Dr. Albert Hofmann, who also discovered lysergic acid diethylamide (LSD). Magic mushrooms are often prepared by drying and are eaten by being mixed into food or drinks, although some people eat freshly picked magic mushrooms. <a href="https://ultrapsychedelics.com/" rel="dofollow"> Order DMT </a> Albino Penis Envy Psilocybe Cubensis its one of the most popular researched strains on our website.  Typically the Albino Penis Envy Mushroom is small, and slow growing, but EXTREMELY potent.  In nature, it’s an interesting way to chalk up a conversation – “hey, what’s that sticking out of the ground?” – known for it’s unmistakable resemblance to the male reproduction organ. <a href="https://gbl-ghb.com/" rel="dofollow"> buy ghb </a> <a href="https://kittensroom.com/" rel="dofollow"> russian blue kittens for sale </a> <a href="https://leafcuremed.com/" rel="dofollow"> buy weed online </a> <a href="https://alphacbdshop.com/" rel="dofollow"> buy thc oil online </a> <a href="https://ssrestock.com/" rel="dofollow"> sig sauer firearms for sale </a> <a href="https://ultradmtshop.com/" rel="dofollow">one up mushroom bar california</a> <a href="https://psychedelictrippyshop.com/" rel="dofollow">golden teacher spores uk</a> <a href="https://legalrxpharmacy.com/" rel="dofollow">buy shrooms online usa</a>
DNP Project Help 2021-11-10 11:24:19
Truly, this content is very relevant. I know that the visitors to this website will get informed as I have been. I do not regret for spending the time reading this post. Posts as this are usually very informative and reliable. I cannot fail to appreciate the one who has posted this because it is an absolutely nice information
scribble io 2021-11-04 04:32:21
I have seen it for days, agree with the information you shared, it helps me a lot
Capstone Project Help 2021-10-29 08:21:58
Websites are the platforms in which people can obtain diverse kinds of information. In fact, with the growing technology, the online social media has as well continued to grow and therefore people are able to access wide range of informative sources. In that connection, I also like to state that this site has good and relevant content and I am glad to see this site.
Dissertation Writing Services 2021-10-19 02:43:08
This blog is very unique. Though brief, I have realized that it has valuable information and this inspires me to keep on checking the future posts. Being in such a platform is an interesting experience and I have also realized that a number of people have also managed to see this blog. This is an indicator that the blog has a nice message.
moonrock cartridges for sale 2021-09-25 06:17:55
The short-term effects of marijuana use include problems with memory and learning; distorted perception (sights, sounds, time, and touch.) It can also cause difficulty in thinking and problem solving, loss of coordination, increased heart rate, anxiety, and panic attacks.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>