Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Ikony všedního dne

2007-10-26 13:24

Já, ty, on a ona. My všichni. Utvářeni ve svých stereotypních genderových rolích, žijící v nich, profitující z nich, bojující proti nim. Ti, kteří je ve svém umění kriticky nazírají 

Ikony všedního dne
Gender v umění 

• Vernisáž výstavy 10.11. 07 Trafačka Aréna 19 hod
• Zahrají: Deus Ex Machina, Machine Funck,
• Mc Mikatchou
• Výstava 11.11. - 18.11. Galerie Trafo 14 -18 hod

Projekt Ikony všedního dne je výstavou, která má za cíl reflektovat sociální témata v umění. Společným motivem všech děl je gender jako společenský konstrukt, do kterého nelze bezproblémově napasovat jevy odehrávající se kolem nás, lidské vztahy a především jedinečnou individualitu každého člověka.

Každý jedinec se se svou pohlavní (resp. genderovou) příslušností muž/žena vyrovnává odlišným způsobem. Umělci mají výsadní možnost reflektovat ji ve svém uměleckém projevu.

Existuje mnoho cest, jak téma uchopit a tento proces je plně závislý na individualitě každého umělce.

Na projektu Ikony všedního dne bude představena skupina autorů, která ve svých dílech gender uchopuje tak, že se vyhýbá přímému zobrazování nahých těl a využívá spíše konceptuální postupy typické pro postmoderní svět. Ke kritické reflexi genderových problémů ve společnosti slouží systémy znaků a symbolů, parafrází, narážek a ironie.

V uměleckých dílech prezentovaných na výstavě budou obsažena témata: tradiční zobrazování žen jako pasivních objektů touhy, zploštěné a nepružné představy o ženských a mužských rolích ve společnosti, stereotypní nazírání ženské a mužské sexuality, diktát ženské krásy, genderové stereotypy v tradiční ikonografii. 

 „ …Skrývaná nehmotnost a patrná subtilnost na první pohled hmotných soch se pojí s další aspektem Moješčíkových figur, který tvoří další vrstvu onoho vnitřního napětí. Tím druhým pólem je podivný rozpor mezi naturalisticky tvarovaným pohlavím a celkovým bezpohlavním vyzněním postav. Znaky pohlaví jsou tu jakoby nepatřičné a navíc. Jakoby byly jen tím, co zůstalo, čeho podstata byla dávno transformována. Prostředek fyzického tvoření by z toho úhlu pohledu pak mohl být vnímán jako atribut tvorby duchovní. Moješčíkovy na první pohled lepé ženy svým ideálním chladem dokazují svou asexualitu….“

Vystavující umělci:
• Darina Alster
• Vladimír Turner
• Věra Kuttelvašerová Stuchelová
• Barbora Bálková
• David Moješčík
• Markéta Hritzová
• Zdeňka Řezbová
• Teri Varhol
• Darina Hlinková
• Marie Brousilová
• Jana Vodolanová

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>