Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

ITCA 2008 - Mezinárodní trienále současného umění 2008

2008-04-14 01:44

ITCA 2008
Mezinárodní trienále současného umění 2008
> 2. 6.—14. 9. 2008

prezident itca Milan Knížák
hlavní kurátor Tomáš Vlček

Pořádáním ITCA 2008 Národní galerie v Praze odkazuje na Mezinárodní bienále současného umění – IBCA 2005 a rovněž na První pražské bienále 2003.
Mezinárodní trienále současného umění, pořádané Národní galerií v Praze, je rozsáhlý mezinárodní projekt, zaměřený na umělecké tendence, které zůstávají stranou hlavního proudu současného výtvarného umění, manipulovaného finanční a politickou mocí a diktátem vládnoucích interpretací umění.
Téma trienále „Re-reading of the Future“ má za cíl zviditelnit a zpřístupnit ty tvůrčí tendence, které, přestože jsou důležité pro zachování multinacionálního a interkulturního diskursu, zůstávají v pozadí priorit současné společnosti. Prezentace nejaktuálnějších tendencí současného umění v prostorech Národní galerie v Praze je výsledkem její spolupráce s prestižním mezinárodním týmem kurátorů z Velké Británie, Finska, České republiky, Německa, Itálie, Francie, Portugalska, Bulharské republiky atd.
Projekt Mobility – část projektů ITCA 2008 vytvoří satelitní výstavy v alternativních centrech a prostorech partnerských institucí – v Art Academy in Helsinki (Finsko), Perve Galeria (Portugalsko), Turlei Galery (Polsko) a National Museum of Bulgarian Art (Bulharsko).

CENY VSTUPNÉHO DO STÁLÝCH EXPOZIC NG V PRAZE:
Veletržní palác:
Základní vstupné: 200 Kč
od 16.00hod.: 100 Kč
Zlevněné: 100 Kč
od 16.00hod.: 50 Kč
Rodinná vstupenka: 300 Kč
od 16.00hod.: 150 Kč
Školní skupina: 20 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit, že po dobu instalace hlavního výstavního projektu NG pro rok 2008 - Mezinárodní trienále současného umění - platí snížené vstupné do Veletržního paláce, tzn. že od 28. 5. 2008 do 2. června 2008 zaplatí návštěvníci Veletržního paláce snížené vstupné:
100,- Kč do 16 hodin
50,- Kč od 16 hodin

Vstupné na Mezinárodní trienále současného umění počínaje 3. červnem 2008 bude činit:
130,- Kč základní
60,- Kč snížené
------------------------

I T C A  2 0 0 8
Mezinárodní trienále současného umění 2008, Národní galerie v Praze
„RE-READING THE FUTURE“

Termín konání: 3. června – 14. září 2008
Místo konání: Veletržní palác

Pořádáním ITCA 2008 Národní galerie v Praze odkazuje na Mezinárodní bienále současného umění – IBCA 2005 a rovněž na První pražské bienále 2003.

Mezinárodní trienále současného umění, pořádané Národní galerií v Praze, je rozsáhlý mezinárodní projekt, zaměřený na umělecké tendence, které zůstávají stranou hlavního proudu současného výtvarného umění, manipulovaného finanční a politickou mocí a diktátem vládnoucích interpretací umění.

Téma trienále „Re-reading of the Future“ má za cíl zviditelnit a zpřístupnit ty tvůrčí tendence, které, přestože jsou důležité pro zachování multinacionálního a interkulturního diskursu, zůstávají v pozadí priorit současné společnosti.
Prezentace nejaktuálnějších tendencí současného umění v prostorech Národní galerie v Praze je výsledkem její spolupráce s prestižním mezinárodním týmem kurátorů z Velké Británie, Finska, České republiky, Německa, Itálie, Francie, Portugalska, Bulharské republiky atd.

V reprezentativní budově Veletržního paláce na přibližné ploše 9000 m2 se představí stovky děl, hlavně evropských současných umělců z oblastí výtvarného umění, hudby, divadla, videa, filmu, literatury, fotografie a také architektury. V prostoru ARTminus se uskuteční alternativní program trienále, kde budou mít možnost vystoupit netradiční umělecké formace s bohatým video programem.
Část projektů ITCA 2008 vytvoří satelitní výstavy v alternativních centrech a prostorech partnerských institucí – v Art Academy in Helsinki (Finsko), Perve Galeria (Portugalsko), Turlei Galery (Polsko) a National Museum of Bulgarian Art (Bulharsko).

Základní organizační platformou ITCA 2008 je rozvíjení partnerství a spolupráce Národní galerie v Praze s kulturními a ekonomickými institucemi, společnostmi, nadacemi, univerzitami a alternativními kulturními středisky, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

Rozsáhlá mezinárodní přehlídka ITCA 2008 ukáže nejenom nejnovější projekty evropských kurátorů a umělců, ale i zintenzivní vztahy mezi uměním a publikem prostřednictvím workshopů, seminářů a konferencí. Součástí široké mediální a informační kampaně, kterou Národní galerie v Praze spolu se svými partnery zajistí během celého tříměsíčního průběhu trienále, se stanou virtuální katalog a aktuální webové stránky.

---------------------------------------
I T C A  2 0 0 8, NG in Prague
Mezinárodní trienále současného umění 2008, Národní galerie v Praze

„RE-READING OF THE FUTURE“
„The great artists of tomorrow will go underground“ – Marcel Duchamp

anotace :
Všechny přehlídky současného umění slibují představit díla, která ukazují nové trendy, příští priority, zkrátka – budoucnost. Re-reading of the Future neznamená předpovídat, nechceme budoucnost chápat v souvislostech konvencí, nechceme číst budoucnost, tak jako Däniken předpovídá minulost. Naším cílem je vyvrátit zdání, že budoucnost můžeme spolehlivě anticipovat. To, co bereme v úvahu, jsou protiklady a mimoběžnosti, které dosavadní umění vylučovalo ze svého myšlení, protože odporovaly jeho jistotám.
Na otázku, co je budoucností umění a kdo je umělcem zítřka, nám stále připadá jako aktuální odpověď Duchampovo proroctví: „The great artists of tomorrow will go underground“, ovšem s dodatkem: zítra už bylo. Zítřek je pro nás stejně důležitý a stejně nedůležitý jako dnešek a jako včerejšek.
Nové možnosti komunikace a studia disparátních kulturních entit nám znovu předkládají otázku Ludwiga Wittgensteina, zda všechny věty našich promluv nejsou stejné, tak jako většina našich představ se stává opakováním toho samého. Megamédia digitální komunikace obracejí teorém Wittgensteinovy jazykově-kritické analýzy ve znepokojivou skutečnost. Stupňující se manipulace s individuální lidskou existencí nás znovu přivádí k pokusu nově porozumět potřebě Michela Foucaulta hájit práva subjektivity.
Připravované trienále chce klást důraz na lidský rozměr společnosti a kultury, práv a povinností jejich subjektů, včetně uměleckého díla. Tomu náleží stejná práva jako člověku: právo být nositelem i prostředníkem mezilidských vztahů, právo stárnout, právo odejít z prostoru veřejného zájmu, včetně práva smrti.
Našim cílem je přispět k osvobozování člověka z homogenní sítě manipulujících megasil. Jde nám o co nejpřirozenější projevy lidského rozměru a povahy kultury. Výtvarné umění vidíme nejen v přirozeném přesahování jeho významu, ale i v přesahování jeho projevů za zdi výstavního prostoru.
Trienále vytvoří základ pro aktivity, kterými zasáhne kulturu nejen v hlavním místě svého konání, v Národní galerii v Praze, ale i v prostředí historického města Prahy, spolu s mutacemi částí trienále v satelitních metropolích, v Manchesteru, Sofii, Grazu, v Helsinkách a Lisabonu, na které navážou i kriticko-vzdělávací programy graduálních a postgraduálních studií na akademiích a univerzitách včetně sympozií pro umělce, kritiky a teoretiky umění.

geneze
(1. bienále, IBCA 2005, ITCA 2008)
ITCA 2008 (International Triennale of Contemporary Art 2008) vychází ze dvou bienále současného umění, připravených Národní galerií v Praze v letech 2003 a 2005. Tyto přehlídky mezinárodního umění současnosti poskytly zkušenosti a připravily půdu pro nové obsahové i organizační řešení trienále.

Biennale 2003 a IBCA 2005 (International Biennale Of Contemporary Art 2005)
Ziskem bienále 2003, zaměřeného na změnu rolí mezi kulturními centry a perifériemi, bylo osvěžení možnosti přípravy přehlídky současného umění. Negativní zkušenost znamenalo spolupořádání této přehlídky s komerčně založenou agenturou Flash Art Giancarla Politiho, která provozovala své manipulační strategie, cizí jak tématu bienále, tak zaměření Národní galerie jako instituce, nezávislé na trhu s uměním.
Výrazným krokem vpřed bylo Mezinárodní bienále současného umění (IBCA 2005), pořádané Národní galerií v roce 2005. Na realizaci přehlídky, připravené pod vedením Milana Knížáka a Tomáše Vlčka, se podílelo 29 kurátorů z celého světa. Představila se díla od více než 400 umělců, z nichž 92 se účastnilo bienále osobně.
Podstatný byl tematický záměr bienále „Druhý pohled“, zaměřený na pojmy identit a role nových teritorií v proměňujícím se světě. Jádrem se staly vynikající expozice z oblastí, které se začínají teprve prosazovat na mezinárodní scéně – ať to bylo výjimečné čínské zastoupení nebo alternativní tendence z USA, Švýcarska, Ruska, z mezinárodního Berlína či umění Jižní Ameriky nebo Afriky.
K pozitivnímu ocenění u nás i v zahraničí přispěly nejen recenze v prestižním světovém tisku (Art in Amerika, Art Forum, Neue Zürcher Zeitung, El Pais, The Art Newspaper, Contemporary, Arte, Tema Celeste, Art&Antiques atd.), ale také přenesení některých projektů do evropských galerií – jako projekt Adama Budaka „Manipulace. O ekonomii klamu“ v Gdaňsku nebo „nEUclear reactions“ Paco Barragána v Centro de Arte, Caja de Burgos.
Pro Národní galerii přehlídka IBCA 2005 znamenala ověření možností tematicky připravených expozic a jejich schopnost vtáhnout návštěvníka jako spoluhráče do tvořivě založené expozice. Inspirující a tvůrčí prostředí vedlo organizátory k pokusu zachytit atmosféru akce pomocí filmového dokumentu z této přehlídky. Neopomenutelným efektem pro sbírkotvornou činnost se staly i akvizice nejlepších projevů současné světové tvorby, které by jinak nebyly pro NG dosažitelné.

Mezinárodní trienále současného umění – ITCA 2008 (International Triennale of Contemporary Art 2008)
Vedení Národní galerie v Praze na základě zkušeností z předešlých dvou přehlídek došlo k rozhodnutí pokračovat v prezentaci mezinárodního umění v tříletém sledu, a to především z následujících důvodů: V současném světě přibývají mezinárodní přehlídky, pořádané v dvouleté periodě. Všechny se sobě podobají a téměř nezaznamenávají posuny v tematickém zaměření, připomínajícím více trh s uměním (Art Fair) než uměleckou událost.
Tříletý sled umožní přípravu, nezbytnou pro vyprofilování výstavy vzhledem k aktuálním otázkám výtvarného umění současnosti.
ITCA 2008 si klade za cíl uplatnit kritická stanoviska k současné kultuře ve prospěch těch tvůrčích tendencí, které unikají pozornosti jednostranně zaměřených programů současného trhu a publicistiky umění.
V koncepci ITCA 2008 bude využita široká mezinárodní spolupráce, uplatněná při přípravě obou bienále. Trienále je projektováno zároveň do Veletržního paláce, dalších budov Národní galerie v Praze i do satelitních výstavních institucí, evropských uměleckých škol a univerzit.
Pozitivní zkušenosti z minulých bienále budou využity i v projektech a programech určených k rozvíjení poznání současného umění nejenom pro širší kulturní veřejnost, ale i pro teoretiky současného umění. ITCA 2008 by mělo rozšířit tyto edukační a kritické aktivity. Jednou z jeho priorit se stane prezentace nejnovějších tendencí současného umění prostřednictvím nových komunikačních médií a seminářů jak v České republice, tak i v evropském globálním prostoru.

shrnutí
Cílem Mezinárodního trienále současného umění je poskytnout současnému výtvarnému umění možnost komunikace s širšími okruhy dnešní společnosti, než jsou ty, ze kterých se rekrutuje stále se zmenšující počet návštěvníků výstav v muzeích a galeriích. ITCA 2008 má získat společnost pro širší komunikaci s uměním a umožnit nové uplatnění tvůrčího myšlení v současném životě.
Na cestě k výše uvedenému cíli je nezbytné brát v úvahu ty příčiny, které způsobují vytěsňování umění ze středu kulturních priorit, respektive vytěsňování umění ze života, a vnímat důsledky poklesu možností současného umění podílet se na životě společnosti. Prostředkem nezbytné restituce tvůrčích sil je úsilí o osvobození umění ze sítě mocenských manipulací, ke kterým dochází v nejrůznějších oblastech veřejného i soukromého života, zejména v oblastech trhu s uměním, umělecké kritiky a interpretace. Z tohoto hlediska je třeba při přípravě trienále analyzovat postavení umělce ve společnosti, identifikovat síly, které limitují jeho tvůrčí možnosti a nově definovat statut uměleckého díla.
Pro postavení umělce v současném světě platí mnoho z toho, s čím se setkáváme v postavení vědce a v roli vědy v současném životě.
Dnes je věda téměř bezvýhradně záležitostí předem ovládaných systémů. Je pouze manipulovaná věda. Výjimka de Brogliova osudu a přínosu potvrzuje pravidlo. Systémy grantových projektů činí selekci. Věda mimo granty nemůže existovat a granty jsou přidělovány nikoli z hlediska potřeb vědy, ale z hlediska potřeb jejího využití. Vědecký výzkum se stává stále více záležitostí směrů bádání, vyznačených politikou a ekonomií. Nezávislý vědec se stává outsiderem společnosti, obdobně jako nezávislý umělec.
Umění je obětí stejných procesů, jen jeho projevy jsou jiné, nepohybují se tolik v prostoru „objektivní“ vědy, ale více v prostoru zesubjektivněné kultury. V umění je silnější průnik z oblasti racionálních diskursů do oblastí emocí, etických a sociálních postojů. Moc sice neklade v případě umění tak příkré odlišení mezi outsiderem a favoritem společnosti, jako je tomu ve vědě, ale o to více si přizpůsobuje umělce, tvoří z jeho pokusů o nezávislost oběť nejrůznějších konvencí a iluzí.
Proto bude při výběrů kurátorů současného umění, umělců a uměleckých děl mezinárodního trienále dávána přednost těm, kteří se nepřizpůsobují manipulacím a kteří jsou schopni tyto manipulace zviditelnit nebo rozvinout tvůrčí dialog se společností na toto aktuální téma.
Po prvním bienále a IBCA 2005 bude mezinárodní trienále současného uměni v Praze pokračovat v oblasti významů uchování možností pro jiné postoje, jiné způsoby myšlení, jiné výrazy, než jsou ty, které snadno ústí v nové konvence.
Tradiční pojmy originality a jedinečnosti uměleckého díla jsou na prahu revize (viz Milan Knížák, „Z popelnice do popelnice“). Nová role bude přisouzena pomíjivosti uměleckého díla jako kvalitě, spojené s moderností (ve vyznačení historicity filozofie u Immanuela Kanta) a nebo ve vztahu k pomíjivosti, jak ji definoval Charles Baudelaire. V době elektronické komunikace se povaha uměleckého díla stále více a více přesouvá od trvalého objektu k pomíjivému podnětu. Vnějšek uměleckého díla je důležitější než vnitřek (podle Michela Foucaulta).
ITCA 2008, připravované Národní galerií v Praze, bude sledovat tyto posuny významů současného dění a bude citlivé k neetablovanému umění. Bude vnímavé k tomu, co přesahuje estetické, žánrové, ideologické a politické trendy a konvence.

Tomáš Vlček,
hlavní kurátor ITCA 2008

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>