Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Expozice asijského umění, Sbírka orientálního umění (2)

2007-06-11 19:42

Asijské umění

Umění Japonska
------------------------
Umění laku od 16. do 19. století zastupují především šperkovnice a skříňky určené pro evropský trh, ale i zdobné krabice na psací náčiní a další doplňky japonského každodenního života. Mezi pozoruhodná díla buddhistického sochařství patří postava Krále podsvětí Emmy ze 16. století a bohatě vyřezávaný a zlacený oltář s Buddhovou trojicí. Z japonských kovových výrobků jsou významné především okrasné nádoby zdobené tradiční asijskou technikou přihrádkových emailů cloisonné a kolekce japonských mečových ozdob cub. Soubor malby a grafiky zobrazující přírodu, v němž jedním námětovým okruhem je přírodní zátiší kačóga a druhým krajinomalba sansuiga, je doplněn vzácnými malířskými manuály a alby, svitky a zástěnami.

Sbírka Rainera Kreissla
---------------------------------
V přízemí zámku je umístěna komorní expozice věnovaná významnému sběrateli českého původu, znalci umění a velkorysému mecenáši Raineru Kreisslovi (1924–2005). U příležitosti otevření první stálé expozice asijského umění v roce 1998 sběratel věnoval Národní galerii v Praze soubor více než sto čtyřiceti exponátů asijského původu, z něhož je část vystavena.

Umění Číny
----------------- 
Neolitické umění představují keramické nádoby s malovaným abstraktním dekorem a ukázky jedinečných bronzových nádob, menší soubory nefritové řezby, bronzových zbraní, zvonů, zrcadel, spon, chřestidel, přívěsků. Impozantní úvod pokračuje – v evropském kontextu – mimořádně komplexní a kvalitní kolekcí hrobových figur. Významný celek tvoří sochařská díla buddhismu, zhotovená z rozličných materiálů a různými výtvarnými technikami, znázorňující mnichy, bódhisattvy a jiná buddhistická božstva, zvláště pak pozoruhodné jsou sochy Kuan-jin v královské pozici a Lochana Kášjapy. Kolekci tušového malířství a kaligrafie v pravidelně obměňované instalaci doplňují pečetidla a kaligrafické náčiní.

Umění jihovýchodní Asie
----------------------------------
Většina území byla v minulosti ovlivněna indickou kulturou, a právě to je jeden z významných jednotících prvků etnicky i kulturně mnohotvárné jihovýchodní Asie. Výběr děl reprezentuje zejména buddhistické sochařství, protože k umělecky nejproduktivnějším patřily oblasti s převahou buddhismu. Hlavní rysy vývoje od 9. po 19.století jsou předvedeny na dílech z území dnešního Thajska, Myanmy (Barmy), Kambodže i Indonésie.

Umění Tibetu
-------------------
Do okruhu tibetského výtvarného projevu se řadí nejen díla tibetské provenience, ale i buddhistické umění Mongolska, Nepálu a jihozápadní Číny. Z těchto oblastí je nejvýznamnější soubor malířství, tibetských obrazů thangk. Expozici dominuje zlacená laková figura bódhisattvy milosrdenství Padmapániho a vysoká rituální dýka phur-bu z počátku 19. století.

Umění Indie
-----------------
Buddhistické umění jižní Asie je zastoupeno gandhárskými reliéfy z území dnešního Pákistánu ze 2. a 3. století. Ukázky reliéfní výzdoby hinduistických chrámů z 10.–13. století pocházejí z chrámových komplexů ve středoindickém Khadžuráhu a východoindickém Kónáraku.

Umění islámu
--------------------
Je představeno převážně památkami užitého umění. Z blízkovýchodních a islámských tradic je třeba vyzdvihnout rozsáhlou sbírku perských, tureckých a středoasijských koberců, kolekci islámského umění kovu a knižního umění.

Umění Koreje
-------------------
> 16. 6. 2007—17. 5. 2009
- zápůjčka z Národního muzea Koreje v Soulu
- kurátorka Helena Honcoopová
Umělecké památky Koreje jsou ve světových sbírkách asijského umění vzácné. Proto Národní galerie v Praze přivítala nabídku Národního muzea Koreje v Soulu zapůjčit do Prahy na dva roky ucelenou kolekci sedmdesáti prvotřídních artefaktů, dokumentujících svébytnost, krásu a jedinečnost korejského umění.
Zaměření výběru kolekce pro Prahu na korejské umělecké řemeslo od doby bronzové až po 20. století je dáno povahou sbírek Národního muzea Koreje, ustaveného již v roce 1908.
Stálá expozice asijského umění Národní galerie v Praze se rozšiřuje o dva sály, ve kterých se seznámíme s tradicí vynikající korejské keramiky, výrobků z kovů, dřeva, ale také s korejskou malbou a sochařstvím.
První sál Umění Koreje, architektonicky koncipovaný jako Korejský poloostrov, je zasvěcen vývoji korejské keramiky, v níž si Korejci mezi národy východní Asie dobyli prvenství.
Druhý sál nás seznamuje s duchovním světem Korejců, který za éry Korjo, po níž Korea dostala jméno (918–1392), ovlivnila zejména buddhistická víra.
Později v období Čoson (1392–1910) převládlo v Koreji ortodoxní konfuciánství s ideálem morálně kultivovaných vzdělanců. K expozici Umění Koreje vydala Národní galerie česko-anglický katalog, jehož historický úvod napsal český koreanista Jiří Janoš a poznámkami o korejském umění jej doplnil korejský historik Lee Neogg. Záštitu nad novou expozicí poskytli nadace Korea Foundation, Korejské velvyslanectví a ministr kultury ČR.

Pokladna a prodejna publikací.

Japonská čajovna je zpřístupněna i pro ty, kteří nenavštíví expozici asijského umění.

Komentáře (2)

White Sox Starter Jacket 2022-10-10 12:05:27
Just the information I am finding everywhere.
Emily in Paris Merchandise 2021-07-17 01:18:49
I personally like your post, you have shared good article. It will help me in great deal.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>