Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Výlety – Přírodní zajímavosti

Vinařická hora

Adresa

1 km ssv. od obce Vinařice - 27307

Region ČR
Střední Čechy

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Článek jako inspirace k výletu a fotografie najdete zde


Vinařická hora se nachází severně od Kladna, území je zákonem chráněno už od roku 1985. Poslední vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma bylo provedeno Nařízením Okresního úřadu Kladno v žáří 1999. Celková výměra přírodní památky Vinařická hora je 68.77 ha a jejího ochranného pásma 3,15 ha.

Jedná se o sopku třetihorního stáří, patří ale také k významným botanickým lokalitám středních Čech. Je zde zastoupeno několik druhů společenstev, jejichž množství a pestrost jsou dány různorodými geologickými a geomorfologickými podmínkami území.Společenstva skalních stepí, sutí a společenstba primitivních půd na vyvřelých horninách jsou na jižních a jihozápadních svazích Vinařické hory, bylinná společenstva hlubších půd na západním opukovém svahu, severozápadní pískovcový svah patří rozsáhlému vřesovišti. Na Vinařické hoře je významné i společenstvo křovin, které proniká do dnes již opuštěných sadů, které byly zakládány hlavně na západních a jižních svazích. Velké plochy Vinařické hory zejména v severní části pokrývají husté křoviny s již dobře vyvinutým stromovým patrem – druhotné lesní porosty především dubu letního (Quercus robur) a zimního (Quercus petraea), lípy srdčité (Tilia cordata) a javorů (Aceraceae). Hojný je taktéž jeřáb muk (Sorbus aria). Území bylo postiženo četnou těžbou čediče, díky čemuž se otevřel pohled na geologickou stavbu sopky. 

zdroj http://horka.kx.cz 
Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>