Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Výlety – Města a obce

Český Krumlov

Adresa
Infocentrum, Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov - 38101
www
E-mail
Telefon
380 704 621 až 623 (Infocentrum), 380 704 711 (Zámek)
Doprava

Letadlem
Mezinárodní letiště: Praha (180 km), Linz/ Rakousko (70 km), München/ SRN (300 km) 
Vlakem
České Budějovice (cca 45 minut jízdy)
Praha s přestupem v Českých Budějovicích (cca 4-5 hodin jízdy)
České Budějovice jsou zastávkou mezinárodních expresů na trase Praha - Zürich, Praha - Wien
Autobusem
České Budějovice (22 km - cca 30 minut jízdy) v pravidelných intervalech, Praha (180 km - cca 3-5 hodin jízdy) několikrát denně přímo nebo s přestupem v Českých Budějovicích. České Budějovice jsou zastávkou několika mezinárodních autobusových linek.
Po silnici
Mezinárodní silnice E55
Vzdálenosti:
České Budějovice 22 km cca 20 minut jízdy
Praha 180 km cca 3 hodiny jízdy
Linz 70 km cca 1 hodina jízdy

Fax
380 704 619 (Inforcentrum)
Region ČR
Jihočeský kraj

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Historie města

Doba rozkvětu tohoto malebného města je spojena s vládou pánů z Rožmberka (1302 - 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Krumlov tehdy ležel v místě, kde docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance. Na konci 17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenberků získal Český Krumlov svou barokní podobu. Od 19. stol. se kromě zrušení městských hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu.

Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů z celého světa, to vše je Český Krumlov - malé ale zároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, obklopeno neporušenou, krásnou přírodou. Od roku 1992 je zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století.

Vysoké hodnocení místa z řad domácích i zahraničních odborníků vedlo postupně k získání statutu nejvyšší památkové ochrany. V roce 1963 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

POLOHA

Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Hrad a zámek se hrdě tyčí nad drobnou renesanční a barokní měšťanskou architekturou přilehlého města. Město s velebně působícím kostelem svatého Víta spolu s komplexem hradu a zámku tvoří jedinečnou dominantu celého okolí. Jako drahocenná perla je město Český Krumlov uloženo v kotlině obehnané masívem Blanského lesa na severu a zvlněným terénem šumavského předhůří na jihu a západě.

ROZLOHA

Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady. Z půdorysné dispozice zámku Český Krumlov je patrná jeho rozloha a rozmístění jednotlivých nádvoří a objektů.

PŮVOD NÁZVU

Název hradu Krumlov pocházel z latinského castrum Crumnau či staroněmeckého Crumbenowe. Charakterizuje přírodní konfiguraci terénu - krumben ouwe, tedy místo na křivé louce nebo na nivě. Nejstarší zmínku o krumlovském hradu zřejmě učinil rakouský rytíř minnesänger Ulrich z Lichtensteina ve své básni "Der Frauendienst", která se datuje do doby mezi léty 1240-1242.

První písemná forma názvu Chrumbenowe se nachází na listině rakouského a štýrského vévody Otakara z roku 1253. Tehdy už byl Krumlov sídlem Vítka z Krumlova, člena významného šlechtického rodu Vítkovců. Přízvisko "Český" bylo ve spojení s Krumlovem užíváno od poloviny 15. století.

Areál Státního hradu a zámku v Českém Krumlově zahrnuje celkem čtyřicet budov soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, a sedm hektarů zámecké zahrady. Tento komplex vznikl postupně v jednotlivých stavebních etapách od 14. do 19. století. Základy dnešní dispozice zámku byly vytvořeny již během rozsáhlých renesančních úprav zámku v 16. století. Traduje se, že svým rozsahem jde o druhý největší hradní areál ve střední Evropě (po Pražském hradu).

Celý areál hradu a zámku je průchozí, veřejnosti přístupný a v sezóně, zvláště v podvečer, je nevšedním zážitkem procházka jednotlivými nádvořími. Během exteriérové prohlídky zámku lze projít přes tzv. Dolní hrad, který tvoří I. nádvoří zámku Český Krumlov (Rejdiště) a II. nádvoří zámku Český Krumlov zvané Gardové. Cesta dále pokračuje přes III. nádvoří zámku Český Krumlov a IV. nádvoří zámku Český Krumlov, která tvoří komplex Horního hradu. Přes Plášťový most se prochází na V. nádvoří zámku Český Krumlov a dále do rozlehlé zámecké zahrady v Českém Krumlově, kde je však vstup omezen provozní dobou a divadelní produkcí Jihočeského divadla na Otáčivém hledišti.

Tipy na procházku městem i pro handicapované 

* Trasa Horní brána (parkoviště P2, Kaplická ulice, Divadlo, Rooseveltova ulice, Horní ulice, most Na Horní bráně, Myší díra, Regionální muzeum, Hotel Růže, Prelatura, Kaplanka, Masná ulice, Kostelní ulice, kostel sv. Víta, náměstí Svornosti)

* Trasa Jelení zahrada (parkoviště Jelení zahrada, lávka přes Vltavu, Na Ostrově, Široká ulice, Egon Schiele Art Centrum, Na Louži, náměstí Svornosti)

* Trasa Náměstí (náměstí Svornosti, Radnice, Infocentrum, Muzeum útrpného práva, Radniční a Panská ulice, Lékárna, Bankomat Raiffeisenbank, Měšťák - The Old Inn, Morový sloup s kašnou, Lahůdky Krumlovská Fontána, ulička do Kostelní ulice, Spořitelna, Horní ulice, Šatlavská ulice, Dům fotografie)

* Trasa Latrán (Budějovická brána, ulice Latrán, Pošta, ulice Pivovarská, hotel U města Vídně, ulička Klášter - Pivovarská, Spojovací chodba, Červená brána do Zámku, Klášterní ulička, Klášter křižovníků, ulice Nové Město - slepá, Na Fortně - Náplavka - průchod na Latrán, bývalý kostel sv. Jošta, Zámecké schody, Lazebnický most, Parkán, Panská ulice, Radniční ulice, Masná a Dlouhá ulice, nám. Svornost)

* Trasa Plešivec (Linecká ulice, Městské sady, kaple sv. Martina, bývalá synagoga, Horská ulice, Plešivecké náměstí, Důlní ulice, Plešivecká ulice, Plešivecké schody, hotel Bohemia Gold, Granowsky dvůr, Rybářská ulice, most prezidenta Dr. Edvarda Beneše, Hradební ulice, Kájovská ulice, Na Louži)

* Trasa Zámek (Zámecké schody, vstup na 1. nádvoří, vstup z Latránu na 1. nádvoří Červenou branou, 1. nádvoří - Rejdiště, Internet Café - Unios Tourist Service, veřejné WC bezbariérové, zahradní občerstvení, Solnice, Sloupová síň - Doxa, Lapidarium, Šatlava, branka do Jelení zahrady, cesta z Jelení zahrady nad 5. nádvoří na rozcestí u Barokního divadla pod Zámeckou zahradou k Jízdárně, most přes Medvědí příkop, průchod na 2. nádvoří, 2. nádvoří, Hrádek s věží, Mincovna - prodejna vstupenek, Muzeum shop, WC bezbariérové, Máselnice, strmá cesta k průchodu na 3. nádvoří, průchod na 3. nádvoří, 3. nádvoří, 2. prohlídková trasa vstup - výstup, 1. prohlídková trasa vstup, průchod na 4. nádvoří, 4. nádvoří, 1. prohlídková trasa výstup, WC, průchod na 5. nádvoří, Václavské sklepy, Plášťový most, 5. nádvoří, Barokní divadlo, Železná brána)

* Trasa Zámecká zahrada (150 x 750 m, 4 terasy) 1. terasa - Štěpnice naproti Renesančnímu domu pod Spojovací chodbou (bezbariérový přístup, písčité cesty), 2. terasa nad ní je bývalá Letní jízdárna naproti budově Zimní jízdárny (cca 20 kamenných schodů, písčité cesty), sem ústí Spojovací chodba ze Zámku. 3. terasa - Dolní parter (rampa původně určená pro koně, prudký svah, zpevněný povrch beton s vyčnívajícími drobnými oblázky, nerovný povrch, pro vozíčkáře asistence nutná, písčité cesty). Tato část zahrady je ve francouzském stylu. 4. terasa Horní zahrada - uprostřed přechodové terasy je nádherná Kaskádová fontána, po obou stranách schodiště (+8+11 schodů, balustráda výška cca 1m), u zahradní zdi po obou stranách zahrady 2 rampy původně určené pro koně, prudký svah, zpevněný povrch beton s vyčnívajícími drobnými oblázky, nerovný povrch, pro vozíčkáře asistence nutná, písčité cesty. U severní rampy je branka vedoucí na parkoviště -3 schody.

zdroj www.ckrumlov.cz

Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>