Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Výlety – Hrady a zámky

Okoř

www
E-mail
Adresa
Hrad Okoř, Okoř 13, Velké Přílepy - 252 64
Telefon
233 900 675
Region ČR
Střední Čechy, Středočeský kraj
Doprava

Autem
Okoř leží severozápadně od Prahy a většina řidičů k ní nejspíš zamíří po dálnici R7 (Praha – Slaný). Sjet musíte na 6. kilometru a pokračovat asi 3 km přes vesnici Číčovice přímo do obce Okoř. Parkoviště je přibližně 250 metrů od hradu.
Vlakem
Z pražského Masarykova nádraží jede přímí spoj do stanice Noutonice. Cesta osobákem trvá zhruba hodinu, k hradu je to pak přibližně 2 km.
Autobusem
Autobus jede z Prahy přímo do obce Okoř, cesta trvá okolo 40 minut.
Pěšky
Konečně k Okoři se dá dojít i pěšky. Pokud uvedeme jen směr od Prahy, pak si můžete vybrat mezi přístupem od Suchdola (případně z Roztok) po modré, nebo z Dejvic po zelené do Horoměřic, kde se napojíte na červenou. Trasa z Roztok měří zhruba 13 km, z Dejvic přibližně 14,5 km – obě vedou nenáročným terénem.

Otevírací doba

Duben – květen pouze so, ne 10 – 16h
Červen – září kromě pondělí 10 – 16h
Říjen – prosinec pouze so, ne 10 – 16h

Vstupné

út – pá so - ne
dospělí 55,- 75,-
děti, studenti, důchodci 35,- 55,-
rodinné (2+2) 220,- 220,-
děti do 6ti let zdarma

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Hrad Okoř

Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta...“ Známá písnička neříká tak úplně pravdu: cesta, která vede k hradu Okoři, není zvlášť výjimečná. Zato samotný hrad a jeho okolí ano a stovky návštěvníků, kteří se tu v teplých měsících střídají, to jenom potvrzují. Okoř má několik předností, které z ní činí skutečnou jedničku mezi výletními cíli v okolí Prahy. Je to především blízkost hlavnímu městu, široká nabídka služeb pro turisty a ideální lehce zvlněná krajina pro cyklisty.

Hrad je středobodem svého kraje – místem, kde se střetává několik turistických značek i značených cyklostezek. V letních měsících se zde pořádají různé akce: koncerty, šermířské souboje či soutěže pro děti. Přilehlá stejnojmenná obec nabízí dostatek možností k odpočinku a občerstvení, nebo třeba příjemnou procházku po břehu vesnického rybníka.

Okoř leží uprostřed historicky cenné oblasti. Blízké Únětice daly například jméno kultuře, která vládla střední Evropě před třemi a půl tisíci let, jméno Lidic se dostalo do školních učebnic v souvislosti s druhou světovou válkou, Roztoky se staly za první republiky symbolem luxusní dovolené a Levý Hradec vypovídá o slavné minulosti rodu Přemyslovců.

Kraj však nezůstává žít v dobách dávno minulých a drží krok s nejnovějšími trendy v nabídce možností pro své návštěvníky. Milovníci koní, cyklistiky i pěší turistiky se tu rozhodně nebudou cítit ztraceni. A proto: Vzhůru na Okoř!Prohlídkový okruh

Torzo hradní věže obklopené napůl zřícenými stěnami, které dávají vzpomenout na dávnou pevnost a nedostupnost Okoře, jsou prvním vizuálním dojmem, vydáte-li se na prohlídku hradu. Hrad byl vybudovaný na skalce nad Zákolanským potokem a ta tvoří konzistentní součást opevnění. Oproti jiným hradištím postaveným ve stejné době má Okoř jednu zvláštnost: nestojí na žádné vyvýšenině a její majitelé museli proto často vymýšlet, jak zvýšit její obranyschopnost.

K hradu vede cesta ze vsi podél Zákolanského potoka. Dovede vás na malé nádvoří, kde máte možnost občerstvení. Během slunečných víkendových dnů tu bývá však doslova k „nepohnutí“, proto se na volné místo v restauraci nebo cukrárně raději moc nespoléhejte.

Prohlídkový okruh si můžete projít buď s průvodcem nebo bez něj. Trvá maximálně 40 minut a jedné prohlídky se smí zúčastnit maximálně 50 návštěvníků. Na prohlídku se vstupuje tzv. třetí branou. V hradu si zblízka prohlédnete torzo věže a ruiny raně gotické kaple. Na západní, severní a jižní straně opevnění si můžete všimnout zbytků pozdně gotického opevnění, které tvořila polokruhová bašta s klíčovými střílnami z 15. století. Svah východně od hradu, který skrýval potencionální nebezpečí ze strany útočníků, přiměl majitele vybudovat samostatnou předsunutou baštu, z které dnes můžete vidět valy a příkopy. HISTORIE

Pevnost v rovině

Už ve 13. století existovalo na místě dnešní Okoře opevnění s mimořádně vyzdobenou kaplí. Hrad nechal vystavit před rokem 1359 přední měšťan Starého Města pražského František Rokycanský. Jeho opevnění se rozkládalo na horní části skalky nad Zákolanským potokem. Stavbě dominovala velká obytná věž, která vyrostla na místě starší kaple a tvořila jeden komplex s palácovými křídly. Okoř patřila mezi nejhonosnější sídla české šlechty doby karlovské. Členové patricijských rodin si v té době nechávali vybudovat honosná sídla v blízkosti Prahy ve snaze vyrovnat se šlechticům.

Od roku 1414 se jako majitel Okoře uvádí Mikuláš z Prahy, královský podkomoří. Po něm přešel hrad do držení Jindřicha Lefla z Lažan a z Bechyně, který prodal hrad Ludvíku z Florencie, apatykáři ze Starého Města pražského. Ten musel v době husitské revoluce utéct z Prahy. Hrad dobylo táborské vojsko na začátku r. 1421 na zpáteční cestě z výpravy do Žateckého kraje. Po husitských válkách byl hrad vrácen synovi Ludvíka, Janovi, který v něm zůstal do své smrti v r. 1443. Pozdější majitel Bořivoj z Lochovic začal s přestavbami hradu, ve kterých pokračoval jeho vnuk Bořivoj z Donína. 

Parohy a rybníky

Až do 15. století zůstávala podoba Okoře prakticky nezměněna. Bořivoj z Donína provedl rozsáhlou gotickou přestavbu, dokončenou zřejmě roku 1494. Vedla ho k tomu nutnost vybavit Okoř pro případ války. Vzniklo nové vnější opevnění u paty skalky se dvěma polookrouhlými dělostřeleckými baštami, umožňujícími aktivní obranu hradu. Nová část vytvořila chráněné nádvoří, kde byl později vybudován pivovar a kam se přesunuly veškeré funkce předhradí. Bývalé předhradí mohlo být využito k jiným účelům, vznikl zde například refektář a studniční věž. Při rozšiřování byly postaveny také další dvě hradní brány. První stála poblíž dodnes zachované bašty při vstupu do hradu. Ještě koncem 18. století na ní byl zřetelný znak pánů z Donína – jelení parohy a čeřen - s letopočtem 1494. Později se však se brána zřítila.

V této době se součástí obranného systému hradu stal i rybník, který ho obklopoval ze tří stran. K obraně východní strany vznikla samostatná předsunutá bašta. Ochranné úpravy tak částečně vyrovnaly nevhodnou, snadno dostupnou polohu Okoře. Od renesance ke zřícenině

Po Bořivojovi zdědil hrad jeho syn Jan, ten ho však prodal Hynkovi Bořitovi z Martinic a na Smečně, maršálku královského dvora a hejtmanu Slánského kraje. Po vleklých rodinných sporech v 80. letech 16. století získal hrad katolík Jiří Bořita Z Martinic a připojil ho ke smečenskému panství. Pod jeho dohledem proběhly na Okoři renesanční úpravy, které měly středověké sídlo přeměnit na pohodlnější obyvatelný zámek. Okna starého gotického paláce v západní části hradu byla rozšířena, hrad byl nově omítnut, ozdoben psaníčkovým sgrafitem a při paláci byly zřízeny kryté arkády. Roku 1649 odkázal Jaroslav z Martinic Okoř jezuitské koleji u sv. Klimenta s podmínkou, že z důchodů tohoto statku budou vydržování v semináři tři mladí muži ze smečenského panství studující bohosloví.

Za třicetileté války byl hrad dobyt a zůstal i s celou vesnicí ležet v rozvalinách. Jezuité hrad v 70. – 80. letech 17. století opravovali, v letech 1665 – 1666 byly přistavěny dva nové mosty. Jezuité byli posledními majiteli hradu, kteří v něm skutečně sídlili. Po zrušení jezuitského řádu 1773 a zabavení jeho majetku začala Okoř chátrat, až se stala ruinou. Podíl na tom měli i vesničané, kteří odnášeli z hradu kameny jako levný stavební materiál. Tehdejší správce statku poručil r. 1773 strhat střechy a zpeněžil trámy a tesané kameny.

Současnost

Novým majitelem se stal studijní fond, pro který zřícenina představovala stále větší přítěž. Po roce 1921 připadla Okoř státu. Pod vedením architekta E. Sochora se začalo se záchrannými pracemi a nejnutnějšími opravami.

Dnes spravuje trosky hradu Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Z dolního hradu z konce 15. století se zachovala část opevnění, bašta a zbytky první prány. Lépe zachovány zůstaly části starší stavby, tzv. horního hradu. Lze z něj vidět obvodové zdivo refektáře, východní část bývalé pětipatrové hranolové věže a zbytky gotické kaple v přízemí. Obdélné stavby obou paláců jsou také dobře zachovány a jsou na nich patrné stopy renesančních úprav. Z období baroka se nedochovalo téměř nic. Okoř je v současnosti oblíbeným výletním cílem výletníků i cyklistů. Každoročně se také stává dějištěm hudebního festivalu.

Tipy na výlety po okolí naleznete na www.hrad-okor.cz
Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>