Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

ZÁMEK KAMENICE NAD LIPOU (1)

2011-07-06 23:27

Zámek je ve správě Uměleckoprůmyslového musea v Praze od konce roku 1998, od 3. července 2004 je zpřístupněn veřejnosti. 

otevírací doba)
leden — duben a říjen — prosinec: úterý až pátek 10.00—15.00 hodin
duben a říjen: sobota a neděle 10.00—17.00 hodin
květen — září: úterý až neděle 10.00—17.00 hodin

kontakt)
T) + F) 565 432 667
E) zamek.kamenice@upm.cz)

Zámek je možné navštívit mimo otvírací dobu po dohodě se správcem na tel. 565 432 667. Na nádvoří a do přízemních expozic je bezbariérový vstup.

historie
Pozdně klasicistní zámek ve středu města, se zbytky původního hradu. Původní hrad ze 13. století byl přestavován v polovině 16. století a znovu v letech 1580—1583, věž nad branou byla dostavěna v roce 1744. Počátkem 19. století dal zámek přestavět děd básníka R. M. Rilkeho, F. Rilke. Zásadní klasicistní přestavbu dal provést v letech 1839—1842 Jakub Rudolf Geymüller. Geymüllerové byli posledními soukromými majiteli zámku. Od roku 1945 zde byla umístěna dětská ozdravovna. V roce 1998 byla její činnost ukončena a zámek přešel do správy Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Vzhledem k novému poslání zámku byla v letech 1999 až 2004 provedena celková rekonstrukce budovy zámku. Obnově předcházelo zaměření stavby, podrobný restaurátorský průzkum a následný stavebně historický průzkum prováděný předním odborníkem Jiřím Škabradou v letech 1998—1999, který objasnil vývojové fáze objektu. Pozornost byla věnována zejména nejstarší fázi výstavby — středověkému hradu pánů z Kamenice, zbytky zdiva byly odkryty i při opravách nádvoří. Cenným objevem je rozlehlý renesanční sál ve východním křídle a velký gotický sál, užívaný v době provozu ozdravovny jako kotelna.

současnost
UPM se rozhodlo vybudovat v zámku studijní depozitáře, aby byly přístupné i běžným návštěvníkům, a využít nové prostory také expozičně. Je zde možno zhlédnout expozici uměleckého kovářství Kované železné práce ze sbírek UPM. Expozice kovů začíná v renesančním sále a je to první stálá specializovaná expozice tohoto řemesla. Představuje v první části ukázky středověkých, renesančních a barokních mříží a zábradlí. V druhé místnosti jsou vystaveny soubory historických zámků, klepadel, kování a klíčů od doby románské až do 19. století. V poslední části představuje soubor kovaných prací učitelů a studentů Odborné školy pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové, které pochází z umělecky vrcholného období školy — z let 1895—1914. Dvacáté století je připomenuto dvěma pracemi současných autorů.
V každém sále je také umístěn interaktivní program, který každému umožňuje vyzkoušet si mechanismy zámků a klepadel, i uvést do pohybu kovaného draka.

Hračky ze sbírky Františka Kyncla — tato část expozice potěší malé i velké návštěvníky ukázkou historických hraček. Ve třinácti vitrínách jsou vystaveny hračky pocházející z doby od konce 19. do konce 20. století. UPM hodlá tuto expozici dále rozšiřovat.

Návštěvníci mohou ve výstavních prostorách UPM zhlédnout také výstavu Minulost a budoucnost. Expozice nastiňuje formou reprodukcí zachované dokumentace stručnou historii zámku a města Kamenice nad Lipou, připomíná dřívější majitele, mapuje stavební vývoj objektu a zejména přibližuje návštěvníkům poslední stavebně-historický průzkum z let 1999—2000. Zde jsou srovnány stavy prostorů před a po obnově a stručně naznačen postup prací až k současné podobě.

V podzemí zámku vystavuje sklářská výtvarnice a sochařka Alena Matějková monumentální objekt Cesta. Jeho pojetím blízkým archaické architektuře se přiblížila atmosféře dávných rituálů, keltskému směřování ke zdroji života — světlu. Dílo z hrubého kamene záměrně navozuje dojem, který v nás zanechávají menhiry a megalitické stavby rozeseté před staletími v Evropě. Návštěvník vstoupí mezi množství štíhlých sloupů, jež ho obklopí a učiní součástí prostoru. Fascinujícím, několik tun vážícím projektem jakoby se zde propojil s hlubinami země. Autorka prožila své dětství v Kamenici nad Lipou a dnes pobývá a pracuje v nedalekém Betlémě.

Studijní depozitář nábytku 19. a 20. století ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Vstup do depozitáře v návštěvní dny nebo po předchozí domluvě se správou zámku.

V roce 2007 byly v prvním patře zámku otevřeny první dva sály studijního depozitáře designu nábytku ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Veřejnosti bylo postupně zpřístupněno celkem osm sálů, ve kterých je soustředěn nábytek 19. a 20. století. Této víceméně chronologické expozici předchází v přístupové chodbě „naučná stezka“ nábytkového designu od jeho počátků v první polovině devatenáctého století. Jedenáct panelů s textem a fotografiemi poskytuje základní informaci o jednotlivých stylech, významných zahraničních i domácích architektech a designérech a jejich realizacích, počínaje biedermeierem až do konce 20. století. Texty jsou k dispozici také v anglické verzi. Po celé délce chodby je na několika pódiích podél panelů instalován reprezentativní výběr nábytku.

Cílem expozice je doložit klíčové momenty vzniku a vývoje designu nábytku související s přechodem individuální řemeslné výroby na hromadnou strojovou v průběhu 19. století: vliv nových technologií a materiálů na nábytkový design, moderní způsob života ovlivňující typologickou skladbu nábytku, okouzlení plasty a posléze jejich kritiku, úlohu jednotlivců a specifičnost národních nábytkářských škol vzhledem k nové tváři nábytkového designu nebo naopak stírání rozdílů v mezinárodním stylu. Najdeme tu výstřelky postmodernismu i periodické návraty funkcionalismu, nadvládu racionální funkce i nábytek pojímaný jako umělecké dílo. Jsou tu ikony světového designu, byť často v replikách, i práce nejmladší generace českých designérů. Sbírka nábytkového designu Uměleckoprůmyslového musea, která se takto poprvé otevírá veřejnosti, je výsledkem letitého sběratelského úsilí kurátorek muzea, zejména Olgy Herbenové, Mileny Lamarové, Aleny Adlerové a Věry Vokáčové, ve kterém od devadesátých let pokračuje Daniela Karasová.

Autorkou scénáře, výběru vystavených předmětů a doprovodných textů je Daniela Karasová, architektonické řešení navrhl Karel Lapka, grafický design vytvořil Jiří Sušanka.

V jižním křídle zámku sídlí Městské muzeum Kamenice nad Lipou). Kontakt: muzeum@kamenicenl.cz).

Tradiční akcí, s níž je zámek Kamenice nad Lipou spojen, je festival dřevěných hraček — letní Hračkobraní: www.hrackobrani.cz )

Hračkobraní)
5. ročník festivalu hračky z přírodního materiálu na Zámku v Kamenici nad Lipou
13.-17.7.2011
Přehlídka hraček, jejich návrhářů a výrobců, včetně prací studentů uměleckých škol a sběratelů z celé ČR.
V zámku se stále nachází část výstavy hraček z loňského letního festivalu Hračkobraní.

probíhající výstavy
Česká hračka)
P. Rada! Paráda! / Pravoslav Rada — keramické dílo)

Komentáře (1)

andy 2020-11-10 08:07:05
andy from prague

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>