Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Vojtěch Bartoněk (1859 – 1908), Popeláři (Z ulice), 1887

2010-07-30 13:07

Národní galerie v Praze – Sbírka umění 19. století
Prezentace první monografie Vojtěcha Bartoňka a výstavního medailonu:
Vojtěch Bartoněk (1859 – 1908), Popeláři (Z ulice), 1887

klášter sv. Jiří na Pražském hradě
Autorka katalogu a kurátorka: Veronika Hulíková
Dílo V. Bartoňka Popeláři bude vystaveno od 22. června 2010 do 16. ledna 2011

Druhým dílem představeným v rámci výstavního medailonu je obraz Popeláři od Vojtěcha Bartoňka, který zapůjčila Galerie Kodl. Pokračuje tak spolupráce Sbírky umění 19. století a Galerie Kodl prezentovat nově objevená významná díla autorů 19. století. Současně bude představen katalog s první monografickou studií o malíři, soupisem díla a reprodukcemi nezvěstných děl, jehož vydání umožnila Galerie Kodl.
Po více než sto letech mohou návštěvníci vidět plátno, které Bartoněk vystavil, ještě jako žák pražské Akademie, na výroční výstavě Krasoumné jednoty v roce 1887. Tento výjev z pražských ulic mu přinesl uznání kritiky i veřejnosti. Z výstavy byl prodán za 500 zl. do soukromé sbírky, o čtyři roky později byl naposledy vystaven na Jubilejní výstavě, a jeho další osudy nám nejsou známé. Popeláři jsou prvním Bartoňkovým rozměrným a mnohofigurálním obrazem. Jeho kompozice připomíná divadelní scénu s detailně provedenými kulisami. Inspirací mu byly Platnéřská a Žatecká ulice na okraji Židovského města. Malíři se podařilo přesvědčivě zachytit charakteristiku jednotlivých postav – rozespalých dětí, koketujících žen i dvojice městských šviháků. Před divákem tak ožívá všední ráno, kdy hospodyně vynášely nádoby s popelem a další odpad, který obecní zřízenec sypal do vozu. Vpravo na obraze vidíme postavu mladíka zapalujícího si cigaretu. Rukou si přidržuje zvonec na dlouhém řemenu, kterým ohlašoval příjezd popelářů. Tento systém “vyzváňky” fungoval v Praze ještě po I. světové válce.
Po absolvování pražské Akademie pokračoval Vojtěch Bartoněk na přelomu let 1889 – 1890 ve studiu v Paříži. V průběhu 90. let 19. století vytvořil desítky žánrových obrazů převážně z prostředí pražských trhů a zákoutí, které jsou dnes zajímavým dokumentem všedního života staré Prahy. Po roce 1900 se stáhl z veřejného života, přestal obesílat výstavy a věnoval se především realizacím v architektuře a restaurování nástěnných maleb v kostelech. Zemřel náhle v roce 1908 a jeho dílo upadlo na dlouhou dobu do zapomnění.
Veronika Hulíková

Dílo V. Bartoňka Popeláři bude vystaveno od 22. června 2010 do 16. ledna 2011

Národní galerie v Praze – Sbírka umění 19. století
Otevřeno denně včetně pondělí od 10 – 18 hodin
Dny volného vstupu: Pravidelně, každou první středu v měsíci od 15 – 20 hodin

www.ngprague.cz

Vstupné do stálé expozice Umění 19. století v Čechách
Vstupné: 150,- Kč základní
80,- Kč snížené
200,- Kč rodinná vstupenka
Školní skupina 20,- Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma.
Od 16 hodin snížené vstupné 80,- / 40,- / 100 ,- Kč

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVNÍMU MEDAILONU VOJTĚCH BARTONĚK (1859 – 1908): POPELÁŘI (1887)
KLÁŠTER SVATÉHO JIŘÍ (22. 6. 2010 – 16. 1. 2011)

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století, Národní galerie v Praze, email: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, www.ngprague.cz

PROGRAMY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ
Komentované prohlídky s kurátorkou Veronikou Hulíkovou
Čas: první středa v měsíci, 16.00 / Cena: zdarma / Doba trvání: 15 - 30 min. / Místo setkání: v přízemí za pokladnou.
Termíny: 1. 9., 3. 11. a 5. 1.

Komentované prohlídky výstavního medailonu
Čas: první středa v měsíci, 16.00 / Cena: zdarma / Doba trvání: 15 - 30 min. / Místo setkání: v přízemí za pokladnou.
Termíny: 6. 10. a 1. 12.

Komentované prohlídky k tématu výstavního medailonu ve stálé expozici
Umění 19. století
Čas: první středa v měsíci, 18.00 / Cena: zdarma / Doba trvání: 45 min. / Místo setkání: přízemí za pokladnou.
1. 9. Fascinace příběhem – žánrová malba 19. století
6. 10. Téma města v umění 19. století
3. 11. Zlatníci, vinárníci, starožitníci a ti další
1. 12. Žánrová malba 19. století – vtip a poezie?
5. 1. Realismus a naturalismus v malbě 19. století

Komentované prohlídky na objednávku
Objednejte si komentované prohlídky k výstavě v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.
Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob); cizojazyčný výklad 1 500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) / Rezervace: dva týdny předem na emailu vzdelavani@ngprague.cz či tel.: 224 301 003.

PROGRAMY PRO DĚTI
Sobotní otevřený ateliér pro děti i rodiče
Přijďte společně s dětmi prožít aktivní výtvarně zaměřené sobotní odpoledne do kláštera svatého Jiří, kde se inspirujeme nejen obrazem Popeláři od V. Bartoňka.

Příběhy ze staré Prahy
Cena: 80 Kč / 1 osoba (v ceně je zahrnuto vstupné, poplatek za lektorské služby a výtvarný materiál) / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30.
Termín: 2. 10.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY A PEDAGOGY
Vzdělávací programy pro školy
Program pro 1. stupeň základních škol
Toč se, káčo, toč
Zveme vás na výlet časem do 19. století, na návštěvu do doby, kdy děti svým rodičům vykaly, chlapci roztáčeli káču bičem, dívky navlékaly kroužky na tyčky a ve škole se místo do sešitů psalo křídou na malé tabulky. Na památku z výpravy si každý odnese vlastnoručně vyrobenou hračku.

Program pro 2. stupeň základních škol
Co nosím v kapse?
...třeba mobilní telefon? A kdo mi poradí, která značka je nejlepší a jak být „in“? Ano, poradí nám reklama a my se propátráme až k jejím kořenům. Jaká byla přání, pocity a potřeby společnosti v 19. století a liší se nějak výrazně od nás? Podíváme se společně na to, co bylo a je potřeba k tomu, aby reklama skutečně fungovala, byla vtipná, zábavná a účinná.

 

 

Programy pro střední školy
Tajná řeč obrazů
Umění je hra, komunikace a radost z odkrývání tajemství za viděným. Co všechno může být zakódováno v uměleckém díle 19. století? Jak dešifrovat politické narážky, společenskou kritiku či osobní poselství autora skryté v obraze? V návaznosti na výklad v expozici si studenti zkusí vytvořit v ateliéru své vlastní umělecké dílo, do něhož vloží skryté významy, které však vnímaví diváci (ostatní žáci) budou schopni s určitým úsilím rozluštit.

Podrobnější informace získáte na výše uvedených kontaktech. Programy pro školní skupiny budou také představeny na komentované prohlídce pro pedagogy viz níže.
Délka: 90 - 120 min. / Cena: 25 - 40 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob, 500 - 800 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / Rezervace: dva týdny předem.

Komentovaná prohlídka výstavního medailonu pro pedagogy/žky
Odborný výklad pro pedagogy všech typů škol spojený s aktivním představením části vzdělávacího programu pro školy. Seznámíte se žánrovou malbou 19. století a budete inspirováni k návštěvě s Vaší třídou.
Čas: pondělí, 16.30 / Délka: 60 – 90 min. / Cena: vstup i komentář zdarma / Místo setkání: v přízemí za pokladnou / Rezervace: nutná.
Termín: 11. 10.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>