Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Galerie

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Viktor Kolář / Retrospektiva

2013-06-10 15:06

7. 6. – 29. 9. 2013, út–ne 10.00–20.00
Galerie hlavního města Prahy
Dům u Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Kurátorka: Pavlína Vogelová
www.ghmp.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospektiva Viktora Koláře představuje první ucelený pohled na osobitou fotografickou tvorbu s téměř výlučným a vyhraněným celoživotním ostravským tématem protnutým zkušeností z kanadského exilu. Zahrnuje fotografické obrazy od roku 1959 do současnosti, jež tlumočí silný akcent konkrétnosti místa v toku času. Viktor Kolář, fotograf okamžiku nadčasovosti, solitér, nepotřebuje velkolepé události. To podstatné a důležité o stavu krajiny a lidské duše zprostředkovává zobrazením elementárních životních situací a stavů člověka. Nastavuje fotografické zrcadlo nesmlouvavosti, drsnosti, osobitosti a specifičnosti ostravské i kanadské krajiny, ve které se Viktor Kolář pohybuje či pohyboval. Se schopností previzualizace ostražitě vyčkává na pravý okamžik, na přiblížení se k člověku, aby se zmocnil rozhodujících okamžiků světa kolem sebe a předal subjektivní výpověď o devastaci krajiny i lidské duše, výpověď o člověku, jeho zakódování a dekódování v daném časoprostoru, výpověď o mezilidských vztazích, o faktorech odcizení a vykořenění spojených s proměnlivostí společenských podmínek, životních stylů, povah generací a kultur. Spíše než intuice je pro Viktora Koláře důležitá přirozenost a přesnost vnímání hodnot lidské existence.
Koncepce výstavy je rozčleněna do tří základních celků, a to na tvorbu do roku 1968 s ostravským tématem, kanadské období z let 1968–1973 a období po návratu zpět do Ostravy až do současnosti.
Ostrava Viktora Koláře v sobě spojuje směs zvláštních typů lidí všech generací, starousedlíků i lidí, kteří sem přišli za prací. Obrazy zachycují autentickou povahu i poetiku městské svérázné průmyslové krajiny protkané haldami, jezírky, kaňoky (důlní voda), či „korýtky“ u vysoké pece Žofinky, kde v létě i v zimě cirkuloval uzavřený teplý tok vody. Anebo obrazy starých červených dělnických domků, důlních věží a komínů, jež se pro Viktora Koláře staly osobním celoživotním tématem v proměnné času. Fotografické obrazy z 50. a 60. let 20. století jsou obestřeny posunutou realitou ostravského života. Odrážejí stavy Kolářova dospívání, objevování, subjektivního prožívání času a situací, které v životě individualit mohou mít zásadní význam. Porážka Pražského jara v roce 1968, ale i osobní zvědavost na svět „tam venku“ vedly Viktora Koláře k odchodu ze země. Nesvoboda svazuje ruce, myšlení i duši a
v situaci člověka s vyhraněným zájmem a názorem šlo o jednoznačný impulz k hledání osobní tvůrčí svobody a zkušeností. Cesta vedla do Kanady. Přes Vancouver, Hendrix Lake zamířil „na cestu“ za fotografií a novými setkáními do multikulturní křižovatky, do Toronta. Dva roky strávil v torontských fotografických laboratořích firmy BGM Imaging. Přes den zpracovával materiály mnoha zajímavých, důležitých a slavných fotografů, ostatní čas věnoval vlastnímu fotografování. Zásadní obrat v Kolářově vlastní tvorbě přineslo přátelství s kanadským fotografem Michaelem Semakem. Pomohl Viktorovi Kolářovi s realizací komorní výstavy v Torontské knihovně, v části zvané Rosedale a podpořil i jeho grantový projekt v Ontariu. Přes stoupající fotografické úspěchy, nabytý nadhled a představu dalšího směřování své fotografické cesty začal v této době vážněji pomýšlet na návrat domů, a to
s vědomím, co jej doma čeká. Rozhodování v tu samou chvíli zkřížila získaná grantová podpora na realizaci ambiciózního montrealského cyklu Nákupní střediska. Fotografické obrazy obestřené zajetím času obchodního ráje, finanční otevřeností, fenoménem masové konzumpce a „nového“ životního stylu stvrdily povahu osobitého fotografického přístupu a výrazu Viktora Koláře. V New Yorku se Kolář sbližuje s Cornellem Capou, fotografem a zakladatelem International Center of Photography, nadace na podporu archivu fotografů, kteří zahynuli při reportérské práci (Robert Capa, David Seymour, Werner Bishof a další). Přes rozbíhající se úspěšnou fotografickou kariéru jak v Kanadě, tak ve Spojených státech se Viktor Kolář definitivně rozhodl k návratu do Ostravy. Kanadská zkušenost na ose Vancouver – Hendrix Lake – Toronto – Montreal – New York – Paříž – Londýn – Ostrava byla vykoupena samotou, odcizeností, steskem, traumaty a frustrací z každodenního boje o přežití bez perspektivy návratu. V listopadu roku 1973 ještě Cornell Capa pomohl Viktoru Kolářovi připravit důležitou a úspěšnou výstavu pro montrealskou Optica Gallery s plánovanou, ale již neuskutečněnou reprízou v New Yorku.
U Viktora Koláře na plné obrátky pracovaly senzory posilující kuráž, odvahu, sílu a rozhodnost v jeho mravním protestu, vzpouře a gestu exulanta jak na začátku k celému kanadskému putování, tak i následně při definitivním, svobodném a osobním rozhodnutí k návratu do Ostravy. 18. prosince 1973 se přes Paříž a Londýn vrací zpět. Vyhlášená amnestie se ovšem nevztahovala na politické důvody. V nepřítomnosti byl odsouzen na šestnáct měsíců s dvouletou podmínkou. Ani v Ostravě, ani v Kanadě si však Viktor Kolář nikdy nenechal vzít svou osobní svobodu. Co a proč chce fotografiemi zprostředkovat, odráží zvláštní druh jeho životní exaltovanosti, běžně neviditelných nuancí, které nelze předvídat, naplánovat, stejně tak jemu vlastní povaha nepoddajného individualisty a introverta na cestě z Ostravy do Kanady a zpět. Tvárný proces peripetií člověka Viktor Kolář dodnes zhodnocuje ve své fotografické práci i vlastním životní stylu, v osobním nadhledu a vnímání hodnotových měřítek odstupů a přístupů bez kompromisu.

Viktor Kolář (* 1941, Ostrava), fotograf, pedagog, profesor pražské FAMU, držitel prestižní americké ceny nadace Mother Jones International Award (San Francisco, 1991) a ceny Osobnost české fotografie za rok 2010 udělené Asociací profesionálních fotografů ČR za soubornou fotografickou publikaci Ostrava (nakl. KANT, 2010). Nasměrování Kolářova fotografického vnímání a cítění má kořeny v dětství a ve vlivu jeho otce Viktora Koláře st. – fotografa, filmaře a obchodníka s filmovou a fotografickou technikou. Důležité jsou inspirace fotografiemi Henriho Cartiera-Bressona, setkání s Annou a Liborem Fárovými, během emigrace v Kanadě a Spojených státech (v letech 1968–1973) pak s Michaelem Semakem, Williamem Ewingem či Cornellem Capou a mnoha dalšími. V roce 1984 se stává členem Českého fondu výtvarných umění a pracuje jako fotograf ve svobodném povolání. Od roku 1994 začíná učit na pražské FAMU na katedře fotografie, kde působí dodnes. V roce 2000 habilituje na docenta a o šest let později je jmenován profesorem. Vystavuje od roku 1964, výčet jeho zásadních zahraničních výstav zahrnuje destinace jako Amsterdam, Athény, Berlín, Dortmund, Frankfurt, Chicago, Lausanne, Londýn, Montreal, New York, Portland, San Francisco a další. Zastoupen je ve sbírkách Art Institute of Chicago, International Center of Photography New York, Moravská galerie v Brně, Musée de l’Elysee pour la photographie Lausanne, Museum Ludwig Köln am Rhein, Museum of Fine Arts Houston, National Film Board of Canada Ottawa, Slezské zemské muzeum Opava; Texas University Austin, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Victoria and Albert Museum London, Yale University New Heaven (výběr).
Pavlína Vogelová

V souvislosti s realizací retrospektivní výstavy Viktora Koláře vychází v nakladatelství KANT po velké monografii Viktora Koláře OSTRAVA menší monografie CANADA, představující Kolářovy fotografie vzniklé za jeho pětileté kanadské emigrace.
„[…] Po celých 5 let kanadského exilu mne provázela moje kamera, se kterou jsem se snažil zachytit vše, co jsem denně prožíval. Byl to setrvalý boj se strachem, únavou, věrnými „spojenci“ v životě emigranta. Zachytit „nový svět“ bez autocenzury, to bylo mé jediné zadání […].“ Viktor Kolář
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurátorka výstavy: Pavlína Vogelová
Koordinátorka výstavy za GHMP: Olga Malá
Grafické řešení: Jan Šerých
Architektonické řešení: Tomáš Svoboda
Anglický překlad: Evan Mellander
Redakce textů: Marta Nožková
Instalace a produkce: Diana Brabcová, Radka Lhotáková, Kateřina Adamová, Jana Koubková, Jan Pavelka, Jiří Stáhlík, Petr Linhart, Martin Krsek, Marek Fryš, Petr Tlučhoř
Propagace: Miroslav Koláček, Michaela Moučková, Kristýna Kočová, Alice Lenská, Michaela Maupicová
Edukace: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková
Hlavní mediální partneři: Časopis FotoVideo, iFotoVideo
Mediální partneři: A2, Literární noviny, Foto, Metropolis, Art and Artiques, ArtMix, Ateliér, Pražský deník, Rádio Classic, Radio 1, Kulturní Pecka, ArtMap
Místo konání: Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
Termín konání: 7. 6. – 29. 9. 2013
Otevírací doba: út – ne 10.00 – 20.00
Vstupné: 120,– Kč plné (dospělí) / 60,– Kč snížené (studenti) / 30,– Kč (senioři)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>