Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Vasilij Kandinskij: Bitva (Kozáci), 1910 -1911

2011-04-04 14:22

Místo: Veletržní palác
Datum konání: 08.03.2011 - 12.06.2011

Významná zápůjčka obrazu Vasilije Kandinského ze sbírek Tate Moderne v Londýně obohatí na několik měsíců expozici zahraničního umění 20. a 21. století Národní galerie v Praze Sbírky moderního a současného umění ve Veletržním paláci v termínu od 8. března - 12. června 2011.
Vasilij Kandinskij (1866 Moskva - 1944 Neuilly-sur-Seine u Paříže), je jedním z velkých zakladatelů abstraktního umění na počátku 20. století. Jako třicetiletý opustil Moskvu, kde vystudoval práva, a přesídlil do Mnichova. Tam také studoval na Akademii, v roce 1911 se podílel na založení skupiny Der Blaue Reiter (Modrý jezdec) a na vydaní stejnojmenného almanachu. Když vypukla válka, vrátil se do Ruska. V letech 1922 -1933 přednášel v Bauhausu ve Výmaru a v Dessau. Ve třicátých letech se uchýlil do Francie. Vývojově Kandinskij prošel od impresionismu a secese až k abstraktnímu umění. Již kolem roku 1910 dokončil text „O duchovnosti v umění" (vyd. 1912 Mnichově), v němž teoreticky shrnul důvody, jež ho vedly k eliminaci zobrazujících prvků a na cestu k abstraktnímu umění. Přechod od figurativního k abstraktnímu, doprovázený pozoruhodným zdůrazněním úlohy barvy, se v jeho tvorbě udál pozvolně v letech 1910 -1914, kdy již umělec žil v Mnichově. V obrazech z té doby lze sledovat proces postupného vzdalování od předmětnosti obrazu až k dílům, ve kterých se souvislost s předmětem ztrácí. V Kandinského malířské tvorbě se spojuje západní racionalismus s barevnou skladebnou formou ruského umění.

Významný obraz Bitva (Kozáci), 1910-1911, zapůjčený z londýnské Tate Modern, jejž umělec vytvořil v době, než se definitivně uchýlil k čisté abstraktní malbě, si zachovává ještě určitou míru předmětnosti (hrad, jezdec, duha, hejno ptáků). Na druhé straně jsou zde patrné prvky charakteristické právě pro Kandinského vrcholně abstraktní tvorbu - energetické uplatnění barvy, improvizované formy a dynamická kompozice. Předmětnost v obrazech je kolem roku 1913 zcela redukovaná a obraz se stává výsledkem „vnitřní nutnosti", v níž Kandinskij vidí základní princip umění. Podobně jako Kandinskij i František Kupka (1871 Opočno - 1957 Puteaux, Francie) usiluje v téže době o naplnění idey „absolutního malířství", které chce čistotou prostředků soutěžit s hudbou.

Prezentace významného díla Vasilije Kandinského v Národní galerii v Praze skýtá také příležitost upozornit na osobnost Františka Kupky, který se rovněž a podstatným způsobem podílel na utváření podoby abstraktního umění počátku 20. století. Kupkovo dílo je reprezentativním
způsobem zastoupeno ve stálé expozici Sbírky moderního a současného umění Veletržním paláci.

Vasilij Kandinskij: Bitva (Kozáci), 1910 -1911
olej, plátno, 94,5 x 130,2 cm
Tate Modern Londýn
Presented by Mrs. Hazel McKinley 1938

Olga Uhrová

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>