Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Umění kresby v Německu 1540–1650 „Aachenovi současníci“

2010-08-06 16:58

Místo: Schwarzenberský palác
Datum konání: 03.08.2010 - 31.10.2010

Umělecký směr manýrismus se rozvinul kolem roku 1600 v některých středoevropských centrech, zejména v Praze, Mnichově, Augsburku a dalších významných městech. Umělci, zpravidla dříve školení v Itálii, původní „vlasti manýrismu“, přinášeli umění kresby, která se v té době emancipovala jako samostatný obor. Kresbu – disegno, prvotní spontánní záznam, vnímaly intelektuální autority, např. Giorgio Vasari nebo Federico Zuccari, jako odraz Božího vnuknutí, a tak se ocitla v centru pozornosti tehdejších teoretiků, tvůrců i sběratelů.
Panovnické dvory jako ten pražský Rudolfa II., mnichovský bavorských vévodů, v Augsburku patricijský dům Fuggerů a další, soustředily okruhy umělců, z nichž mnozí byli právě skvělými kreslíři. Někteří mezi městy často cestovali, a ovlivňovali tvorbu ostatních. Zatímco rudolfínské kresby jsou poměrně dobře známé, jejich současníkům-kreslířům působícím v Německu bylo dosud věnováno málo pozornosti.
V mnohých kresbách lze nalézt vliv Hanse von Aachen, jenž zde v té době také působil. Grafický kabinet představí špičkové kresby jeho významných současníků Melchiora Bocksbergera, Hanse Krumpera, Matthiase Kagera nebo například část výjimečného konvolutu kreseb zajímavého augsburského mistra Hanse Friedricha Schorera a dalších umělců 16. a první poloviny 17. století.
Výstavu bude doprovázet katalog, jenž vyšel již před časem, obsahuje všechna vystavená díla a ještě další z jiných českých sbírek.
Alena Volrábová

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Lektorské oddělení Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění – expozice Baroko v Čechách
Schwarzenberský palác – Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1, tel. 233 081 720, 233 081 721
e-mail: ssueduc@ngprague.cz, www.ngprague.cz


Komentovaná prohlídka výstavy Aachenovi současníci (Umění kresby v Německu 1540–1650)
se uskuteční v rámci volného vstupu ve středu 4. srpna od 16.30.
Výstavou provede kurátorka Alena Volrábová.

Hrátky s tužkou – v sobotu 23.10. od 10.30 a 14 hod. Výtvarná dílna pro děti a rodiče se zaměřením na kresbu. Rezervace nutná, počet míst omezen!
---------------------------------------------------------------------------------------
Grafické kabinety tvoří vždy dočasnou součást stálé expozice, vzhledem k citlivosti vystavovaného materiálu musí být exponáty pravidelně po třech měsících obměňovány.

S výjimkou pravidelných hodin volného vstupu (každou první středu v měsíci od 15–20 hodin) hradí návštěvník vstupné do stálé expozice ve Schwarzenberském paláci s možností individuální prohlídky grafického kabinetu.


Vstupné: 150,- Kč / základní
80,- Kč / snížené
200,- Kč / rodinné

Od 16 hodin snížené vstupné: 80/ 40/ 100 Kč v jednotlivých kategoriích.
Otevírací doba: Denně kromě pondělí, od 10–18 hodin
www.ngprague.cz

Aachenovi současníci / Umění kresby v Německu 1540–1650
3. 8. – 31. 10. 2010
Komorní výstava NG – Sbírky grafiky a kresby ve Schwarzenberském paláci

Národní galerie v Praze – Sbírka starého umění / Schwarzenberský palác
Kurátorka grafického kabinetu: PhDr. Alena Volrábová
 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>