Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Umění Koreje

2011-04-28 11:53

Místo: Palác Kinských (Kontakty)
Datum konání: 04.02.2011 - 22.05.2011

Umělecké památky Koreje jsou mezi světovými sbírkami asijského umění vzácné a také v Národní galerii v Praze jsou v porovnání se sbírkami Číny či Japonskavelmi chudé. Pod vlivem nepříznivého historického vývoje na korejském poloostrově ve 20. století totiž tato země s bohatou, tři tisíce let starou historií ztratila na dlouhá léta možnost aktivně prezentovat svou kulturu. Proto Národní galerie v Praze přivítala nabídku Národního muzea Koreje zapůjčit ze Soulu do Prahy ucelenou kolekci třiceti prvotřídních artefaktů, dokumentujících svébytnost, krásu a jedinečnost korejského umění.  Tuto významnou zápůjčku podpořilo Korejské velvyslanectví v Praze, Korea Foundation a Česko-korejská společnost. Výstava je umístěna v Sále speciálních výstav v paláci Kinských v rámci stálé expozice Umění Starého světa. Ve středoevropském prostoru je možnost setkání s korejským uměním na tak vysoké umělecko-historické úrovni zcela ojedinělá.
 
Přehlídka asijského umění ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze v paláci Kinských se tak rozšířila o možnost setkání s tradicí vynikající korejské keramiky, seladonů, porcelánu, výrobků z kovů, ale také s korejskou malbou a sochařstvím. Zaměření expozice na korejské umělecké řemeslo od doby bronzové až po 20. století je dáno povahou sbírek Národního muzea Koreje v Soulu, založeného v roce 1908.  Výstava je zasvěcena  především vývoji korejské keramiky, v níž si Korejci mezi národy Východní Asie dobyli prvenství. Výrobní techniky kamenin i porcelánů sice převzali z Číny, ale obohatili je o typicky korejskou estetickou bezprostřednost a živost a dosáhli v nich nepřekonatelného mistrovství. Týká se to především seladon ů  z éry Korjo (12-14.století) - nazelenalou krakelovanou glazurou politých, jako drahokam působících,
kameninových nádob často zdobených inleji, tvarováním či prořezáváním. Jinde ve světě v adekvátní kvalitě a kráse neexistuje například rytý, sgrafitem zdobený či černými oxidy železa malovaný porcelán pun č chong. Pozoruhodný svou prostou elegancí je i čistě bílý porcelán pek č a. Přehlídka prvotřídních korejských výrobků z keramiky pokrývající dva tisíce let vývoje se tak stává lahůdkou především pro zájemce o výsostné keramické umění. Na překhlídce artefaktech z kovů a papíru se seznámíme s duchovním světem Korejců, který za středověké éry Korjo (po které Korea dostala jméno) ovlivnila zejména hluboká buddhistická víra a později za éry Čoson ortodoxní neokonfuciánství. Doklady o síle buddhismu nalezneme v rituálních předmětech z bronzu, jako je vykuřovadlo z 6. století či buddhistické soška a velká barevná malba buddhistické ikony. Vznešené ideály konfuciánského řádu dodržovala během pěti set let vlády dynastie I početná vrstva státních úředníků jangban, kteří se věnovali hlavně kaligrafii a tušové malbě. Všechny malířské exponáty pocházejí z Národní galerie v Praze.   

K výstavě vydala Národní galerie dvojjazyčný (česko-anglicky) katalog, který je v podstatě první publikací o korejském umění v českém jazyce. Úvod k dějinám Koreje napsal český koreanista Jiří Janoš. Ilustrace k úvodu vybral a  poznámkami o korejském umění je doplnil korejský konservátor  Lee Neogg. Výběr děl a popisky k pozoruhodným exponátům z fondů Národního muzea Koreje byly vytvořeny v kolektivu dvanácti korejských kurátorů Národního muzea Koreje v Soulu. Katalog praktického menšího formátu (B5, 218 stran) graficky upravil Tomáš Coufal a jeho prodejní cena je jen 200 Kč. *

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>