Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Umění české reformace (1380 – 1620)

2010-03-17 14:10

16.12.2009 – 04.04.2010, Císařská konírna

Českou reformací (cca 1380-cca 1620) označujeme období českých dějin od husitství do Bílé Hory, v níž hrála velkou politickou i kulturní roli nekatolická vyznání a jejich představitelé. Díky mimořádným historickým okolnostem existovalo v českých zemích v období od husitství do porážky českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře několik křesťanských denominací. Vedle římských katolíků měli právní postavení zajištěni jen utrakvisté, ostatní konfese, jako Jednota bratrská, luteráni a kalvinisté, fungovaly mimo zákon jen díky podpoře aristokratických patronů a slabé centrální moci. Příslušníci nekatolických konfesí se pokoušeli o legalizaci svého postavení, což se jim v plné míře podařilo prosadit až v tzv. Rudolfově majestátu o náboženské svobodě vydaném v roce 1609.

Je naprosto nepochybné, že během téměř dvousetletého soužití katolíků a nekatolíků vznikla v reformačně orientovaném prostředí řada uměleckých děl a stavebních památek. Všechny konfese používaly výtvarná díla jako prostředky své reprezentace a současně se mnozí významní teologové vyjadřovali k otázce obrazů v náboženské praxi. Přestože památkový fond je v tomto ohledu mimořádně rozsáhlý a zahrnuje často i velmi kvalitní díla dochovaná nezřídka in situ v prostředí dnes katolických chrámů, překvapivě se často setkáváme s názory, že reformace výtvarné umění odmítala, a pokud nějaké existovalo, bylo zničeno v pobělohorské době.

Cílem výstavy Umění české reformace je opravit tento zastaralý a pravdě neodpovídající názor. Vystaveno bude téměř 100 děl, která dokumentují kvalitu i šíři tvorby, a vznikly zejména v sakrálním prostředí, kde často dosud slouží náboženskému účelu. Výstava je první příspěvek do diskuse o roli umění a uměleckých děl v širším kontextu křesťanských vyznání, které byly nuceny najít společný modus vivendi přes zásadní rozdíly, které je rozdělovaly. Předvede řadu unikátních uměleckých děl zapůjčených z církevních depozitářů i přímo z kostelů. Kromě toho zde bude také po omezenou dobu vystaveno několik exkluzivních iluminovaných rukopisů (např. faksimile Jenského kodexu či dosud nevystavená Klaudiánova mapa Čech).

Výstava navazuje na jednu z hlavních linií letošní kulturní koncepce Pražského hradu, v jejímž rámci jsou uváděny projekty prezentující ideu soužití kultur a náboženství v českých zemích. Využívá přitom umělecko-historického přístupu sledování daného uměleckého a kulturního fenoménu (prezentace uměleckého díla) v určitém kulturním kontextu a souvislostech.


Otevřeno denně 10.00 – 18.00 hod.
www.kulturanahrade.cz
 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>