Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

UMĚNÍ 19. STOLETÍ V ČECHÁCH - stálá expozice

2009-12-17 17:25

Umění 19. století v Čechách (1790—1910)
stálá expozice
Klášter sv. Jiří na Pražském hradě


malířství, sochařství, užité umění

expozice Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze

Sbírka umění 19. století dostala příležitost umístit svoji stálou expozici do Kláštera sv. Jiří na Pražském hradě poté, co z něj bylo přesunuto umění baroku do Schwarzenberského paláce. Jeho prostory byly pro tuto příležitost náročně zrestaurovány a nově upraveny.
Jestliže můžeme konstatovat, že pro 19. století platí — tak jako pro každou jinou dobu — že umění odráží historické a společenské podmínky i filozofické myšlení svého věku, reaguje na jeho podněty a poměry, ale zároveň čerpá z odkazů a tradic, tak současně také platí, že nová interpretace vždy zákonitě reflektuje naše současné názory a postoje. Jejich prostřednictvím pak vnímáme umění 19. století nově a odlišně. Každá nová přehlídka 19. století chce znovu návštěvníkům připomenout a přiblížit naši minulost a být pro ně čerstvým a silným zážitkem.
O to se snaží i dnes otevřená expozice. Je koncipována jako názorná ukázka všech důležitých výtvarných směrů 19. století a jejich představitelů s cílem ukázat, jak se české umění vyvíjelo a vyrovnávalo se všemi evropskými dobovými myšlenkovými a slohovými proudy. Autorské celky, na kterých je koncepce expozice založena, dokládají, že ve svých vrcholech a svým specifickým způsobem je české výtvarné umění 19. století srovnatelné se vším, co tehdy vznikalo v ostatních evropských uměleckých centrech. By? s jistým zpožděním, které bylo dáno historickými podmínkami a postavením českých zemí v rámci habsburské mnohonárodnostní monarchie.
V Čechách pod vlivem měnících se kulturních, společenských i ekonomických poměrů procházelo umění od konce 18. století mnoha proměnami. Zásadním způsobem se měnila komunikace mezi umělci a veřejností. Literatura, hudba, stejně jako architektura, sochařství, malířství nebo umělecké řemeslo s nástupem 19. století vyjadřovaly přání, pocity a potřeby nastupujícího a formujícího se měš?anského stavu. Podnikající buržoasie rychle bohatla, z jejích řad vycházeli nejen podnikatelé, ale také představitelé české inteligence, a tak se postupně stávala hlavním objednavatelem a mecenášem umění. Dějiny českého umění 19. století jsou tedy zároveň dějinami společnosti v Čechách té doby.
Specifickou kulturní atmosféru Čech, a především Prahy 19. století, v expozici přibližujeme návštěvníkům konfrontací obrazů a plastik, modelů a skic k náhrobním plastikám a pomníkům, řadou malířských i sochařských podobizen předních osobností společenského a kulturního života předminulého století, ale také ukázkami užitého umění. Obrazy, sochy a umělecké řemeslo svým výtvarným názorem spolu korespondují, vycházejí ze stejných myšlenek, představ a principů a ve svém souhrnu výmluvně vypovídají o době a místu svého vzniku, o společnosti a atmosféře té doby. Také z formálního hlediska je použití plastiky a užitého umění v instalaci důležité, akcentuje a prostorově dotváří jednotlivé úseky. Jejich využití v expozici má dvojí charakter, jednak dokumentují vývojový proud a nebo mají ilustrační funkci — například když jde o portrétní busty.
Expozice v klášteře sv. Jiří na svém začátku ukazuje souvislost s českým uměním konce 18. století srovnáním děl Norberta Grunda s díly Františka Xavera Procházky nebo Christiana Seckla s pracemi Ludvíka Kohla. Ukončena je generací narozenou v rozmezí padesátých a šedesátých let, např. díly Beneše Knüpfera, Emanuela Krescence Lišky, Maxmiliána Pirnera nebo Jakuba Schikanedera z přelomu 19. a 20. století.
Prezentace děl zachovává tradiční chronologicko-tématické schéma, ale zcela novým prvkem je oddíl sakrálního umění, které bylo možno představit vzhledem k tomu, že součástí výstavních prostor je i kaple. V ní jsou umístěny čtyři nadživotní Myslbekovy plastiky českých světců z pomníku sv. Václava, které v bronzu stojí na Václavském náměstí. Ale také zde návštěvníci uvidí dosud nevystaveného Ukřižovaného od Emanuela Maxe. V kapli bylo tedy upřednostněno obsahové sdělení nad chronologií. Charakter klášterních prostor umožnil vystavit nejen velké plastiky, ale také obrazy rozměrných formátů, především v oddíle historické malby.

Na závěr několik údajů:
V expozici je vystaveno 350 obrazů (8 ze Sbírky starého umění) a 54 soch (2 ze Sbírky starého umění) — je to výběr těch nejkvalitnějších děl z těch, které Sbírka umění 19. století spravuje a zachycuje časové období přibližně od roku 1790 do let 1910. Dále jsou zde umístěny soubory uměleckého řemesla, ukázky skla, porcelánu, stříbra, mobiliáře a oděvu zapůjčené Uměleckoprůmyslovým museem, dva modely architektury z Národního technického muzea. Několik vybraných exponátů je zapůjčeno dalšími institucemi, např. Správou Pražského hradu, Muzeem hl. města Prahy a také soukromými sběrateli.
Naděžda Blažíčková-Horová


V intencích dlouhodobé spolupráce se sbírkami Národní galerie v Praze se Uměleckoprůmyslové museum v Praze podílí svými exponáty i na nové instalaci Umění 19. století v Čechách (1790—1910) v Klášteře sv. Jiří na Pražském hradě. Oproti původní expozici ve Veletržním paláci, kde sbírkové předměty UPM doprovází i sbírky 20. století, byly pro nově koncipované jednotlivé žánrové úseky vybrány i nové drobné celky, podávající svědectví o životním stylu jednotlivých desítiletí od doby klasicismu kolem 1800 až po historismus v závěru století a také i o rozvoji domácí produkce, zejména sklářství, výroby porcelánu či železné litiny, by? v rámci Rakousko-Uherska. Návštěvníci výstav a expozic tak mají shodou okolností možnost sledovat linii českého výtvarného umění včetně užitého: v listopadu rozšíří UPM stálou expozici ve Schwarzenberském paláci samostatnou expozicí uměleckého řemesla, věnovanou špičkovým projevům v liturgickém zlatnictví a textiliích, stejně tak jako slávě barokního českého skla či ukázkám dobového stolování. Spolupráce se Sbírkou umění 19. století NG v Praze je také podstatná pro od 28. května přístupnou výstavu Biedermeier, Umění a životní styl v českých zemích v Jízdárně Pražského hradu, kde je poprvé vystaveno toto období v celé šíři a hlavně z českých sbírek včetně zámeckých.
Helena Koenigsmarková


Autorka koncepce a kurátorka: Naděžda Blažíčková-Horová
Spolupráce: Šárka Leubnerová
Spolupráce za UPM: Helena Koenigsmarková a Helena Brožková, Daniela Karasová, Jiří Nimrichter, Eva Uchalová
Architektonické řešení: Vladimír Hora
Grafické řešení: Jan Hora

exponáty zapůjčili: Správa Pražského hradu, Národní technické muzeumm, Muzeum hl. města Prahy, Česká pojišťovna, a. s., Galerie Kodl v Praze, obec Pohled u Havlíčkova Brodu, soukromí sběratelé

Národní galerie v Praze
Sbírka umění 19. století
Klášter sv. Jiří
nám. U sv. Jiří 33, Praha 1

Otevřeno denně včetně pondělí od 10—18 hodin

www.ngprague.cz)

Informace o doprovodných programech www.ngprague.cz )

 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>