Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Výstavy

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Stanislav Kolíbal - JINÝ SVĚT

2012-10-01 11:23

14.9.2012 - 6.1.2013, Jízdárna Pražského hradu

Další z výstav představujících velké osobnosti českého umění je tentokrát věnována Stanislavu Kolíbalovi.

Tato výstava není pojata jako retrospektiva, tedy jako chronologický přehled Kolíbalova díla, nýbrž jako příležitost k nalézání souvislostí mezi pracemi z 60. a 70. let a nejnovější tvorbou a k jejich vzájemnému srovnávání. Proto se na výstavě objeví vedle nejnovějších i starší díla, jež nebyla dosud vystavena, anebo i rekonstrukce Kolíbalových architektonických návrhů. Cílem výstavy je představit Kolíbalovu tvorbu v širším rámci, než v jakém byla dosud ukazována.Výstava se koná pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause.

„Pojetí mé výstavy nemá charakter chronologického přehledu celoživotního díla. Divákovi ale nabízí řadu prací, která dosud nebyla reflektována, ztratila se na zahraničním trhu, nebo nebyla v Čechách dosud nikdy vystavena,“ říká Stanislav Kolíbal, autor, který patří ke klíčovým osobnostem českého umění druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Výstava, která je Kolíbalovým autorským konceptem, přináší syntetický pohled na umělcův svět, jehož souřadnicemi jsou geometrie a abstraktní tvorba, vnímané ovšem v širších otázkách lidské existence a smyslu života. Expozice v Jízdárně Pražského hradu je svým způsobem jednou velikou Kolíbalovou Stavbou, ve které se prolínají, vzájemně konfrontují a doplňují umělcova díla od 60. let až po současnost. Kolíbalovi jde o dohledávání vnitřních vazeb a základních souvislostí, které jsou konstantami jeho života a tvorby.

  Výstava začíná rekonstrukcí modelu zdi ze soutěže pro budovu československého velvyslanectví v Brazílii z roku 1963. Od tohoto data se odvíjí autorova spolupráce s architekty, tuto dobu lze také považovat za začátek Kolíbalovy abstraktní tvorby. Zeď je konfrontována s protilehlými velkoformátovými nástěnnými kresbami, aktuální prací, vzniklou přímo pro výstavu. Na podobném principu je postavena celá expozice.

  Stanislav Kolíbal se narodil 11. prosince 1925 v Orlové na Těšínsku. Již v době gymnaziálních studií projevoval všestranný zájem o umění, který vyústil ve studia grafiky na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1945 - 1950) a scénografie na DAMU (1951 – 1954). Od 50. let se systematicky věnuje sochařství. Zásadní zlom v Kolíbalově výtvarném myšlení přišel na přelomu 50. a 60. let. Od té doby zcela originálním způsobem propojuje formální aspekty s významovým obsahem díla. Používá při tom jazyk geometrie a abstrakce, když se po svém postupně dotýkal aktuální problematiky minimalismu, instalace, konceptualismu, hnutí arte povera, konstrukce a dekonstrukce či neomodernismu. Zprvu ho zajímalo téma lability a principy času, trvání a zániku, po té ho zaujaly otázky iluzivnosti fikce. Jistá proměna Kolíbalova díla nastala při umělcově jednoročním pobytu v západním Berlíně (1988/89), kam se dostal na základě prestižního stipendia DAAD. Přimkl se výrazněji k jazyku geometrie, která je mu však prostředkem k vyjádření shody a harmonie.

  Od druhé poloviny 60. let bylo Kolíbalovo dílo zařazováno na mezinárodní expozice světového umění, jakými byly výstavy v Guggenheimově muzeu v New Yorku (1967), v Tokiu (1970) nebo nedávno v newyorském Muzeu moderního umění (2006). V Čechách samostatně vystavuje od 2. poloviny 60. let, v západní Evropě od 70. let. V New Yorku poprvé Kolíbal vystavoval v roce 1975, v 80. létech zde měl čtyři výstavy v Galerii OK Harris. V létech 1990 až 1993 pedagogicky působil na pražské Akademii výtvarných umění, kde vedl ateliér s programem socha – instalace.

  Každá Kolíbalova výstava je svébytným a neopakovatelným zážitkem. Je do detailu promyšlená a vždy výborně reaguje na daný výstavní prostor. Nejinak je tomu i na aktuální expozici Jiný svět v Jízdárně Pražského hradu, která je svým způsobem vyvrcholením umělcova životního díla.

Martin Dostál, kurátor výstavy

více o výstavě též na www.stanislavkolibal.cz

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>