Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Muzea

Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

CHCETE OSAHÁVAT PAMÁTKY?

2012-07-30 10:38

Pak se vydejte do MHMP. V nové stálé hmatové expozici nazvané Slabikář návštěvníků památek, která si klade za cíl zprostředkovat seznámení s historickými stavebními slohy nejen běžným návštěvníkům, ale i zrakově postiženým, můžete podržet ve vlastních rukách například románskou rotundu sv. Martina nebo baziliku sv. Víta.

Nevelká expozice, umístěná v suterénu přímo proti přístupovému schodišti, představuje deset trojrozměrných modelů románských a gotických památek, a to jak kompletních staveb, tak jejich jednotlivých částí jako jsou okna a sloupy či plasticky zpracované půdorysy. Doplňkem k ucelení představy o tehdejší výstavbě jsou i ukázky nejběžnějších stavebních materiálů.

Architektura do ruky

Modely jsou vytvořeny v různém měřítku, závisejícím na reálných proporcích staveb. Pouze na třetinu je zmenšený románský sloup z baziliky sv. Víta, oproti tomu gotická katedrála se musela smrsknout stokrát a románská bazilika sv. Víta z Pražského hradu dokonce stopadesátkrát, aby se do výstavního prostoru vešla.

Modely jsou instalovány na výstavních stolech v jedné lince a nevidomým a slabozrakým usnadňují orientaci ještě vodící lišty, jejichž součástí jsou i základní popisky v Braillově písmu, ale i běžné tištěné verzi.

Za každým modelem je umístěn informační panel v českém a anglickém jazyce, na němž si přečtete kromě názvu stavby nebo architektonického prvku a jeho časového zařazení, i poměrně detailní popis modelu od základního tvaru až po technologické detaily. Tyto informace lze získat také od zvukového průvodce, který je k zapůjčení přímo v expozici.

Osahávání je žádoucí

Na rozdíl od klasických výstav, kde se na vás po pouhém naklonění nad exponát snese sprška varovných výkřiků dohlížejícího personálu, si zde můžete všechny modely zevrubně prostudovat nejen zrakem, ale i rukama. Máte tak dvojí kontrolu, neboť informace, které získáte pohledem, doplníte hmatovým vjemem a vyhodnotíte. Tím dostáváte ucelenější představu o jednotlivých architektonických slozích.

Uvědomíte si také rozdíl ve vnímání výstavy, když si ji přijde prohlédnout zdravý vidící návštěvník nebo ten, jenž se musí spolehnout namísto očí na svoje prsty. To v případě této expozice nemusí být paradoxně mínusem, protože hmatem rozpoznáte více detailů a lépe si uvědomíte plasticitu dekorů.

Informační minimum

Stálá hmatová expozice Slabikář návštěvníků památek - sloh románský a gotický
se nachází suterénních výstavních prostorách v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8. Další informace najdete zde.

Půdorys románské rotundy svatého Víta na Pražském hradě, byla postavena před rokem 935, model v měřítku 1:50


Románská rotunda svatého Martina na Vyšehradě, z poslední třetiny 11. století, model v měřítku 1:25


Románská bazilika svatého Vavřince na Vyšehradě, ze třetí čtvrtiny 11. století, model v měřítku 1:30

Románský sloup z baziliky svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, před rokem 1096, model v měřítku 1:3

Půdorys gotického kostela Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze, po polovině 14. století, model v měřítku 1:50

Ideální podoba gotické katedrály, model v měřítku 1:100

Model gotického lomeného okna z domu U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, 2. čtvrtina 14. století, model v měřítku 1:10

Popisky modelů vlevo v Braillově písmu, vpravo v tištěné verzi

Trojrozměrný model gotické katedrály doplněný informačním panelem

Foto: MHMP a Zuzana Ottová

Zuzana Ottová

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>