Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích

2011-08-12 12:06

Místo: Palác Kinských
Datum konání: 22.07.2011 - 16.10.2011

Autorka výstavy: Petra Zelenková

Kurátorka výstavy: Michaela Brixová

Barokní grafika je velice obsáhlá, rozmanitá a v úhrnu stále nedostatečně poznaná kapitola v dějinách evropské kultury. Tato výstava je vůbec první samostatnou přehlídkou bohemikální barokní grafiky, tj. grafiky spjaté s historickým územím Koruny české. Záměrem našeho výběru bylo představit hlavní osobnosti a okruhy barokní grafiky v českých zemích 17. století. Prezentována jsou nejenom díla rytců působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale významně jsou zastoupeny také rytiny prvotřídních německých grafiků, kteří pracovali podle kresebných předloh umělců usazených v zemích Koruny české. Navrhování grafických listů bylo podstatnou součástí tvorby řady barokních malířů. Vystaveny jsou tak rytiny provedené podle předloh zakladatelských osobností české, moravské a slezské barokní malby - Karla Škréty, Martina Antonína Lublinského a Michaela Willmanna. Vedle nich jsou prezentovány často neméně kvalitní grafické listy, navržené dnes již zapomenutými současníky zmíněných mistrů. Kromě volných grafických listů jsou vystaveny ilustrované tisky, předlohové kresby a měděné plotny.

Nadprůměrnou uměleckou kvalitou a originálními náměty se vyznačovala grafika napojená na univerzitní prostředí. Jedná se především o tzv. univerzitní teze a grafickou výzdobu tištěných disertací. Univerzitní teze (většinou zvané pouze teze) jsou charakteristickým druhem barokní grafiky a na výstavě je jim věnována zvláštní pozornost. Původním účelem těchto většinou rozměrných a někdy vyloženě exkluzivních grafických listů bylo oznámit závěrečnou univerzitní obhajobu. Nad touto primární funkcí tezí postupně převážila jejich reprezentativní úloha.

Vyobrazení univerzitních tezí byla velkolepými oslavami patronů (panovníci, šlechta, světci atd.), pod jejichž symbolickou ochranu studenti své obhajoby zasvětili. Z dobových zpráv i dochovaných exemplářů vyplývá, že univerzitní teze byly v českých zemích v 17. století používány s obzvláštním nadšením. Mimořádnou kulturněhistorickou hodnotu těchto grafických listů potvrzuje nedávný zápis výjimečně ucelené sbírky tezí z pražské Národní knihovny do registru UNESCO Paměť světa. Z této kolekce je zapůjčena jedna teze, která je vystavena v kontextu dalších tezí pražské, olomoucké i vratislavské univerzity, uchovávaných v českých veřejných i soukromých sbírkách. Je třeba zdůraznit, že většina tezí je vystavena poprvé.

Univerzitní teze také výstižně dokládají skutečnost, jaký význam tehdejší doba přikládala obsahu grafických listů. Právě 17. století bylo obdobím, kdy se v grafice formoval a ustaloval „jazyk" barokních symbolů a alegorií. Barokní alegorické rytiny je třeba svým způsobem „číst", což návštěvníkům usnadní rozšířené popisky nebo publikace Petry Zelenkové Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české (2009), na niž výstava navazuje.

Řada rytin ze 17. i 18. století byla v minulém roce prezentována v rámci dvou velkých výstavních projektů - Olomoucké baroko a Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo. Bohatství barokní grafiky však tímto nebylo zdaleka vyčerpáno. Naše výstava ukazuje, že v českých veřejných a soukromých sbírkách se stále nachází množství hodnotných rytin a tisků, které si zasluhují být vyneseny na světlo. Tato „skrytá tvář barokní kultury", badatelsky opomíjená a povětšinou ukrytá v depozitářích, knihovnách a dalších sbírkách, je tedy zas o něco více poodhalena současnému divákovi.

Projekt byl uskutečněn v rámci výzkumného záměru Ministerstva kultury ČR Slezsko, perla v České koruně, který mj. umožnil restaurování některých vzácných či dokonce unikátních děl na papíře.

Výstavu doprovází katalog s řadou reprodukcí.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>