Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Galerie

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu

2012-01-14 20:11

Výstava se uskuteční od 10. 2. do 27. 5. 2012 ve Šternberském paláci.

Finanční podporu výstavě a doprovodným publikacím poskytly:
ING Bank, Grantová agentura ČR, Ministerstvo kultury ČR, RKD Haag, Velvyslanectví Nizozemského království v ČR

Sbírka holandského malířství 17. a počátku 18. století je nejpočetnějším a nejcennějším souborem starého evropského umění, který Národní galerie v Praze spravuje. Jeho význam dalece přesahuje hranice České republiky. Jsou v něm zastoupeny téměř všechny žánry a školy, stejně jako naprostá většina velkých jmen holandského malířství „zlatého věku.“ Z kolekce, zahrnující bezmála šest set maleb, však návštěvník stálé expozice mohl doposud spatřit jen necelou desetinu.

Národní galerie v Praze se rozhodla využít skutečnosti, že sbírka svým charakterem vytváří optimální rámec pro uspořádání mimořádně kvalitní souborné výstavy holandského malířství.
Na základě široké mezinárodní spolupráce proto doplní pro nejbližší tři měsíce vlastní fond špičkovými zápůjčkami ze zahraničí i z tuzemska a nabídne veřejnosti reprezentativní přehled holandského umění doby baroka.

Nejde zdaleka jen o dočasné rozšíření stálé expozice. Výstava se opírá o mnohaletou badatelskou práci, v jejímž průběhu prošla řada maleb náročným průzkumem a restaurováním. U některých významných děl se podařilo nově určit skutečné autory, nebo identifikovat či upřesnit náměty.
Jde tedy o kvalitativně nové zhodnocení fondu, který vydáním anglického soupisového katalogu dále posílí svůj význam v celosvětovém měřítku.

Celkem představí výstava přibližně sto dvacet obrazů. Současně bude vystaven reprezentativní soubor holandské grafiky 17. a počátku 18. století včetně Rembrandtových prací. Nebude chybět ani jedna z nejslavnějších prací ryteckého umění vůbec, tzv. Stozlatový list. Jeho název vychází
ze skutečnosti, že Rembrandt ohodnotil tento svůj rozměrný grafický list na tehdejší dobu neslýchaně vysokou finanční částkou jednoho sta guldenů, aby tak manifestoval, že se cenou vyrovná jeho malířským dílům.
Společně s nejvýznamnějšími holandskými díly z kmenové sbírky Národní galerie v Praze budou vystaveny vybrané zápůjčky z významných sbírek v zahraničí i v České republice. Nejvýznamnějším ze zapůjčených obrazů bude Rembrandtův Muž v orientálním kostýmu z fondu Rijksmusea v Amsterdamu. Obraz, namalovaný roku 1635, zachycuje týž model, který Rembrandt zpodobil na slavném Učenci v pracovně, vzniklém jen o rok dříve. Protože Rembrandtův Učenec
v pracovně patří do sbírek Národní galerie v Praze, ocitnou se po staletích v těsném sousedství dvě vynikající díla, spojená osobami autora i modelu.
 
Ve druhém patře Šternberského paláce budou od února do května 2012 k vidění mimo jiné významné obrazy, zapůjčené z Lobkowiczké sbírky v Praze, z Oblastní galerie v Liberci, Gemäldegalerie v Berlíně či z Herzog Anton Ulrich-Musea v Brunšviku.

Návštěvníkům výstavy budou k dispozici četné doprovodné programy pro dospělé, ale Národní galerie v Praze nezapomněla ani na děti. Jim bude určen nejen speciální tištěný průvodce, ale také samostatná dětská galerie.


Šternberský palác
Hradčanské nám. 15
118 00  Praha 1

Doprava
tram č. 22 – Pražský hrad

Vstupné
základní:        150 Kč
snížené:        80 Kč
rodinné:        200 Kč
školní skupina:        20 Kč / 1 student

Jednotné vstupné zahrnuje vstup na výstavu Rembrandt & Co. a vstup do stálých expozic Šternberského a Schwarzenberského paláce. Základní cena této jednotné vstupenky je po dobu výstavy Rembrandt & Co. snížena z 240 Kč na 150 Kč.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>