Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Příběh Pražského hradu

2013-04-08 11:24

Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost. Expozice představuje originální exponáty z hradních sbírek a stavební vývoj Pražského hradu. Info: www.pribeh-hradu.cz  nebo tel. 224 373 102

Otevřeno denně kromě zavíracích dnů 28. října a 24. prosince:
    od 9 do 16 hodin v zimní sezoně
    od 9 do 17 hodin v letní sezoně

Stálá expozice Příběh Pražského hradu je umístěna v gotickém podlaží Starého královského paláce.
Vstup z třetího hradního nádvoří či z Jiřského náměstí.
Výstava je přístupná i pro vozíčkáře, tlačítko pro přivolání obsluhy je u vstupu ze III. nádvoří (rampa).

Nově restaurované památky ve stálé expozici Příběh Pražského hradu
Při příležitosti pětiletého výročí trvání velkého výstavního projektu o tisícileté historii místa, v němž se tvořily dějiny české státnosti, jsou aktuálně představeny dvě nově konzervované památky prvořadého významu: helma zv. Svatováclavská a románská pohřební textilie. Oba nově instalované předměty mohou posloužit jako ukázka příkladné odborné péče o citlivé a nestálé materiály jako je kov nebo látka.

Obměna Příběhu Pražského hradu - Pohřební výbava Ladislava Pohrobka
Ladislav Pohrobek(* 22. 2. 1440 – † 23. 11. 1457), syn Albrechta Habsburského a dcery císaře Zikmunda Lucemburského Alžběty, umřel v průběhu příprav na svou vlastní svatbu. Rychlá smrt posledního potomka Lucemburské dynastie na českém trůně byla vykládána jako následek moru, teprve nedávno se díky antropologickému výzkumu prof. Vlčka prokázalo, že její příčinou byla leukémie. Po svém skonu byl mladý král pohřben do královské hrobky oblečen do slavnostního královského roucha a střevíců. V souvislosti s rekonstrukcí hrobky byla v roce 1928 pohřební výbava vyjmuta, zrestaurována.

Obměna Příběhu Pražského hradu - Neznámé šperky hradní elity z 10. a 11. století
Gotické podlaží, místnost Starých zemských desek, od 20. listopadu 2008
Do hlavní linie Příběhu byl vybrán nově zrestaurovaný soubor šperků z výzkumu hradního raně středověkého osídlení v Lumbeho zahradě, který proběhl v 70. letech 20. století. Tyto šperky jsou ojedinělými památkami na život hradní elity v 10-11. století. Tvarem, výzdobou i technikou připomínají šperkařství Velkomoravské říše, jak je známe z nálezů v Mikulčicích i jinde na Moravě. Soubor ozdob, který obsahuje stříbrné nákrčníky, zlacené náušnice či gombíky, byl nedávno nově zhodnocen a v Příběhu jej spatří veřejnost vůbec poprvé.

Přednášky

    Nově objevené pohřebiště v zázemí Pražského hradu
    Akce: 25. 4. 2013, 17.00
    Přednášející: PhDr. Drahomíra Frolíková

    Stavby v Královské zahradě/vycházka
    Akce: 16. 5. 2013, 17.00
    Přednášející: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. a Mgr. Petr Měchura
   
    Architekti Pražského hradu ve 20. století: Jože Plečnik a éra T. G. Masaryka/vycházka
    Akce: 30. 5. 2013, 17.00
    Přednášející: Ing. arch. Zdeněk Lukeš
 
    Krajina - nálada a výraz emocí/o krajině jako výrazu pocitů umělců konce 19. a počátku 20. století
    Akce: 13. 6. 2013, 17.00
    Přednášející: Mgr. Markéta Ježková
    
    Architekti Pražského hradu ve 20. století: Otto Rothmayer a éra T. G. Masaryka a E. Beneše/vycházka
    Akce: 20. 6. 2013, 17.00
    Přednášející: Ing. arch. Zdeněk Lukeš
    
    Architekti Pražského hradu ve 20. století: Pavel Janák a éra E. Beneše/vycházka
    Akce: 27. 6. 2013, 17.00
    Přednášející: Ing. arch. Zdeněk Lukeš


Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>