Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Galerie

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Oskar Kokoschka. Grafika

2013-10-15 10:52

Výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky a kresby
Autorka a kurátorka výstavy:     Eva Bendová
Doprovodný program:     Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění
Místo konání:             Konírna Paláce Kinských
Datum konání:            4. 10. 2013 – 5. 1. 2014

„Umělec se nesmí nikdy vázat. Já byl vždycky svobodný,“ konstatuje Oskar Kokoschka
v dokumentu Bavorského rozhlasu v roce 1966. Vždy solitér a přesto spolutvůrce expresionistického uměleckého hnutí, jeden ze zakladatelů moderního světového umění, byl své devíze věrný celý život. Oskar Koskochka byl humanistou, silnou osobností, hledající základy pobytu člověka a společenství na zemi. Proto odkazuje ve svém díle
ke kořenům humanismu, k Řecku jako kolébce civilizace, jeho dílo je syntézou, konstantní v síle projevu. Vervní kresba, drsná estetika, ostré komentáře v díle Oskara Kokoschky jsou trvalé, stále vzrušující.
Národní galerie v Praze vlastní ve svých sbírkách vedle 7 Kokoschkových maleb také přes 160 grafických děl. Jak je možné, že je jeho tvorba v české sbírce tak bohatě zastoupena? Olda Palkovská, manželka Oskara Kokoschky, se kterou se seznámil v době svého českého exilu roku 1934, darovala po jeho smrti část grafické pozůstalosti české státní sbírce. (Dar byl prezentován na poslední výstavě Oskara Kokoschky v Národní galerii a to v roce 1991). Stejně tak právník a sběratel umění Dr. Palkovský, mimo jiné autor první monografie o českém umělci Maxi Švabinském, nabídl již v roce 1978 řadu grafik Oskara Kokoschky Národní galerii v Praze. Díky jejich odkazu a také státním nákupům Kokoschkova grafického díla v roce 1965 můžeme na tomto místě představit reprezentativní průřez celou jeho grafickou tvorbou, od roku 1913 až do jeho smrti 1980.
Oskar Kokoschka byl malíř, kreslíř, dramatik, básník, esejista. Grafika, zejména litografie má v jeho díle výrazné postavení od rané tvorby, v souvislosti s ilustracemi vlastních textů, v cyklu Snící chlapci (1906–1908). Od samého počátku své tvorby hájil Oskar Kokoschka konsistentní "program“. Nejlepší ukázkou takového přístupu je grafická práce vzniklá brzy po první světové válce a nazvaná Variace na jedno téma nebo Koncert. Podobizna ženy naslouchající hudbě, systematicky provedená v několika obměnách, vedla ke Kokoschkovým pozdějším portrétům londýnského nebo švýcarského období. Vídeňský umělec našel roku 1934 exil v Praze, po čtyřech letech emigroval do Anglie, roku 1953 se trvale usadil ve Švýcarsku. Celý život se věnoval také ilustraci, často alegoricky komentují politickou situaci. Od padesátých let 20. století pak převáděl
ve větším měřítku do litografie kresby z cest – „městské scenerie“ a motivy kulturní krajiny Řecka (Vyznání Heladě, 1961). Bezprostředně zachycené situace vydával
v podobě litografických alb (Hamburk, 1961; Manhattan, 1966 ad.) Idea cesty prostupuje celým jeho pozdním dílem.

Výstava představuje komorní, přesto reprezentativní průřez jeho stále živou grafickou tvorbou, od počátečních ilustrací textů Karla Krause, poválečných zážitků z cest,
až k pozdnímu dílu, serigrafiím doprovázejícím jeho dramatickou hru Comenius. Odkaz Jana Amose Komenského, Orbis Pictus - Svět v obrazech, inspiroval Kokoschku od dětství a dokládá mimo jiného jeho úzký vztah k Čechám, vztah podpořený jeho zkušenostmi z pražského exilu v letech 1934-1938 a jeho vlastní ženou. V pozdní tvorbě Kokoschka definitivně propojil vzrušení z bezprostředního všedního pohledu s dramatem kulturní historie Evropy, a s maximálním úsilím je předával.
         Eva Bendová

Oskar Kokoschka je stále      

DOPROVODNÉ PROGRAMY

29.10.2013
Oskar Kokoschka a Jan Amos Komenský
Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy s Evou Bendovou
Seznámíte se s tvorbou Oskara Kokoschky, jeho vztahem k zakladatelské osobnosti pedagogiky Komenskému a jejich „světem v obrazech.“ Budete inspirováni k návštěvě výstavy se svou třídou. Odborný výklad pro pedagogy všech typů škol spojený s aktivním představením části vzdělávacího programu pro školy.
Čas: úterý,  16.30 / Cena: vstup i prohlídka zdarma / Doba trvání: 60–90 min.  
Místo setkání: u pokladny / Rezervace: nutná
17. 11. 2013
 „Umělec se nesmí nikdy vázat!“ Síla a přesvědčivost grafického umění Oskara Kokoschky a jeho vztah k Čechám.
Komentovaná kurátorská prohlídka výstavy v Konírně paláce Kinských s Evou Bendovou
Čas: neděle, 16.00 / Cena:  prohlídka zdarma k platné vstupence / Doba trvání:
60 min. / Místo setkání: u pokladny
3. 12. 2013
Gesto, křivost, hysterie.  Oskar Kokoschka v kontextu expresivních tendencí umění 20. století.
Komentovaná prohlídka nejen díla Oskara Kokoschky v expozici evropského umění Sbírky moderního a současného umění, Veletržní palác, 1. patro, s. PhDr. Václavem Hájkem, Ph.D.
Čas: úterý,  16.30 / Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuje vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: 45 – 60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce


Palác Kinských – Konírna paláce Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

VSTUPNÉ:
základní:        50 Kč
snížené:        30 Kč
rodinné:        70 Kč
školní skupina:     20 Kč / 1 student

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>