Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

NG pořádá výtvarný workshop pro děti - Nadivoko

2012-07-13 21:31

Dětem od 1,5 roku do 5 let a jejich rodičům je určen výtvarný workshop, který pořádá Národní galerie. Tři tvůrčí dopoledne nabízí v termínu od 25. do 27. července výtvarné hry v galerii i venku ve Stromovce. Slibují inspiraci obrazy a sochami, ale i tím, co se děje venku. Dílnu Nadivoko přibližuje jedna z jejích lektorek Barbora Škaloudová.
    
Výtvarné dílny Nadivoko budou interaktivní, můžete konkretizovat jejich průběh a přiblížit činnosti, kterých se děti budou účastnit?

Dětem připravujeme kreativní podněty, které podporují jejich tvořivost. To znamená, že  zadání mohou být zpracována různým způsobem. Nejde o úkoly s předem jasným výsledkem. Jde spíše o předem vytčený tematický rámec s nabídkou technik, který umožňuje volný pohyb, hru, zkoumání a improvizaci v tvorbě. Dvouhodinový blok je nejprve zaměřen na společné činnosti, (např. tvorba velkoformátového obtisku, společné instalace apod.) a poté následuje aktivita ve výstavě (rozvíjíme například příběh jednoho díla). Pak jsou pro děti v ateliéru připraveny tři až čtyři samoobslužné aktivity - tzv. malá tvůrčí laboratoř. Koncepce vychází ze zkušeností z Otevřené výtvarné herny, kterou provozujeme již třetím rokem. Děti v tomto věku mají rozdílné potřeby. Propojujeme tedy společnou práci s volnou hrou, činnosti se snažíme střídat, pestře obměňovat a případně improvizovat. Jsou navrženy tak, aby je každý mohl pojednat dle své úrovně. Vedle rozvíjení různých aspektů tvořivosti se snažíme nabídnout to, co doma z nejrůznějších důvodů není dovoleno.

Dílny budou probíhat i v galerii, jak budou reagovat (resp. jakým způsobem se budou dotýkat a využívat) aktuálních výstav ve Veletržním paláci?

Herna Nadivoko reaguje na výstavu Diplomanti AVU. Propojujeme tak mladé „nespoutané“ umění s „živelnými“ projevy nejmladších dětí. Vycházíme z několika autorů z této výstavy (Karolína Rossí, Viktor Fuček, Zuzana Růžičková, Monika Žáková a další). Hledáme taková díla, která jsou dětskému vnímání blízká, a při setkání s nimi vznikají nové tvůrčí situace. Děti vnímají, že dílo nějak navazuje na jejich běžnou zkušenost, ale zároveň ji někam posouvá, něčím je překvapuje a inspiruje. Při aktivitách se budeme pohybovat z části v ateliérech, ve výstavě, ale i v okolí Veletržního paláce a ve Stromovce.

Jaké výtvarné techniky si budou moci děti vyzkoušet?

Techniky budou různorodé, pracujeme s co největším formátem. Volíme takové techniky, které jsou v domácím prostředí neaplikovatelné. Děti si mohou vyzkoušet lít obrazce do vody,  procházet instalací z provázků ve ztemněné místnosti nasvícené UV světlem, vytvářet igelitový obraz zachycující válení sudů ve Stromovce, malovat na sklo mýdlem apod.

Budete nějak aktivně zapojovat i rodiče?

Rodiče se při našich hernách zapojují bezprostředně. Vždy záleží ale i na jejich dítěti. Některé děti tvoří rády společně, druhé naopak raději samy. Tvořivé činnosti se snažíme koncipovat tak, aby nevyžadovaly asistenci od rodičů. Většinou se ale rodiče zapojí, užívají si tohoto často bezstarostného času.

Můžete popsat z vašich zkušeností, jak vnímají děti od 1,5 do 5 let land-art či street-art?

Tyto druhy umění děti vnímají jako první, dříve než přijdou do galerie. Jak land-art, tak street-art svým způsobem navazuje na dětskou hravost, potřebu ozvláštňovat, doplňovat  či měnit prostředí. Svým způsobem je toto umění dětem mnohem přirozenější a přístupnější.

Možnost přihlášení na workshop získáte na e-mailu: vzdelavani@ngprague.cz

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>