Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Galerie

Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Mimo zónu: fotografie z let 1970–1989

2011-02-23 09:10

4. 11. 2009 – 31. 1. 2010
Langhans Galerie Praha

Název výstavy Mimo zónu odkazuje na fakt, že mnozí autoři a autorky, zastoupení svými díly na výstavě (a ve stejnojmenné knize), tvořili mimo zónu oficiální kultury 70. a 80. let minulého století. Takřka mimo zónu veřejného zájmu
se nacházely v době svého vzniku i jejich fotografie představené ve výběru Dušana Šimánka (*1948).

Subjektivní pohled fotografa a kurátora Dušana Šimánka na autory jemu blízké a spjaté s jeho pojetím vizuality se koncentruje na výtvarnou nefigurální tvorbu, zaměřenou na přímou a nemanipulovanou fotografii.

Čtrnáct souborů zde vystavuje 16 umělců: Josef Sudek, Jan Svoboda, Bohdan Holomíček, Marie Kratochvílová, Miroslav Machotka, Jiří Poláček, Vratislav Hůrka, Jaroslav Bárta, Bořivoj Hořínek, Dušan Šimánek, Iren Stehli, Daniela Horníčková a Ivan Lutterer, Štěpán Grygar, Lukáš Jasanský a Martin Polák.

Kurátor výstavy o své koncepci říká: „Od začátku jsem myslel na přímou fotografii bez manipulace a konstrukce, v níž jde hlavně o subjektivní pohled fotografa určujícího podobu snímku pouze výřezem reality. Vedle toho ovlivňovalo můj výběr vědomí autorů o určitém konceptu, i když samotný pojem „konceptuální“ nebyl u nás v 70. a 80. letech používán. Existovalo ovšem povědomí o uceleném myšlenkovém procesu, který autor ve své práci důsledně uplatňuje. Ve své době šlo o nové uchopení fotografické tvorby, které odlišovalo generaci nastupující v sedmdesátých letech od starších fotografů a také od oficiálně protežované amatérské fotografie. Myslím, že můžeme říct, že diskuzemi na toto téma se tříbilo pojetí konceptuální fotografie, jak ji chápeme dnes. A pak je zde ještě jeden aspekt, jenž mi je osobně blízký. Je jím užívání minimalistických forem. Opět sice nelze mluvit o minimalismu v pravém slova smyslu, ale spíše o omezení obrazové skladby na co nejnižší počet prvků“.

U příležitosti výstavy vychází česko-anglická publikace Mimo zónu / Outside, (128 stran, 71 stran čb. a bar. reprodukcí a 57 stran textů). Textová část obsahuje rozhovory s Dušanem Šimánkem (autor Jiří Ptáček) a teoretičkou Annou Fárovou (Pavel Vančát), esej Průvodce po pražských pamětihodných místech a událostech období normalizace kunsthistoričky Mileny Slavické, který evokuje neutěšenou a strnule nehybnou atmosféru oněch časů v životě české umělecké komunity. V úvaze Několik poznámek ke knize
se teoretička fotografie Christine Frisinghelli, ředitelka rakouské kulturní instituce Camera Austria, zamýšlí nad proměnami fotografického média v posledních desetiletích, posunu hranic jeho umělecké recepce a specifikou představených fotografických prací. Kniha je doplněna medailony autorů.

Christine Frisinghelli ve svém textu uvádí: „…pro znovuotevření diskuse o práci jedné generace fotografů a uznání jejich hlavního přínosu pro fotografickou kulturu potřebujeme extrémně precizní a historií vybroušený slovník“.

Výstavou a knihou Mimo zónu si Langhans Galerie Praha klade za cíl přispět k této diskuzi a ukázat, že právě specifický a koncentrovaný pohled může v sobě skrývat šíři aspektů, jež umožňují nazírat na práce známých i pozapomenutých autorů v jiných souvislostech a tím odhalovat komplexnost fotografické tvorby.
 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>