Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Výstavy

Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Libeň - Zmizelý svět

2010-11-18 17:00

Máte-li rádi nostalgii starých časů, zajděte si na procházku do Libně Bohumila Hrabala i dob mnohem dávnějších, která na nějaký čas znovu ožila v podobě trojdílné výstavy v MHMP, Libeňském zámku a budově ÚMČ Praha 8.


Sokolovská třída v 90. letech 19. století, vlevo Pražská akciové strojírna (Rustonka), zbořená r.  2008 

Výstava Libeň - Zmizelý svět je součástí projektu Pražské čtvrti 2010-2011, který se zaměřuje na historii známých čtvrtí hlavního města. První část libeňské výstavy je instalována v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, druhé dvě části budou otevřeny od pátku 19.11. v Libeňském zámku a v budově ÚMČ Praha 8.


Koželužská ulice židovské čtvrti, kolem 1895

Libni tentokrát se nevyhni

Do staré Libně se dostanete po Královské, dnešní Sokolovské třídě. Jakmile dojdete na roh k paláci Palmovka, už se stačí vydat dolů po Primátorské, dnešní Zenklově třídě a nakukovat do jednotlivých postranních ulic, na dolní nádraží, na starý židovský hřbitov a nedaleké ghetto, přes most do loděnic a poté znovu po hlavní třídě do Horní Libně k zámečku, podél Rokytky k pivovaru a pak dál do legendární Na hrázi Věčnosti a odtud místem nejstaršího osídlení, ulicí Na žertvách až automobilce Praga a lokomotivce a ještě na horní libeňské nádraží a pak zase zpět až k výchozímu bodu k Palmovce.


Ruční přetahování lodí, 3. léta 20. stol.

Přesně takovou, byť jen dvojrozměrnou procházku, máte před sebou v horním sále v MHMP. Pokud se v současné Libni trochu orientujete, pak můžete zvětšené i originální fotografie a pohlednice konfrontovat s realitou uloženou ve vaší hlavě.


Povodeň židovské čtvrti, 1920

Možná vás návštěva zaniklého mikrosvěta jedné pražské čtvrti potěší, ale jste-li příznivci starých časů určitě i rozesmutní při pohledu kolik typických libeňských zákoutí, přírody či historicky i umělecky cenných staveb muselo ustoupit mnohdy diskutabilní výstavě, a co je ještě smutnější, kolik jich nenávratně ještě zmizí kvůli komerčním stavbám, které těm původním nesahají ani po základy. Za všechny stojí jmenovat letos se zemí srovnané loděnice na Libeňském ostrově, navržené arch. Jaroslavem Fragnerem. Je proto velkým paradoxem, že z části se na přípravě nostalgické výstavy podíleli ti, kteří se na mizení staré Libně aktivně podílejí.


Nároží Zenklovy a Primátorské ulice s vozem Křižíkovy elektrické dráhy v r. 1901

Jak se v Libni žilo
Výstava není jen urbanistickou vycházkou, ale dává nahlédnout jak se tu v dřívějšku žilo, ať už se jedná o výrobu, nákupy, lidovou zábavu, kulturu, sport, lázeňství atd. Samostatná kapitola je věnována libeňským usedlostem, další přibližuje dopravu a další seznamuje se světově proslulými průmyslovými závody i menšími podniky, v nichž mnozí obyvatelé Libně pracovali.


Usedlost Hofmanka v Holešovičkách, 1941

Libeň podle Eduarda Štorcha
Nejstarší obyvatelé míst, na nichž byla o mnoho století později založena osada Libeň, tu sídlili už ve starší době kamenné. O důkazy se postaral také muž, kterého všichni známe jako autora knih pro mládež, které umisťoval právě do této lokality - Eduard Štorch. Psaní se totiž věnoval vedle své pedagogické a archeologické činnosti, v níž učinil i několik významných objevů. Jeho snaha o nahrazení suchopárných učebnic, zajímavějšími, byla trnem v oku nejen jeho kolegům, ale i církvi. Nakonec se pedagogické činnosti vzdal a věnoval se spisovatelské dráze. Kromě dějepisu učil i další předměty, vedl děti k porozumění s přírodou tím, že na libeňském ostrově měl malé ukázkové hospodářství, kde se děti učili starat o domácí zvířata a pěstovat zeleninu a ovoce. Pořádal tu také tábory pro rodiče s dětmi. 


Spouštění nového nákladního člunu v loděnici Praga 21. 9. 1936

Na výstavě tudíž nechybí fotodokumentace Štorchových jeho výletů se žáky i výkopových prací, ale především jeho archeologické nálezy například z okolí ulice Na Žertvách, jejíž název odkazuje na dávné obětiště.

Kde a kdy
Výstava Libeň - Zmizelý svět probíhá na třech místech: I. část v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 do 20.2.2011.
 II. část v budově ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 a III. část v Libeňském zámku, Zenklova 35, Praha 8 od 19.11 do 14.1. 2011.


Výroba oplatek ve Vydrově továrně poživatin, po r. 1910

K výstavě je vydána stejnojmenná publikace, která je sama o sobě výjimečným historickým obrazovým průvodcem ulicemi Libně a jejím hospodářským a společenským životem v minulosti.

Pokud se vám ve starých časech zalíbilo, můžete ještě navštívit v přízemí MHMP Pražské výletní restaurace, kde vás čeká i dobové občerstvení ve funkční replice hostince.


Reklamní nálepka libeňského podniku z počátku 20. stol


Železniční přejezd v ulici Na žertvách na snímku Ondřeje Řepky z r. 1967


Po zakázané schůzi mladočeské strany, 90. léta 19. sto.


Archeologické nálezy v Libni


Kontrasty předválečné Libně: Sklizené pole a družstevní domy v Konšelské ulici, foto CA P8


Výstavba libeňského plynojemu v r. 1932. Dnes slouží jako součást aerodynamické laboratoře VZLÚ


Eduard Štorch. u hrobu skrčence kultury zvoncovitých pohárů na Libušáku


Voctářova ulice, blok historicky nejcennějších domů ghetta, zbořených v 50. letech 20. stol.

Foto: MHMP a Zuzana Ottová
Zuzana Ottová

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>