Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Výstavy

Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Královský sňatek

2010-11-23 08:44

Už 700 let si Dům U Kamenného zvonu uchovává vzpomínky na novomanželský královský pár Elišku Přemyslovnu a Jana Lucemburského, kterým pravděpodobně jako první poskytl v Praze střechu nad hlavou. Bylo proto nasnadě, že se právě zde bude konat výstava k výročí jejich sňatku a následného nástupu na český trůn.


Svatební koruna z pokladu ze Slezské Středy, před r. 1349
 
Přestože historikům chybí konkrétní důkaz o tom, že městský palác, dnes nazývaný Dům U Kamenného zvonu, byl skutečně tím místem, kde po příchodu do Čech královský pár žil, mnohé indicie tomu nasvědčují, takže pokud nejste naprostí puntičkáři, pak si tímto badatelským otazníkem nenecháte pokazit zážitek z toho, jak se starý dům, který je hlavním exponátem výstavy, rozvzpomíná na nástup druhé české královské dynastie a s ní spojené nejvýznamnější epochy českých dějin.


Pohřební insignie krále Rudolfa Habsburského, zv. Kaše, Metropolitní kapitula, katedrála sv. Víta,  Praha 1307

Sňatek jako z románu
Svatba princezny Elišky Přemyslovny s jediným synem římského krále Jindřicha VII Janem se konala po složitých diplomatických jednáních 1. září 1310 v německém Špýru.

Eliška prakticky utíkala z Prahy před nedobrovolným sňatkem s Jindřichem Korutanským a v Janovi viděla jedinou možnost jak Korutanské sesadit z českého trůnu. Byla v situaci, kdy měla jen svůj šlechtický titul, na výbavu si musela půjčit od kupců, měšťanů a dalších věřitelů. Nádherným běloušem a dvěma pozlacenými poháry jí přispěl biskup Jan z Dražic a sama Eliška si připravila bohaté svatební roucho, které spolu s jejím sličným vzhledem oslnilo při prvním setkání jejího budoucího tchána.


Detail relikviáře 1000 mučedníku thébské legie, zlato a safír, Praha kolem 1300

Svatbě už nic nestálo v cestě. Po ní však následovalo to nejdůležitější, vydobýt si v reálu vládu nad českým královstvím, kterou svému synovi Janovi předal římský král Jindřich VII. Podle pověsti zůstaly brány Prahy před novým králem uzavřeny, až  mu pomohly "otevřít" bránu Na Františku sekery pražských řezníků, kterým král Jan následně dovolil, aby si na paměť této pomoci, do svého znaku umístili dvouocasého lva. Královský pár v Praze také neměl žádný palác, a podle všeho to byl právě měšťanský Dům U Kamenného zvonu, kde se novomanželé ubytovali.


Kříž krále Přemysla Otakara II., zlato, drahokamy a niello, Čechy mezi léty 1260 – 1270

Důstojný návrat
Z výstavních prostor Domu U Kamenného zvonu zmizely panely a odhalily v plné kráse středověké zdivo, vypovídající o mnohých přestavbách, otevřely se jindy nepřístupné původní gotické sklepy. A také se sem, byť jen nakrátko, navrátily předměty, které jsou přímo spojené s osobami Elišky a Jana nebo prezentují  rody Přemyslovců a Lucemburků. Další exponáty přibližují dějinné souvislosti i běžný život ve 13. a 14. století.


Philipp van den Bossche Sadelerův prospekt Prahy, detail Starého města s Domem U Kamenného zvonu, kolem r. 1600

První patro připomíná lesk dvora posledních Přemyslovců. Kromě pohřebních insignií a relikviářů, dokládající tehdejší mistrovství pražských zlatníků, v čele se zakladatelským dílem českého gotického zlatnictví - Křížem Přemysla Otakara II., se tu nachází i stěžejní část teprve v 80. letech 20. století objeveného Pokladu ze Slezské Středy, sestávající z ženské svatební koruny, prstenů, náramku, náušnic, spony a množství mincí. Jde však jen o malou část někdejšího českého královského pokladu, nashromážděného postupně z majetku a darů přemyslovských králů a královen a doplněného jistě i královským párem, okolo něhož se tu vše točí. Poklad zmizel během židovských pogromů a morové epidemie, která se nevyhnula ani vratislavským židovským bankéřům, jimž ho svěřil do zástavy Karel IV. někdy před rokem 1349, když naléhavě potřeboval finance, patrně pro korunovaci v Cáchách či výstavbu Nového Města pražského. Dále jsou zde k vidění originály královských listin i s původními pečetěmi, jejichž výtvarná úroveň  se vyrovná nejlepším sochařským dílům, iluminované rukopisy včetně velmi výpravné Dalimilovy kroniky. Sochařská díla zastupují odlitky soch z náhrobků královské rodiny a duchovních a soch z  fasády Domu U Zvonu. K zajímavostem patří hvězdný globus a astronomické rukopisy.


Trůn Boží milosti, miniatura chráněná horským křišťálem, zasazená do jedné ze dvou relikviářových desek tzv. Svatojiřského plenáře, 1. čtvrtina 14. stol.

Druhé patro vypráví o prolnutí královského dvora a městského prostředí, z něhož se především rekrutovali přívrženci nového krále. Jsou tu předměty připomínající legendu o řeznickém cechu, o vzniku cechů jako takových, městské knihy včetně nejstarší dochované městské knihy „Liber vetustissimus“, archeologické nálezy přibližující měšťanský život - mince, nádoby, nápojové sklo a keramika, hračky, deskové hry a další drobné předměty, též zbraně, zbytky látek, oděvů, obuv atd.


Nebeský globus, březové dřevo a plátno, Střední Evropa, 2. pol. 13. stol.

Poslední část výstavy se nachází v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích. Seznamuje s kamenosochařstvím a zdobnými prvky v architektuře za vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků.

Kdo, kdy a kde
Výstavu Královský sňatek pořádá Muzeum hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy a Archiv hlavního města Prahy. Spolupracovalo na ní Národní muzeum, Ústavu dějin umění AV ČR, Národní památkový ústav a Polský institut v Praze.

Výstava symbolicky končí den před 700 výročím korunovace Elišky a Jana českými panovníky, tedy 6.2.2011.

K výstavě vychází jak vědecký katalog, tak klasický průvodce výstavou. Nechybí komentované prohlídky a bohatý doprovodný program. Více se dočtete zde.

Vstupenky, které jsou s ohledem na předpokládanou vysokou návštěvnost časově omezené, si lze koupit v pokladně Domu U Kamenného zvonu i on-line prostřednictvím Ticketpro.


Kopie pohřebního oděvu českého krále Rudolfa I. Habsburského, originál z přelomu 13. a 14. stol.


Dalimilova kronika zhotovená v iluminátorských dílnách v severní Itálii


Původní gotické okno Domu U Kamenného zvonu


Relikviář paže sv. Jana, zlacené stříbro, Praha 1306; relikviářová busta a paže sv. Ludmily, zlacené stříbro, křišťál a drahokamy,Praha mezi 1302-1321


Korouhev řeznického cechu s vyobrazením útoku na městskou bránu, 1791


Listina stanovující králem Janem Lucemburským pravidla obchodu s dřívím v Podskalí, Praha 1316Původní gotické sklepy Domu U Kamenného zvonu


Kristus vládce světa, detail klenebního svorníku ze zbořeného kostela sv. Valentina na Starém Městě pražském, opuka, 3. třetina 13. stol.


Náhrobní deska rytíře z rodu pánů z Říčan, ze zrušeného staroměstského hřbitova, opuka, 2. třetina 14. stol.


Část náhrobní desky neznámého muže, opuka, 1. čtvrtina 14. stol.

Foto: MHMP a Zuzana Ottová
Zuzana Ottová

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>