Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Klasicismus a biedermeier

2010-05-11 09:28

Do vpravdě nejvyšší společnosti budete uvedeni při návštěvě výstavy ze sbírek Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Lichtenštejnu, pro níž bylo vybráno ideální prostředí Valdštejnské jízdárny.

Výstava Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek se koná u příležitosti obnovení diplomatických kontaktů mezi Lichtenštejnským knížectvím a Českou republikou a kníže byl osobně přítomen při jejím zahájení. Exponáty pocházejí zejména ze soukromých sbírek Hanse-Adama II. a jeho vídeňského LIECHTENSTEIN MUSEA, jež doplnily příspěvky z českých sbírek a archivů. Polovinu ze tří stovek vystavených děl představují obrazy, kresby a grafiky, druhá půlka je vyhrazena pro sochy, nábytek, užitný i dekorativní porcelán a několik ukázek dalších předmětů denní potřeby vysoké uměleckořemeslné úrovně.


Ferdinand Georg Waldmüller, Vyučování, 1837, olej na papíru

Tématická pětka
Tématické okruhy odpovídají době a prezentovaným stylům. Nejrozsáhlejší je část portrétní, v níž převládají rodové portréty, na nichž lze dobře vysledovat jak shodné vzhledové rysy příslušníků knížecí rodiny, tak genealogii rodu. Další skupinu tvoří portréty umělců - malířů, sochařů, rytců, které se pojetím i vzhledem portrétovaných osob na první pohled od předchozích výrazně liší. Doplňuje je několik anonymních portrétů, u nichž je podstatné zobrazení konkrétního námětu.


Heinrich Füger, Prométeus přináší lidem oheň, 1817, plátno

Druhý okruh patří nejoblíbenějšímu tématu s poučným podtextem, jakým byla v tomto období jednoznačně antika. Velkoformátové obrazy znázorňují výjevy z mytologie či ruiny chrámů. Ty už tématicky spadají více do třetího okruhu, kterým je krajinomalba, kde je dávána přednost spíše dramatičtějším scenériím skalních masivů, horských hřebenů, často v kombinaci s vodní plochou a těžkými mračny, moři s plujícími loděmi nebo přístavům. Z části je zastoupena i městská krajina s typickými zákoutími.


Rudolf von Alt, Přístav Neapol s pohledem na Vesuv, akvarel

Na pomezí krajinomalby a technické dokumentace balancuje část věnovaná architektuře. Kromě plánů přestaveb a založení zámecký parků se sem řadí i kresby či malby zámků, zahradních staveb a zahrad, patřících v dané době Lichtenštejnům. Celek dokreslují akvarely, zachycující zámecké interiéry při běžném provozu například s dětskými hračkami.

Čtvrtý okruh soustřeďuje žánrové obrázky přibližující život obyčejných lidí: sloužících, venkovanů, rybářů i cikánů. Jedná se převážně o drobnější akvarely a kresby s citovým či mírně humorným námětem.

Nejmenší podíl mají na výstavě květinová zátiší, zastoupená výlučně realisticky spodobněnými vázami s bohatým aranžmá výrazně barevných květů.


Peter Fendi, Obezřetná pokojská, olej na dřevě, 1834

Slavná jména na obou stranách
Autory děl jsou především přední vídeňští malíři jako Heinrich Füger, Friedrich Amerling, Peter Fendi či Ferdinand Georg Waldmüller, dokládající mecenášství a zájem o sběratelství umění lichtenštejnských knížat.

Obraz princezny Karoliny z Lichtenštejna jako bohyně Iris, se kterým se setkáte na všech plakátech a upoutávkách k výstavě, je dílem Francouzky Élisabeth Vigée-Lebrun, považované za nejkrásnější malířku všech dob. Ta byla dvorní portrétistkou předních panovnických rodin a je mj. autorkou i nejznámější podobizny Marie Antoinetty. Portrétování princezny Karoliny mělo zajímavou dohru. Zobrazení urozené dámy naboso vyvolalo negativní reakce rodiny, její manžel však situaci vyřešil vskutku šalamounsky - pod portrét, zavěšený na zdi, nainstaloval na podlahu skutečné sandály, aby navodil dojem, že bohyni-princezně spadly z nohou, když se vznesla do oblak.


Neznámý autor, psací stůl,Morava, smrkový masiv, dýha z topolové kořenice a mořené hrušně, intarzie, pravděpodobně 1.čtvrtina 20.stol.

Postavy zakleté v kameni a kovu
Pro komplexnost prezentace sbírek nechybí na výstavě ve Valdštejnské jízdárně sochy. Témata se opět dělí mezi mytologii a zvěčnění členů knížecí rodiny. Vystavené sochy pocházejí ze zámeckých interiérů i zahrad, z materiálů převládá mramor.


Ferdinand Runk, Minaret v parku zámku Lednice, kolem r. 1822, krycí barva

Jak se žilo na zámcích
Ve sféře užitných předmětů je výstava zaměřena na exponáty, vyrobené na Moravě nebo ve Vídni, ale mající úzký vztah k moravským zámkům, jež dříve patřili Lichtenštejnům, z nichž nejznámější je až pohádkově romantická Lednice se zámeckým skleníkem, který je technickou památkou a minaretem, opředeným mnoha historkami o jeho založení.


Thomas Ender, Záliv u Sorrenta, plátno

Vídeňský nábytek pochází z období neoklasicismu, empíru i biedermeieru. Jedná se o lakovaný dýhovaný nábytek s dominantní kresbou dřeva, často ještě zdobený intarzií nebo inkrustací. Ukázkou drobných zdobně vypracovaných předmětů je kazeta s výtvarnými potřebami. Z porcelánu jsou zde k vidění bohatě zdobené, zlacené jídelní a nápojové soupravy i dekorační vázy a mísy. V motivech opět převládají výjevy z antiky.

Další informace
K výstavě vychází český a anglický katalog z pera hlavního kurátora Johanna Kräftnera, ředitele LIECHTENSTEIN MUSEA ve Vídni a Knížecích sbírek ve Vaduzu.


Franz Anton Zauner, Socha sedící Kleió, 1779, mramor

Výstavu bude doprovázet cyklus komentovaných prohlídek, s kurátorem PhDr. Radimem Vondráčkem si ji můžete prohlédnout 18.5., 15.6. a 7.9., dále přednášky zahraničních a domácích odborníků, připravené ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.

Výstavu Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek můžete navštívit do 17.10. ve Valdštejnské jízdárně, Valdštejnská 3, Praha 1. Více o výstavě najdete na stránkách UPM, které je jejím spolupořadatelem. Informace o vystavených exponátech se dočtete na webu LIECHTENSTEIN MUSEA.


Balthasar Wigard, kazeta na psací, malířské a šicí potřeby, kolem 1825

Sbírky Hanse-Adama II.
Knížecí sbírky obsahují zásadní umělecká díla z posledního půl tisíciletí a patří k nejvýznamnějším na světě, přičemž obrazy z období klasicismu a především biedermeieru jsou ve sbírce nejpočetnější a kníže Hans-Adam II. sbírku o díla z těchto období stále rozšiřuje. Podle jeho vlastních slov, sám původně žádným nadšeným sběratelem nebyl, ale v sedmdesátých letech minulého století začal shánět a vykupovat umělecká díla, která byla nucena rodina v poválečném období z existenčních důvodů prodat. Časem sběratelství propadl, v roce 2004 otevřel soukromé LIECHTENSTEIN MUSEUM ve Vídni a v roce 2012 chystá ve Vídni otevřít další muzeum, které bude věnované výlučně umění biedermeieru.


Johann Baptist Lampi, Portrét sochaře Antonia Canovy, 1805-06, olej na plátně


Pietro Tenerani, Bysta dívky - princezny Marie Františky z Lichtenštejna , 1837, mramor


Peter Fendi, Princezny Marie Františka a Karolina z Lichtenštejna při četbě u stolu na zámku Lednice, 1840, kresba tužkou a akvarel


Císařská porcelánová manufaktura ve Vídni, Šálek s podšálkem ve tvaru ulity loděnky a Venušiny mušle, porcelán, 1826


Ferdinand Georg Waldmüller, Portrét pozdějšího rakouského císaře Františka Josefa I. jako grenadýra s vojáčky, olej na dřevě, 1832
 

Foto: Knížecí lichtenštejnské sbírky, Vaduz – Vídeň, UPM a Zuzana Ottová

Zuzana Ottová

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>