Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Výstavy

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Jakub Schikaneder (1855–1924)

2012-10-16 11:38

Výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století
20. dubna – 28. října 2012/ Valdštejnská jízdárna


Autoři:             Veronika Hulíková, Tomáš Vlček
Kurátorka:             Veronika Hulíková
Architektonické řešení:     Roháč Stratil – Architektonický ateliér: Jan Roháč, Bronislav Stratil
Grafické řešení:         Klára Horová
Doprovodný program:     Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století: Martina Lachmanová,
Monika Sybolová

Rozsáhlou výstavou z přelomu let 1998-1999 Národní galerie v Praze vyvolala novou vlnu zájmu o Jakuba Schikanedera, do té doby neprávem opomíjeného malíře z přelomu 19. a 20. století. Pozornost, kterou v uplynulém desetiletí historici umění, restaurátoři, ale také sběratelé
a výtvarní kritici věnovali životu a dílu Jakuba Schikanedera, přinesla v relativně krátkém čase překvapivě bohaté výsledky. Během 14 let se vynořilo množství obrazů a kreseb, které byly považovány za ztracené. Badatelům se podařilo objasnit také některé, dosud neznámé okolnosti Schikanederova života. Jedna z nově objevených portrétních studií např. umožnila identifikovat model obrazu V ústraní jako Emílii Nevolovou. Přitom je velmi pravděpodobné, že obraz vznikl
v r. 1884, kdy se slečna Nevolová stala paní Schikanederovou.
    Současná výstava nově akcentuje také skutečnost, že Jakub Schikaneder byl také významným uměleckým pedagogem. Od roku 1885 působil na Uměleckoprůmyslové škole, nejprve jako asistent Františka Ženíška, později zde vedl speciální školu pro malbu květin a od roku 1896 speciální školu pro dekorativní kresbu a malbu.
    Bylo by nevděčné vnímat Jakuba Schikanedera pouze jako malíře pražských nostalgických nokturn, která jsou všeobecné známá. Ve Valdštejnské jízdárně v Praze se nyní můžeme přesvědčit, že od poloviny 80. let 19. století se hlavním námětem Schikanederových obrazů
i kreseb staly postavy žen, zobrazené v těžkých životních podmínkách na venkově (Dozvuky zimy, Plečka), mladé matky i staré ženy v bídě a opuštění (V bídě – Chudoba, Podobizna staré ženy,
Na Dušičky). Schikaneder v těchto obrazech působivě propojil znalosti soudobého evropského malířství, své umělecké dispozice a silné sociální cítění.
Schikanederovo dílo v té době rezonovalo i za hranicemi rakousko-uherské monarchie.
V roce 1890 vystavil na Akademické výstavě v Berlíně monumentální plátno Vražda v domě,
které v českém umění poslední třetiny 19. století představuje výjimečný pokus o malířské vyjádření tendencí realismu a naturalismu.
O tři roky později vystavil v Mnichově plátno Kontemplace (Mnich na mořském břehu). Poprvé od svého vzniku se na výstavě setkává definitivní verze obrazu s pastelovou a uhlovou studií. Z období první poloviny 90. let pochází i tři dosud neznámá díla ze soukromých sbírek spojená motivem smrti a odchodu z pozemského světa, která patřila k privátním dílům malíře
a která během jeho života neopustila ateliér: Poslední útěcha, Poslední cesta a Monreale, dílo inspirované zážitkem z návštěvy kapucínského kláštera v Palermu v roce 1893.
Po roce 1910 se Schikaneder stáhl do ústraní a své obrazy již veřejně nevystavoval.
V té době také vznikly záznamy opuštěných interiérů, které patří k dosud málo známým částem jeho tvorby. V roce 1922 ukončil po 37 letech pedagogickou činnost. Společně s manželkou podnikl cestu  na pobřeží Severního moře a ostrov Helgoland, která iniciovala poslední etapu v jeho díle.
Významným přínosem k poznání života a díla Jakuba Schikanedera je precizně zpracovaná monografie, která bude základem pro znalecké posuzování Schikanederova díla po mnoho následujících let. Současná výstava je mimořádná také tím, že 40 z více než 100 vystavených obrazů pochází ze soukromých sbírek. I tato skutečnost umožní návštěvníkům výstavy poznat dílo Jakuba Schikanedera v dosud nebývalém rozsahu a žánrové pestrosti.


Exponáty na výstavu zapůjčili: AAA, s. r. o. – Antikvity Art Aukce, Archiv hlavního města Prahy, Galerie Arcimboldo, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Kodl, Galerie Středočeského kraje, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění
v Ostravě, Karlštejnská a. s., Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Miroslav Korecký, Obchod
s uměním v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní archiv, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Památník národního písemnictví, Státní hrad
a zámek Jindřichův Hradec a soukromí majitelé.

Publikace vydané k výstavě:

Jakub Schikaneder (1855–1924)
Autoři: Tomáš Vlček, Veronika Hulíková, Tomáš Sekyrka, Zora Grohmanová, Věra Cedlová, Radka Šefců
Obsáhlá monografie se soupisem díla. Hlavní esej Tomáše Vlčka se zabývá vývojem Schikanederova díla a zasazením do kontextu soudobého evropského malířství. Další kapitoly pojednávají o působení Jakuba Schikanedera na Uměleckoprůmyslové škole (Veronika Hulíková)
a v českém odboru kuratoria Moderní galerie (Tomáš Sekyrka). Publikovány jsou také výsledky restaurátorského a technologického průzkumu maleb Jakuba Schikanedera a jejich falz (Zora Grohmanová, Věra Cedlová, Radka Šefců).
Rozáhlá obrazová příloha včetně dosud nezvěstných obrazů Jakuba Schikanedera.
V českém jazyce s anglickým resumé.
Cena: 670,- Kč

Průvodce výstavou Jakub Schikaneder (1855–1924)
Autorka: Veronika Hulíková
Obsahuje životní příběh Jakuba Schikanedera a krátké texty k jednotlivým tématickým částem výstavy. Bohatá obrazová příloha – více než 80 fotografií.
V české a anglické jazykové verzi.
Cena: 250,- Kč

Počítačová aplikace pro děti (program on-line) - Případ kocoura Kuby

Poprvé na půdě Národní galerie v Praze byla k výstavě vytvořena počítačová aplikace pro děti. Cílem je hravé seznámení s obrazy Jakuba Schikanedera. Hlavním hrdinou je angorský kocour Kuba, který se v noci ve městě ztratí svému páníčkovi, malíři Jakubu Schikanederovi. Hráči řeší jednoduché úkoly zaměřené na vnímání obsahu a formy uměleckého díla.

Supervize a scénář: Pavla Váňová-Černochová, Martina Lachmanová, Monika Sybolová
Tvůrci aplikace : Alena Kupčíková, Michal Klega
Hudba: Lucie Pospíšilová, Jakub Valenta
Mluvené slovo: Václav Legner

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>