Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Galerie

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

HUGO DEMARTINI

2013-03-11 11:32

1.3. - 28.7.2013, Veletržní palác

Východní křídlo a respirium v prvním patře VP

Národní galerie v Praze představuje ve Veletržním paláci dalšího výjimečného umělce z generace, která se začala na české výtvarné scéně výrazně prosazovat v šedesátých letech 20. století. Po retrospektivě malíře a kostýmního výtvarníka Theodora Pištěka (1932) následuje velká přehlídka tvorby sochaře Huga Demartiniho (1931-2010). Oba umělce pojilo dlouholeté přátelství od dob studií na pražské Akademii. V příštím roce pak Národní galerie uvede retrospektivu malíře Jana Kotíka (1916-2002).

Výstava Huga Demartiniho zahrnuje díla v časovém rozmezí od roku 1956 do počátku devadesátých let ze všech nejdůležitějších období jeho umělecké dráhy. Poukazuje na Demartiniho originální přínos českému sochařství druhé poloviny 20. století, který se zakládá především na jeho odvaze k experimentu. Výstava sleduje pozoruhodný vývoj, jímž umělec prošel, od tradičního figurálního sochařství přes informel ke konstruktivním tendencím šedesátých let, kdy vytvářel charakteristické reliéfy a objekty z chromových koulí a podnikal radikální experimenty s náhodnými kompozicemi zasahujícími do oblasti akčního umění. Pozornost samozřejmě věnuje i dalším proměnám v sedmdesátých a osmdesátých letech, návratu k prostému sochařskému materiálu v sádrových modelech opuštěných míst a krychlových destruovaných objektech.

Velká přehlídka sochařovy tvorby je podpořena originálním výstavním řešením architektonického týmu pod vedením Federica Díaze. Součástí výstavy je studio s interaktivními hrami na témata: okamžitá socha, stavba a řád, objekt. Připraveny jsou také otevřené výtvarné dílny pro rodiny s dětmi, výtvarné herny, workshop pro dospělé a série komentovaných prohlídek s odborníky a lektory.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ HUGO DEMARTINI
1. března – 28. července 2013

VELETRŽNÍ PALÁC
Informace a rezervace: Lektorská oddělení Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního
a současného umění, Národní galerie v Praze, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz,
tel.: 224 301 003, www.ngprague.cz. Změna programu vyhrazena.

INTERAKTIVNÍ STUDIO VE VÝSTAVĚ: SAHAT A PŘETVÁŘET DOVOLENO!
Prostor, kde můžete vytvořit okamžitou sochu existující pár chvil, sestavit prostorový objekt
z geometrických kovových prvků nebo červeno-modrou razítkovanou strukturu.
K dispozici budou také knihy a texty o autorovi.

PROGRAMY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ
Komentované prohlídky a přednášky s odborníky
10. 3. NE 15.00 Lenka Pastyříková, kurátorka Sbírky sochařství SMSU NG
20. 3. ST 11.00 Petr Wittlich, historik umění, profesor v Ústavu pro dějiny umění FF UK  
7. 4. NE 15.00 Vít Havránek, teoretik umění, ředitel iniciativy pro současné umění tranzit.cz
21. 4. NE 16.00 Mahulena Nešlehová, historička umění z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad)  
Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

Nedělní komentované prohlídky výstavy
Čas: 15.00 / Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek
za odborný výklad) / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce
Termíny: 3. 3., 26. 5.

Výtvarná dílna pro studenty a dospělé:
NARUŠENÁ GEOMETRIE: MODEL, ARCHITEKTURA, RUINA
27. 4. 2013
Jak ovlivňuje podobu sochařského díla čas? Proč inspirovala Huga Demartiniho antika
či její ruiny? Co odhalují vykopávky? Inspirujeme se výstavou a vytvoříme vlastní objekt, reliéf
či instalaci. Hlavním materiálem nám bude sádra, u níž objevíme různé možnosti zpracování.
Dílnu povede současný umělec Rudolf Samohejl.
Čas: sobota, 10.00 – cca 17.30 / Cena: 500 Kč / 1 osoba, 250 Kč studenti, senioři
a učitelé. Včetně vstupu  a materiálu.

Víkendová taneční dílna s Marthou Moore
15.–17. 3. PÁ–NE
Co spojuje tanec a výtvarné umění? Odpovědi najen na tuto otázku můžete hledat s americkou choreografkou a odbornicí na postmoderní tanec Marthou Moore, která podobné projekty připravuje pro Centre Georges Pompidou v Paříži. Není důležitý váš věk ani taneční zkušenosti, pouze chuť experimentovat.
Další informace a rezervace na e-mail: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, www.ngprague.cz. Změna programu vyhrazena.

SPECIÁLNÍ AKCE
Cena: zdarma vstup i doprovodný program
Komentovaná prohlídka v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií 18. května
Čas: sobota 18. 5., 15.00 / Doba trvání: 45–60 min.
Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

10. ročník Pražské muzejní noci 8. června (19.00–1.00)

PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Otevřené sobotní ateliéry pro děti a rodiče
6. 4.    Koule ke kouli
Nejdokonalejší tvar je koule. A ve své dokonalosti také nejnudnější. Hugo Demartini vytvořil koule se zrcadlovým povrchem, umístil je vedle sebe a začaly se dít věci. Rozpohybováním koulí budeme vytvářet neustále se proměňující zajímavé kompozice, které zaznamenáme otiskem razítka
na papír. Pomocí odrazové folie, kruhů i půlkruhů vytvoříme hravé geometrické reliéfy.


11. 5.    Nahodilé variace
Nahodit, zahodit, rozhodit, vyhodit, zachytit. Akce umělce Huga Demartiniho nazvané Demonstrace v prostoru spočívaly ve vyhození předmětů (válců, špejlí, konfet apod.) do vzduchu a zachycení jejich náhodných seskupení. I my si vyzkoušíme, jaké to je s radostí a bez omezení vyhodit vysoko nad hlavu různé věci. Vše zaznamenáme médiem fotografie. Náhoda bude hrát velkou roli také
v dalším úkolu, kde pro změnu vyhozené věci po dopadu připevníme a grafickou technikou vytvoříme slepotisk.  
Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let, v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál /
Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30. Rezervace není nutná.
Sledujte též na Facebook: Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi v Národní galerii.

Otevřená výtvarná herna pro děti a rodiče
Připravili jsme pro vás hernu, kde můžete společně tvořit, hrát si a inspirovat se výtvarnými díly. Čekají vás aktivity, které rozvíjejí kreativitu vašich dětí.

KULIKULUM: Výtvarné hry na téma koule a polokoule, řád a chaos.  
(doporučený věk dětí 3–5 let) – středa, 6. 3. 2013 od 16.00–17.15, poslední vstup v 16.45
(doporučený věk dětí 1,5–3 roky) – čtvrtek, 7. 3. 2013 od 10.15–11.30, poslední vstup v 11.15

CHVÍLE MÍLE: Vyhodit, rozhodit... a zaznamenat náhodný proces různými způsoby.
(doporučený věk dětí 3–5 let) – středa, 3. 4.2013 od 16.00–17.15, poslední vstup v 16.45
(doporučený věk dětí 1,5–3 roky) – čtvrtek, 4. 4. 2013 od 10.15–11.30, poslední vstup v 11.15

Cena: 50 Kč/ osoba starší 1,5 roku (v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál) Místo konání: ateliér ve 4. patře Veletržního paláce. Rezervace není nutná.
Sledujte též na Facebook: Otevřená výtvarná herna.


PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY A PEDAGOGY
Vzdělávací programy pro školy
Program pro 1. a 2. stupeň základních škol:
Náhodná setkání
Nahodit, zahodit, rozhodit, vyhodit, zachytit. Akce umělce Huga Demartiniho nazvané Demonstrace v prostoru spočívaly ve vyhození předmětů (válců, špejlí, konfet apod.) do vzduchu a zachycení jejich náhodných seskupení. I my si vyzkoušíme, jaké to je s radostí a bez omezení vyhodit vysoko nad hlavu různé věci. Vše zaznamenáme médiem fotografie. Náhoda bude hrát velkou roli také
v dalším úkolu, kde pro změnu vyhozené věci po dopadu připevníme a grafickou technikou vytvoříme slepotisk.  
Program probíhá také ve variantě pro MŠ.

Program pro střední školy:
Komentovaná prohlídka s performativní aktivitou. Studenti poznají přístupy a témata, která hýbala uměním od šedesátých let s důrazem na principy racionální struktury, geometrie nebo naopak náhody i uměleckých akcí na pomezí sochařství a performance. Pokusí se nalézt odpověď
na otázku, proč považujeme tyto výkony za umění.
Podrobnější informace o programech pro školy získáte na výše uvedených kontaktech.
Cena: 25–40 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob, 500–800 Kč / 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání: 90–120 min. / Rezervace: dva týdny předem

Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy
Seznámíte se s tvorbou Huga Demartiniho a budete inspirováni k návštěvě se svou třídou. Odborný výklad pro pedagogy všech typů škol spojený s aktivním představením části vzdělávacího programu pro školy.
Čas: středa, 16.30 / Cena: vstup i prohlídka zdarma / Doba trvání: 60–90 min.  
Místo setkání: u pokladny / Rezervace: nutná
Termín:. 6. 3.

Studijní materiály pro učitele
Studijní materiály budou k dispozici ke stažení zdarma od března na http://www.ngprague.cz/cz/1085/sekce/studijni-materialy/.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>