Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Design

Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Křehká bojovka

2011-06-14 09:40

Infiltrací prací 25 nejmladších zástupců sklářského umění mezi stálé exponáty skla, keramiky a dalších užitných předmětů i uměleckých děl, vznikla v UPM ojedinělá výstava, postavená na pravidlech dětských her.


Jitka Havlíčková, Doušky, sklo tvarované nad kahanem, 2002–2004

Tentokrát se však namísto dětí, i když ty rozhodně nejsou ze hry vyloučeny, vydávají na vyznačenou trasu dospělí, tedy kulturně založení dospělí a  nejde tu ani tak o to, postupovat nepřehledným terénem, a co nejrychleji najít všechny ukryté předměty.


Lukáš Jabůrek,Mosty mezi staletím, ,foukané, broušené, lepené a zlatem malované sklo, 2011

Objevit označená díla mezi desítkami jiných si s klasickou bojovkou nijak nezadá, ale smysl výstavy tkví v jejich nevšední konfrontaci. V porovnání starého s novým, užitného s okrasným. Ve sledování vývoje předmětů, jejich zjednodušování a leckdy navrácení se v paralele k těm prapůvodním. Ona červená nit hledání dává tradičnímu postupování od vitríny k vitríně nový rozměr a cíl. Sály a vitríny se přeměňují ve složitý terén, který je třeba prozkoumat, vyhodnotit a najít v něm hledaná díla, která mohou ve výsledku hráče oslovit třeba i méně, než ta ze stálé expozice.


Ladislav Průcha, Super Bike, broušené, ryté, lepené žárovkové baňky, 2011

Podobně jako jsou rozmanité stálé exponáty, tak odlišné jsou svými tvary, použitými technologiemi a prvotní myšlenkou i vystavené práce mladé sklářské generace. Zatímco Doušky Jitky Havlíčkové snadno zaměníte za neobyčejně početný archeologický nález historických číšek a kolekci podivuhodných tvarů s názvem Fake it Easy ze Studia Koncern Design či neméně tvarově inspirativní dílo Mosty mezi staletími od Lukáše Jabůrka nebo Super Bike od Ladislava Průchy za křivule z královské alchymistické dílny, skleněný objekt Barbory Křivské, podobající se nejvíce obrazu či zrcadlu, již bez váhání zařadíte mezi současné umění. Oproti tomu Řezáčův Element č. 14 a 15 byste dost možná zařadili mezi sklářskou tvorbu 70. - 80. let 20. století, přestože tato doba není datem vzniku děl, ale narození jejich autora. Mimo klasické kategorie stojí Mirror Man Animatonic Stanislava Müllera, který v sobě spojuje svět komiksu a sci-fi. A tak by se dalo pokračovat a porovnávat dál a dál, jenže to by byly odhaleny všechny hádanky, které má rozluštit návštěvník. Tak jen do toho. Na hravou výstavu Hledání skla, která je součástí Pražského festivalu skla 2011 (PF 11), můžete do UPM zajít až do 23. října. Více informací najdete tady.


Václav Řezáč, Element č. 14, Element č. 15, foukané, ručně na huti tvarované, broušené,
pískované, chemicky leštěné sklo, 2011Potřeby pro stolování, 16. - 18. stol. stálá expozice UPM


Nádoba ve tvaru loďky, fajáns, 3.čtvrt. 18. stol., stálá expozice UPM


Vázička, čiré a modré hutně tvarované sklo, Benátky kolem r. 1600, stálá expozice UPMAlegorie čtyř ročních období, stolní korálkové a voskové ozdoby, kolem 1760 – 1780,  stálá expozice UPM


Ondřej Strnadel, Produkt Egg, ručně na huti tvarované sklo, 2009


Studio Koncern Design, Fake It Easy, foukané, ručně na huti tvarované, broušené, lepené sklo, 2009

Foto: UPM, Zuzana Ottová
Zuzana Ottová

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>