Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Historické skvosty, památky v České republice

2010-02-10 18:02

10. 2. – 18. 4. 2010
výstava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Na 26 panelech výstava představuje péči o památky v českých zemích. Panely stručně seznamují se základními údaji z památkové péče od jejích počátků v Rakousku a poté v Československu, přes památkové zóny a disciplinu památkové technologie, až po soupis památek zapsaných na listině UNESCO. Dále jsou představena všechna témata a obory, kterými se památková péče zabývá, např. hrady a zámky, mobiliární fondy, církevní památky, lidová architektura, technické památky a archeologické dědictví.

Samostatná část je věnována Karlovu mostu, i jiným úspěšným akcím, na kterých se NPÚ podílel – opravě Loosovy vily, Národního a Stavovského divadla, Rudolfina či Obecního domu. Připomenuty jsou i zaniklé památky a po nich ty, které se naopak podařilo zachrániti ačkoli se zdál jejich stav beznadějný. Ohroženým, zanikajícím a zaniklým památkám věnuje mimo jiné Národní památkový ústav svou pozornost i v rámci mediálního plánu a jsou tématem řady kulturních akcí NPÚ pro veřejnost v lednu – dubnu 2010.

Panely výstavy mapují také ukázky velkých restaurátorských prací a nález století – relikviář sv. Maura. Letos uplyne 25. let od jeho dramatického nalezení na Státním hradě Bečov nad Teplou. Součástí slavnostního otevření výstavy bude také oficiální start tzv. Roku sv. Maura, který naplní řada tematických akcí k této významné české movité památce.

Výstava představí nejen českou památkovou péči, její činnosti a významné události, ale její součástí budou také ceny Europa Nostra, někdy označované za tzv. památkářské Oskary, a představení projektů, které jej obdržely. Bez nadsázky se jedná o nejvyšší ohodnocení práce památkové péče, na něž v současné době aspiruje také Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou a jeho projekt rekonstrukce, vč. její průběžné prezentace veřejnosti. Projektům, které byly už tímto vyznamenáním v České republice oceněny, bude věnována část výstavy, včetně trojrozměrných exponátů z oceněných památek – hradu Český Krumlov, hradu Karlštejn a zámku Konopiště.
 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>