Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Hans von Aachen (1552-1615): Malíř na evropských dvorech

2010-08-26 11:58

Císařská konírna
od 01.07.2010 do 03.10.2010

Hans von Aachen se svým jménem hlásí k místu, odkud pocházela jeho rodina, avšak narodil a vyškolil se v Kolíně nad Rýnem u vlámského malíře. Svůj osobitý styl, založený především na portrétním mistrovství, dovedl k virtuozitě teprve v Itálii pod vlivem nizozemských umělců usazených v Římě a benátských malířů, především Paola Veroneseho. Úspěchy v Itálii, prestižní zakázky od římských jezuitů a z medicejského dvora ve Florencii, mu vynesly pozvání do Mnichova a Augšpurku, kde pracoval na zakázkách pro Viléma V. Bavorského, pro vlivnou rodinu Fuggerů a další urozené objednavatele.

Do služeb císařského dvora a k trvalému pobytu v Praze, metropoli Svaté říše římské, se Rudolf II. snažil získat Hanse von Aachena po několik let. Malíř sice dodával do císařských sbírek svá díla již od první návštěvy na Pražském hradě v roce 1588, do dvorských služeb však vstoupil až o čtyři roky později. Provázela ho pověst mistra elegantních postav, tvůrce oblíbených žánrových scén a vynikajícího portrétisty.

Pro Rudolfa II. maloval nádherné mytologické obrazy, monumentální alegorie, drobné kabinetní obrazy různých témat, malby na kameni, podobizny, díla s náboženskými motivy. V portrétech dovedl zachytit víc než jen fyzickou podobu: mistrovské je jeho zachycení melancholické tváře Rudolfa II. nebo dojemný půvab Aachenovy vlastní dcery Marie Maxmiliány. V nich stejně jako v žánrových obrazech uplatnil své vlámské školení, suverénní malířský rukopis a realistický, někdy až překvapivě nepřikrášlený přepis skutečnosti: jeho vlastní tvář se často objevuje na mytologických a žánrových obrazech – na skrytých autoportrétech prostých jakékoli idealizace. Popularita Aachenových kompozic se šířila prostřednictvím grafických listů reprodukujících jeho díla, které sloužily jako předlohy a inspirace dalším mistrům v malířově době i v dalších generacích.

Díky svému vlivu na císaře a neomezenému přístupu k němu ovlivňoval Hans von Aachen běh událostí na císařském dvoře více než ostatní Rudolfovi umělci. Jako císařův důvěrník byl také pověřován různými diplomatickými i obchodními misemi, především v jemu dobře známé Itálii, kde pro panovníka vyjednával zajímavé akvizice. Zprostředkovával audience, podával zprávy o navštívených sbírkách, zařizoval vše, co si uměnímilovný císař přál.

Hans von Aachen zůstal ve dvorských službách i po smrti Rudolfa II., uplatnil se jako oficiální portrétista nového císaře, Rudolfova mladšího bratra Matyáše. Zemřel jako úspěšný a bohatý muž 4. března 1615 a byl pohřben v katedrále sv. Víta.

Vůbec první monografické výstava tohoto mistra evropského manýrismu nabídne českému publiku možnost seznámit se s reprezentativním výběrem Aachenových děl a prohlédnout si ukázky jeho umění, zcela výjimečně shromážděné na jednom místě. K výstavě je vydán reprezentativní katalog a připraven doprovodný program.

Komentované prohlídky, vždy od 17.00 hod.: 15.09., 29. 09.

Procházka Pražským hradem „Po stopách Hanse von Aachena“, od 17.00 hod.: 16.09.
 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>