Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Galerie

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

BOHUSLAV REYNEK (1892-1971)

2012-01-04 21:40

Dům U Kamenného zvonu
23. 11. 2011 – 29. 1. 2012
út – ne 10.00 – 20.00

Kurátorská prohlídka s Pavlem Chalupou: čt 19. 1. v 17.00
Lektorské prohlídky: čt 12. 1. a 26. 1. v 16.30

Výstava celoživotního díla Bohuslava Reynka (1892-1971), grafika, malíře, básníka a překladatele představuje chronologicky jeho dílo od raného expresivního projevu, přes první kresby a grafiky k typickému reynkovskému grafickému projevu cyklů Job, Don Quijote, Pastorale a dalších, až ke krajinným motivům z okolí domova a opakujícímu se tématu Ukřižování a Piety na sklonku Reynkova života. Poprvé jsou k vidění některé neznámé Reynkovy kresby a grafiky, stejně jako desky a listy tvořené technikou cliché-verre.
Výstava představuje v celistvosti Reynkovo dílo s otiskem rodného Petrkova a zázrak jménem tvoření, vznikající mimo proudy a uznávané směry, zcela osobitě, v ústraní a v silném duchovním prostředí.

Kurátoři výstavy: Renata Bernardi a Pavel Chalupa
------------------------------------------------

www.bohuslavreynek.cz

22. listopadu se v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze otevře výstava českého grafika a básníka Bohuslava Reynka. Je to po dvaceti letech, kdy se ve stejných prostorách konala jeho první velká výstava po mnohaletém umlčování. Nejde dnes ovšem o reprízu výstavy z roku 1992. Jde o nový pohled na dílo, které vznikalo zcela v ústraní, v Petrkově u Havlíčkova Brodu, a do galerií vlastně nikdy programově nemířilo.
    Reynek byl výtvarný samouk, ale jeho dílo se už za jeho života stávalo předmětem výtvarného (ale i literárního) kultu, který nemá v českém prostředí srovnání. Často bývá interpretován jako katolický autor, ovšem pravou podstatou jeho díla je skutečnost, že jeho dílo vyzařuje svou duchovní inspiraci všemu proklamativnímu katolictví jaksi navzdory, prostými, neokázalými, možná někomu naivními prostředky, ovšem zcela mimořádnou mírou autentičnosti a z ní plynoucí sugestivity. Výstava se pochopitelně nemůže vyhnout tomu nejznámějšímu z Reynkovy grafické tvorby – tedy především cyklům zdánlivě idylických přírodních motivů z okolí jeho rodného statku – ani jejich druhému pólu, mystickým výjevům, jimiž grafik po válce obydlel svůj venkovský dvůr. Křížovou cestu, která se odehrává přímo na dvoře jeho statku, který mu v roce 1949 znárodnili, zachytil na stovkách svých kolorovaných suchých jehel a leptů s monotypem, technikou, kterou si sám pro sebe vynalezl a zdokonaloval v primitivních podmínkách své venkovské dílny až do smrti v roce 1971. Vedle těchto vrcholných děl budou však mít návštěvníci možnost vidět i drobná díla z Reynkových počátků, jeho malby, rukopisy, knihy a překlady ilustrované linoryty Josefa Čapka, dále
i dosud málo známé kresby, které vznikaly především za jeho desetiletého pobytu ve Francii v letech 1926–1936, a také mimořádně sugestivní soubor cliché-verre, díla vzniklá
specifickou technikou na pomezí grafiky a fotografie. Vůbec poprvé bude na výstavě k vidění i grafikova dílna, která dá nahlédnout pod pokličku Reynkových grafických tajemství. Vystaven bude nejen jeho originální lis a rytecké nářadí, ale také tiskové desky, zkušební nátisky a barevné varianty, které ozřejmují fakt, že žádná z Reynkových barevných grafik není, a ani nemůže být stejná.
    Výstavu Reynkových prací v Domě U Kamenného zvonu připravila Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s mnoha veřejnými i soukromými galeriemi, ale také s důvěrou celkem 21 soukromých sběratelů z České republiky a Francie. U příležitosti výstavy vydalo nakladatelství Arbor vitae vůbec první Reynkovu výtvarnou monografii, která na 400 stranách představuje vedle toho nejlepšího z Reynkovy grafiky (v měřítku 1: 1) a jeho kreseb, maleb a cliché-verre i základní přehled o jeho literárním, překladatelském i vydavatelském díle, zahrnujícím více než 100 vlastních knih poezie, překladů a vydavatelských počinů vesměs zcela neobvyklé výtvarné krásy.

Bohuslav Reynek (1892–1971)
Básník, překladatel, kreslíř, grafik a v neposlední řadě pastýř ovcí a koz Bohuslav Reynek byl příslušníkem té části čapkovské generace českých umělců a intelektuálů, která už v počátcích moderny odvrhla možnost nalezení smyslu umění ve formálním experimentu, ale spíše jej hledala v souladu svého osobního přesvědčení či své (v Reynkově případě katolické) víry
s řádem přírodního světa a jeho přirozenou estetikou. Po studiu na německé reálce v Jihlavě zběhl po čtrnácti dnech z vysoké školy, aby se mohl plně věnovat svým intelektuálním zálibám. K největším patřilo samotářské dlení v zdánlivé chudobě, ale ve skutečnosti spíše
v jakési františkánské prostotě svého rodného stavení v Petrkově u Havlíčkova Brodu, kterému spolu se svými zvířaty vtiskl svou tvář, podobně, jako se toto obydlí otisklo (stranově obráceně) do jeho díla grafického. Po vzoru Josefa Floriana a jeho Dobrého díla se po válce pokoušel o své vlastní nakladatelství, inspirován Josefem Čapkem vytvářel linoryty, psal básně a překládal z francouzštiny a němčiny. Od poloviny 20. do poloviny 30. let se intenzivně věnoval kresbě, a to hlavně za svého desetiletého pobývání v Grenoblu, kde žil se svou manželkou, básnířkou Suzanne Renaudovou, a dvěma syny, Danielem a Jiřím. Od roku 1936, kdy i s rodinou z Grenoblu odešel, až do smrti v roce 1971 žil v Petrkově, zcela pohroužen do svého grafického a básnického díla, které komunistický experiment poškodil jen nepřímo: Reynek nebyl od roku 1948 až do poloviny 60. let vydáván ani vystavován, přesto se od poloviny 60. let stával předmětem kultu. Dnes je, přestože byl vlastně samouk, jedním z nejvýše ceněných českých grafiků. Na neortodoxně vnímané hranici mezi kresbou, grafikou a malbou (zejména ve svých kolorovaných hlubotiscích s monotypy) i mezi světem viděným a neviditelným (v přírodních scénách a starozákonních a novozákonních výjevech odehrávajících se v okolí jeho domu) vytvořil sugestivní a nadčasové dílo, které je svědectvím o zcela ojedinělém, neboť naplněném vzdoru vůči umění bez ducha, pokroku bez cíle
a modernímu světu vůbec.
Pavel Chalupa, Bohuslav Reynek (Arbor vitae 2011)
K výstavě vycházejí v nakladatelství Arbor vitae dvě knihy: monografie Bohuslav Reynek
 od Pavla Chalupy a Soupis díla Bohuslava Reynka od Renaty Bernardi a Františka Nárovce.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>