Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Výstavy

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Jarní veletrh starožitností ANTIQUE

2012-03-20 11:00

29. veletrh starožitností ANTIQUE
26. - 29. dubna 2012
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
Návštěvní doba: od 10 do 19 hod
Vstupné: 90,- Kč (pro členy Asociace starožitníků zdarma)
Snížené vstupné: 70,- Kč  (důchodci, studenti)
www.asociace.com


Návštěvníky veletrhu starožitností ANTIQUE okouzlí v dubnu důstojný empír – jeden z hlavních uměleckých stylů 19. století


Odkaz lesku a elegance napoleonského dvora a současně věrné podobenství umění klasické antiky v sobě uchovává sloh, jehož otisky lze nalézt nejčastěji v architektuře, ale také v módě a uměleckém designu. Tím je tzv. napoleonský klasicismus, poslední fáze klasicistního slohu lépe známá pod pojmem empír. Dokonalou symetrii, účelnost, strohost, přímé a štíhlé linie vtiskl empír rovněž mnohým užitým uměleckým předmětům, jejichž originální ukázky budou ozdobou expozic jarního veletrhu starožitností ANTIQUE. Tradiční veletrh, který je určen obdivovatelům umění – odborníkům, stejně jako laikům, se tentokrát uskuteční ve dnech 26. – 29. dubna ve výstavních prostorách pražské Novoměstské radnice. Jako hlavní téma nadcházejícího jarního pokračování zvolili pořadatelé nadčasové a všudypřítomné 19. století, jehož umělecký duch nás obklopuje dodnes.

19. století je obdobím, jež výrazně ovlivnilo naše umělecké cítění. Stalo se nedílnou součástí vybavení mnoha interiérů, což je stále ještě patrné i v současné době. Na počátku jeho historie stál právě empír, sloh, který vznikl na společenskou objednávku císaře Napoleona Bonaparta, jenž roku 1804 usedl na francouzský trůn. Empír měl podobně dlouhou životnost jako období napoleonské vlády, tedy zhruba do roku 1815, kdy byl císař poražen u Waterloo. Jeho vliv pronikl i do Čech, i když s mírným zpožděním, stal se však o to významnějším mezníkem pro naše umělecké dějiny. Už z tohoto důvodu nesmí šarmantní a elegantní empírové předměty na jarním veletrhu chybět,“ přibližuje jeho náplň prezidentka pořádající Asociace starožitníků Simona Šustková.  

Mimo ukázky empírového slohu bude k vidění také přehlídka artefaktů pocházejících z dalších stylů určujících pro 19. století jako biedermeier, novogotika, novorenesance, romantismus, realismus i počátky secese. Obdivu se budou těšit zejména šperky, obrazy, sklo, porcelán, nábytek a mnohé další interiérové doplňky – solitéry i celé kolekce. V rámci v pořadí 29. veletrhu starožitností ANTIQUE představí své jedinečné sbírky na šedesát galeristů a sběratelů umění z celé republiky. Kromě prohlídky expozic nabízí veletrh mimořádnou příležitost ke koupi vystavených kousků za zvýhodněné ceny. Ceny, za které se podobné unikáty na veletrhu nabízejí, jsou již pevné, bez aukční přirážky. Starožitné kusy si navíc zájemci mohou odnést přímo z veletrhu. Více informací na www.asociace.com.

Na počátku 19. století ovlivnila život v celé Evropě francouzská revoluce, která způsobila totální rozvrat a nastolení jakobínské diktatury. Nově se formující filosofické i umělecké směry vyústily do strohých výrazových forem, jež daly základ novému slohu – empír. Termín byl odvozen od slova empire, tedy císařství, neboť vznikl na objednávku tehdejšího francouzského císaře Napoleona Bonaparta. Tento sloh měl propůjčit lesk dvoru bez tradic a poskytnout mu reprezentativní image, což se mu i navzdory počátečním posměškům podařilo. Netrvalo dlouho a empír si získal oblibu i na ostatních nepřátelských dvorech Evropy.

Klíčovými rysy jsou symetrie a strohost se silným důrazem na slavnostní důstojnost. Napoleon si liboval v klasické antice a toužil po obnově římského císařství. Na jeho popud vznikaly napodobeniny řeckých chrámů a architektura výrazně inspirována antickou předlohou, včetně římského umění. Nábytek byl konstruován do těžkých forem s povrchem z tmavě se lesknoucích ploch, kde jedinou ozdobu tvořily zlacené bronzové plastiky s antickými ornamenty včetně bronzových sfing či labutí. Ty pro změnu našly inspiraci v egyptském umění, kterým se Napoleon nechal unést při svém tažení do této africké země. Stejně jako nábytek byly dekorovány i interiéry budov, vyzdobené štukovým vyobrazením antických božstev, lvích hlav či sfing, na tapetách se často objevovaly kresby Pompejí.

Empír zanechal své stopy prakticky ve všech oblastech umění. Typické jsou například porcelánové vázy dekorující výjevy z antické mytologie, hladké válcovité tvary porcelánových koflíků, svícny z pozlaceného bronzu či typické empírové hodiny zdobené antickými motivy. Na špercích se objevovaly kameje s plastickou reliéfní řezbou s antickými postavami nebo mozaiky z polodrahokamů s miniaturou antických staveb.

S mírným zpožděním přišel vliv empíru i do Čech, kde i přesto zanechal silné stopy. Antická forma byla s oblibou používána při výrobě porcelánu, která u nás stála tehdy na samém počátku. Porcelán tak získal ušlechtilých tvarů a byl rovněž charakteristický antickými dekory, krajinářskými náměty a empírovými ornamenty. Kromě toho byl v tomto období kladen důraz na používání kvalitních výrobních materiálů a skvělé malířské techniky. Antické motivy se pak v produkci porcelánek udržely ještě po mnoho dalších let. Empír byl přijat střední měšťanskou vrstvou, která jej přizpůsobila svému obrazu a potřebám. Tento sloh předznamenal vznik dalšího u nás neméně významného slohu, kterým se následně stal biedermeier.

________________________________________
Asociace starožitníků, která již po devětadvacáté pořádá veletrh starožitností ANTIQUE, se jako první z postkomunistických zemí stala vedle nejprestižnějších starožitnictví světa členem organizace C.I.N.O.A. Tato organizace mezinárodního rozsahu sdružuje obchodníky s uměním, mapuje trh se starožitnostmi, napomáhá obchodu s nimi a spolupracuje v oblasti legislativy. V souladu s tím usiluje i Asociace starožitníků o rozvoj českého trhu, aby nebyl zaplaven neznačenými falzy a napodobeninami a aby peníze uložené do starožitností byly dobře jištěnou investicí. Skrze svou Rudolfinskou akademii vzdělává, neboť vzdělání v oboru je jednou z podmínek pro orientaci na trhu se starožitnostmi a vhodné investování. V neposlední řadě se snaží i o propagaci vztahu lidí k našemu kulturnímu dědictví.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>