Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Alfons Mucha: Slovanská epopej (2)

2013-10-23 12:10

Veletržní palác, velká dvorana, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice, 170 00
od 10. 5. 2012, otevřeno: út–ne 10.00–18.00, vstupné: 180,- Kč

Alfons Mucha (1860–1939), světově nejproslulejší český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926.

Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu ve velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. Do téhož prostoru se nyní vrací. Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po léta vkládal své nejlepší schopnosti. Ještě předtím, než Mucha začal Slovanskou epopej malovat, rozhodl se ji věnovat městu Praze, jehož představitelům postupně dokončené obrazy předával.


Apoteóza-„Slovanstvo-pro lidstvo!"

Tematické rozpětí Slovanské epopeje sahá od působivých představ slovanského dávnověku a uctívání pohanských božstev, přes znázornění historicky doložených událostí, důležitých především z myšlenkového a kulturního hlediska, až po závěrečnou vizi duchovního významu Slovanstva pro celé lidstvo. V deseti plátnech se Mucha zabýval českými dějinami: „česká epopej“ představovala ideovou osu celého díla. Mucha kladl důraz na husitství a Jednotu bratrskou, tedy etapu, kterou v souhlase s Františkem Palackým, Ernestem Denisem, Jaroslavem Bidlem a Tomášem Garriguem Masarykem považoval za nejvýznamnější. Poučení
a inspiraci nacházel v odborné literatuře a v diskusích s historiky, archeology a folkloristy.
Neměl však v úmyslu ilustrovat historii. Zvolené náměty vyzývají ke čtení a výkladu v několika rovinách, vyjadřují Muchovu filozofii dějin, založenou na humanistických ideálech. Druhých deset pláten je věnováno ostatním Slovanům a všeslovanským výjevům. Atmosféru a reálie zobrazených míst Mucha poznal z autopsie. Protože by z vlastních prostředků neuhradil náklady na materiál, modely a studijní cesty, našel pro svůj projekt Slovanské epopeje podporu u amerického milionáře, slovanofila Charlese Richarda Cranea, jenž byl mnohaletým přítelem T. G. Masaryka a prezidenta T. W. Wilsona.

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Arbor vitae vydala k výstavě rozsáhlou monografii Slovanské epopeje, kterou připravili Lenka Bydžovská a Karel Srp ve spolupráci s Miroslavem Petříčkem, Markétou Theinhardtovou, Dominiquem Lobsteinem a Tomášem Bergerem. Bohatě obrazově vybavená publikace přináší současné pohledy na Slovanskou epopej, rozbory a výklady všech obrazů, podrobnou chronologii, výbor dobových kritik a reflexí, antologii Muchových textů. Upravil ji Jan Šerých.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy
Kurátor: Karel Srp

Lektorské prohlídky: so 9. 11., 23. 11. v 15.00

Komentáře (2)

Petr 2014-10-12 03:59:27
I can read it but I agree. I'd like to visit Prague in November and visit the exhibition. My fried speaks German. Tak prosim. Mam Vam to prelozit?
Mr. Read 2012-08-21 05:01:12
Hello, Considering that an American funded Mr. Mucha's aspirations of painting his grand vision of the Slav epic, one has to ask; why would you not offer a language option on your website? Here in the United States of America, we speak English. I do not understand Czech and therefore cannot read the information you provide on your website. Any ideas on this? Thank You.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>