Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Umění – Galerie

Archiv Děti
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Matematika na dotek (74)

2014-03-16 11:26

od 16. dubna do 9. května 2014 v galerii GUD
pro školy: po–pá: 8:30–13 hodin,
pro veřejnost: út–pá: 13-18 hodin, so–ne: 10–18 hodin
www.galeriegud.cz


Goethe-Institut a Galerie umění pro děti GUD přivážejí do Prahy mezinárodně úspěšnou výstavu o matematice. Po několika zastávkách v Rusku, v jihozápadní, střední a východní Evropě bude interaktivní výstava k vidění od 16. dubna do 9. května 2014 v galerii GUD. Záštitu nad výstavou převzala paní Ludmila Štvánová, radní pro oblast školství a volného času hlavního města Prahy a paní Karolína Polverini, radní pro školství Praha 1.

Putovní výstava Goethe-Institutu „Matematika na dotek“ nabízí nový a snadný přístup k matematice. Nejrůznější experimenty a hry zvou velké i malé, milovníky matematiky i ty, kteří ji nenávidí, k tomu, aby se na chvíli zaobírali jednou z nejstarších věd. Dvacet vystavených objektů lze vyzkoušet a dotýkat se jich! Návštěvníci mohou skládat puzzle, stavět mosty, přemýšlet nad hlavolamy, sledovat závody kuliček, vyrábět překrásné bubliny – a přitom se současně neustále zabývají matematikou. Tato výstava je zcela nový projekt Goethe-Institutu a vznikla ve spolupráci s muzeem Mathematikum v Gießenu, což je první matematické muzeum na světě, které nabízí interaktivní exponáty. Výstava ukazuje výběr osvědčených experimentů z gießenské výstavy.
Jsme potěšeni, že tato jedinečná výstava bude představena v České republice právě v naší galerii. Naším záměrem je zprostředkovávat dětem nejen svět imaginace, ale přinášet jim i realitu a vzdělání v zajímavých formách, které jsou pro ně nejen atraktivní, ale především poučné. Celou putovní výstavu doplníme o kreativní dekorace tak, že se u nás budou malí i velcí návštěvníci cítit inspirativně,“ říká Kateřina Samková, ředitelka Galerie umění pro děti GUD. „Matematika na dotek“ je pro všechny ve věku od 8 do 80 let. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol.

Školní třídy se v galerii GUD mohou hlásit na prohlídky už nyní. Odpoledne a o víkendech bude výstava přístupná pro veřejnost.
V rámci doprovodného programu se dne 17. dubna 2014 pro žáky uskuteční workshop s německým vědcem a novinářem Joachimem Heckerem. Další informace pro školy jsou na stránkách pražského Goethe-Institutu: www.goethe.de/cesko/matematika.

Otevírací doba GUD:
pro školy: po–pá: 8:30–13 hodin,
pro veřejnost: út–pá: 13-18 hodin, so–ne: 10–18 hodin
www.galeriegud.cz

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa. Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto zemích má Goethe-Institut hustou síť doplňkových organizací a zařízení, které slouží podpoře německého jazyka a kultury a informovanosti o Německu.

Umění pro děti, o.p.s. byla založena v roce 2011 jako nezisková organizace za účelem podpory vztahu dětí k umění. Hlavním cílem je správně podchytit vnímání dětí na začátku jejich rozvoje  a pomoci se jim vymanit ze současného trendu vnímání masové kultury. Prvním realizačním projektem Galerie umění pro děti  GUD je víceúčelový multimediální prostor věnovaný dětem od cca 2 – 13 let. 
345

Komentáře (74)

Ramen deuren Bierbeek 2022-03-09 05:14:28
It is a good site post without fail. Not too many people would actually, the way you just did. I am impressed that there is so much information about this subject that has been uncovered and you’ve defeated yourself this time, with so much quality. Good Works!
Zonnepanelen installateur Limburg 2022-03-09 05:04:13
I went to this website, and I believe that you have a plenty of excellent information, I have saved your site to my bookmarks.
Zonnepanelen installateur gezocht 2022-03-09 04:45:00
I am impressed. I don't think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here.
Zonnepanelen installateur Haacht 2022-03-09 03:36:52
Thank you so much as you have been willing to share information with us. We will forever admire all you have done here because you have made my work as easy as ABC.
It is my first visit to your blog, and I am very impressed with the articles that you serve. Give adequate knowledge for me. Thank you for sharing useful material. I will be back for the more great post.
Zonnepanelen werking 2022-03-09 03:21:04
Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.
Werking zonnepanelen 2022-03-09 03:19:28
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
Ramen deuren Boortmeerbeek 2022-03-09 03:19:22
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
atari breakout 2021-12-11 09:04:46
Your feedback helps me a lot, A very meaningful event, I hope everything will go well
Great article, Thanks for writing about that. It’s really helpful for me. Keep it up your writing.
Thanks for this wonderful site.
Great post, you have pointed out some fantastic points , I likewise think this s a very wonderful website.
repair services near me Houston 2021-11-22 10:08:40
I'm happy to visit here. Thank you
skribblio 2021-07-22 06:09:43
Great post, you have pointed out some fantastic details , I too conceive this s a very fantastic
Vermont Micro Business 2021-02-09 07:09:45
I have read all the comments and suggestions posted by the visitors for this article are very fine,We will wait for your next article so only.Thanks!
Vermiglio 2021-02-09 07:08:46
You there, this is really good post here.
Vegas Real Estate Homes 2021-02-09 07:07:50
I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information.
Valley Of The Moon Rotary 2021-02-09 07:06:54
I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious...
Valley Flower Show 2021-02-09 07:05:24
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
US Homebased Business 2021-02-09 07:04:24
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.
US Green Business Certification 2021-02-09 07:03:31
I like your post. It is good to see you verbalize from the heart and clarity on this important subject can be easily observed...
USA Fast Support 2021-02-09 07:02:59
We have sell some products of different custom boxes.it is very useful and very low price please visits this site thanks and please share this post with your friends.
Urban Crawl 2021-02-09 06:24:36
The person who create this post it was a great human...
Upstate SEO 2021-02-09 06:22:10
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.
345

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>