Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Ostatní – Parky

Vrtbovská zahrada

Fax
257 531 480
www
Telefon
257 531 480, 723 899 111
E-mail
Adresa
Karmelitská 25, Praha 1 - 118 00
Městská část
Praha 1
Doprava
Tram. č.12, 20, 22, 23 - zastávka Malostranské náměstí nebo Hellichova
Otevírací doba
duben - říjen:
Po - Ne  10:00 - 18:00
Vstupné
Dospělí 40,- Kč
Děti, studenti 25,- Kč
Rodinné vstupné 100,- Kč
/Cena vstupného zahrnuje DPH /

Akreditovaní průvodci mají vstup do prostor zahrady zdarma. Průvodce skupiny nad 10 osob získává slevu ve výši 20 % na následující prohlídku, platnost slevového kuponu je omezena na 1 kalendářní měsíc po jeho vystavení, poté nevyužitý slevový kupon propadá. Slevové kupony může průvodce uplatnit opět pouze pro hromadné výpravy nad 10 osob.

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Historie
Vrtbovská zahrada, originálně řešený architektonický skvost, je přístupná z Karmelitské ulice na Malé Straně v Praze.
Vrtbovská zahrada je nemovitá kulturní památka I.stupně zapsaná na seznamu UNESCO v majetku Hlavního města Prahy.
Vrtbovská zahrada, ležící spolu s dalšími třemi barokními zahradami (Vratislavskou, Schönbornskou a Lobkowickou) na svahu Petřína, je jednou z nejvýznamnějších pražských barokních zahrad.

Tato terasová barokní zahrada italského typu byla pro Jana Josefa hraběte z Vrtby, nejvyššího purkrabího Pražského hradu, vybudována u Vrtbovského paláce v letech 1715 – 1720.
Duchaplné řešení, které je důkazem přesvědčivé slohové interpretace, navrhl pražský rodák František Maxmilián Kaňka. Podíl na zdařilém díle měli nesporně i jeho vynikající spolupracovníci, sochař Matyáš Bernard Braun, jehož dílna vytvořila sochařskou a plastickou výzdobu, a malíř Václav Vavřinec Reiner, autor fresek.
Překvapivý účinek kompozice zahrady je založen na gradaci terasových plošin, spojených schodišti a nesených opěrnými zdmi tvarovanými v křivkách příznačných pro baroko.

Spodní část zahrady, za subtilním bazénkem se soškou puttiho na mořské nestvůře, je vtisknuta mezi Salu terrenu na severní straně jižního křídla paláce a volieru tvořící její protilehlou zrcadlovou kulisu. Sala terrena, tvořící typickou spojnici paláce a zahrady, je vybavena Reinerovými freskami a sochami Bakchuse a Cerery od Matyáše Bernarda Brauna.
Hlavní osa zahrady je na kratší osu, spojující sallu Terrenu a protilehlou volieru, kolmá a stoupá po prudkém severovýchodním svahu. Kromě vyrovnávacího schodiště jí ve střední části fixuje ještě kruhový bazének a v horní části je uzavřena obloukovou kulisovou stěnou.
Na střední terase s kruhovým bazénkem ve středu se vypíná vysoká opěrná zeď, tvarovaná z typicky barokních, oblých segmentů s kuželkovou balustrádou a dvoukřídlým schodištěm. Toto řešení bylo zvoleno nejen k překonání velkého výškového rozdílu, ale i k efektnímu předvedení soch antických božstev a váz zdobených reliéfy (1720 – 1725).
Směrem vzhůru se zahrada zužuje a v nejvyšší části na jihozápadním konci kulminuje závěrečnou obloukovou kulisou o třech polích. Střední pole je lemované grottovými mušlemi a zdůrazněné obloukovým štítem s reliefem vodních božstev. Původně v něm bývala ještě freska.
U bočních polí se uplatňují obdélné niky, lemované opět grottovými mušlemi a horní oválné niky, doplněné reliefem vodních panen.

Velkolepý kompoziční rozvrh zahrady rozvíjel rostlinný dekor, jehož původní podoba je známa pouze z rámcových popisů. Na Sala terrenu navazovalo giardinetto s broderií. Na střední terase se uplatňoval parterový symetrický ornament, zasazený jako výplň do postranních střihaných bosketů. Na závěrečné horné terase se údajně opakoval vzor ornamentální záhonů i postranních bosketových výplní z předchozí terasy. Byl přizpůsoben členění horní terasy ještě do tří nízkých stupňů i jejímu zúžení směrem k závěrečné kulise.
V roce 1845 byly ukončeny klasicistní úpravy palácového komplexu, které se promítly rovněž i v zahradě. U dělící zdi mezi spodní a střední částí zahrady byly vystavěny empírové přístavky a zřejmě byla též na závěrečné kulisové zdi zřízena vyhlídka. Je téměř jisté, že tyto stylové přeměny byly i příčinou zániku původního tvarosloví rostlinné výbavy, které pak již zde nebylo nikdy obnoveno.

Povědomí o pražských zahradách bývá nejčastěji spojováno se zahradami barokními. Vrtbovská zahrada mezi nimi patří k těm nejznámějším. Je řazena k našim nejvzácnějším barokním zahradám a je považována nejen za dílo evropského významu, ale v jednotě s dalšími památkami, tvořícími komplex Pražské památkové rezervace, lze hovořit o významu světovém.
Vrtbovská zahrada je sice označována za barokní terasovou zahradu italského typu, avšak vliv cizí stylové formy je v ní, tak jako v české barokní architektuře obecně, přetaven jedinečným, svébytným způsobem. Ten je charakterizován dokonalým přizpůsobením domácímu prostředí, dispoziční nápaditostí na malé ploše, suverénním zvládnutím prostoru a gradace hmoty. Je to jedinečné dílo pojetím i mírou jeho naplnění.

Od 3. června 1998 se po náročné rekonstrukci opět návštěvníkům nabízí atraktivní možnost spatřit unikátní barokní Vrtbovskou zahradu, o níž se tvrdí, že je nejkrásnější zahradou svého druhu na sever od Alp.


Využití zahrady
Stále ještě nevíte, kde uspořádat společenské setkání s Vašimi obchodními partnery ?
Hledáte reprezentativní prostory pro prezentaci Vaší firmy ?
Poohlížíte se po klidném prostředí v historickém středu hlavního města pro uspořádání odborného semináře či tiskové konference ?
Nevíte kde uspořádat neformální přátelské setkání formou garden party ?
Toužíte najít romantické místo pro uzavření sňatku ?
Chcete pozvat své zahraniční partnery na zahradní koncert spojený s vyhlídkou na večerní "stověžatou" Prahu ?
…znáte barokní Vrtbovskou zahradu na Malé Straně ?

Vrtbovská zahrada nabízí reprezentativní prostory pro různé společenské akce. Nejznámější a nejoblíbenější jsou zahradní slavnosti - garden party, uspořádat lze ale i jiná slavnostní nebo přátelská setkání, tiskové konference,odborné semináře.

Vrtbovská zahrada nabízí svým obdivovatelům řadu dalších možností využití a potěšení. Večerní prohlídky zahrady při slavnostním osvětlení, komorní koncerty pro uzavřenou soukromou společnost. V Galerii, která je součástí Vrtbovské zahrady je možné uspořádat výstavy uměleckých děl, od roku 2000 se zde konají pravidelně výstavy děl současných i zahraničních umělců.

I ti, kteří hledají romantické místo k uzavření sňatku, najdou ve Vrtbovské zahradě tiché, intimní a zároveň krásné a reprezentativní prostory.

Správce Vrtbovské zahrady, společnost Casus Direct Mail, zajistí pořadatelům společenských akcí všestranné služby, a to buď sám v rámci svých technických a odborných možností, nebo ve spolupráci s řadou předních firem specializovaných na catering, programové zajištění, mobiliář či květinovou výzdobu.

Cena za pronájem prostor Vrtbovské zahrady a Vrtbovského paláce je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní,pevná.

Cena je vždy kalkulována individuálně pro každou společenskou akci podle rozsahu pronajatých venkovních i vnitřních prostor, podle rozsahu poskytnutých služeb v oblasti cateringu, programového zajištění, technického vybavení , výzdoby apod. Cena je také závislá na celkovém počtu účastníků společenské akce.

Maximální kapacita Vrtbovské zahrady s ohledem na bezpečnost jejích hostů a zachování kvality a ochrany této kulturní památky je 400 osob.

Pošlete nám specifikaci Vaší akce, především dobu konání a počet hostů, a my Vám obratem připravíme nabídku pronájmu prostor Vrtboské zahrady.

Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>