Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Ostatní – Parky

Královská obora - Stromovka

Fax
242 441 593
www
Telefon
242 441 593
E-mail
Adresa
Královská obora, Praha 7 - 170 00
Městská část
Praha 7
Doprava
Bus č. 131 - zastávka Sibiřské náměstí Tram č. 1, 8, 15, 25, 26 - zastávka Sparta

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Bývalá královská lovecká obora byla založena v roce 1268 za vlády Přemysla Otakara II. na území osady Ovenec. První písemná zmínka o oboře je z roku 1319, kdy zde král Jan Lucemburský dal postavit tribunu pro zamýšlené rytířské turnaje. O oboru se zpočátku starali královští lovčí, později písaři a inspektoři Pražského hradu.
Rozloha v roce 1536, po zaměření a po obehnání zdí, činila cca 84 ha - nyní po sloučení se štěpnicí a různých úbytcích ploch má cca 89 ha.

Královská obora - Stromovka je plochou zeleně I. významové kategorie v systému zeleně města tj. plochou mimořádného významu. Současně je Královská obora Zvláště chráněným územím dle zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podléhá také plánu péče o zvláště chráněné území. Chráněným územím prochází biokoridor lokálního Územního systému ekologické stability se dvěma biocentry. V těsném sousedství prochází nadregionální biokoridor "Vltava". Tento historický park je rovněž chráněn dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Údržbu provádí firma Pavel Langmayer - zahradnické práce.
Královská obora je ve vlastnictví Hl.m.Prahy, ve správě odboru životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy a Městské části Praha 7.
Loading .....
Loading .....
Loading .....

Komentáře (1)

Yeezy Blue Oat Replica 2021-11-02 11:39:13
Eric Reynolds’ father is a longtime friend of Earl Hayden’s, which meant that Eric and Nicky have been friends since they were four years old.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
Loading .....
>