Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Ostatní – Ostatní

Hospodářská komora hl.m. Prahy

Fax
222 329 348
www
Telefon
224 818 197-8
E-mail
Adresa
Nám. Franze Kafky 7, Praha 1 - 110 00
Městská část
Praha 1
Doprava
Metro A - stanice Staroměstská
Bus č. 133 - zastávka Staroměstská
Tram č. 17, 18 - zastávka Staroměstská

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Hlavním cílem Hospodářské komory hl.m. Prahy je podpora podnikání a podnikatelů, a to nejenom na území metropole, ale i v celé České republice.

Posláním Hospodářské komory hl.m. Prahy je ochrana zájmů malých, středních a velkých podniků i veškeré formy pomoci těmto subjektům. Své služby poskytuje jak členům komory, tak i ostatním podnikatelům z celého území České republiky.

Rozvoj a podporu podnikatelských aktivit v Praze HKP realizuje formou spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, především s Magistrátem hlavního města Prahy, s Hospodářskou komorou ČR a Okresními hospodářskými komorami, včetně spolupráce s partnerskými subjekty v zahraničí.

Tato oblast činnosti umožňuje prezentaci členů komory v zahraničí, informaci o zahraničních nabídkách a poptávkách s cílem podpory mezinárodního obchodu a spolupráce.

Komora rozvíjí vzájemné kontakty s partnerskými obchodními a průmyslovými komorami po celém světě, pomáhá českým firmám najít vhodné partnery pro byznys v cizině, zahraničním společnostem usnadňuje orientaci na českém trhu.

HKP pomáhá realizovat politiku Evropské unie na území Prahy, a to realizací projektů na podporu podnikání, konkurenceschopnosti a vzdělávání jak podnikatelů, tak i ostatních sociálních skupin. Tyto projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu a ostatních veřejných zdrojů. Komora v nich vystupuje buď jako hlavní realizátor projektu, nebo jako partner významných vědeckých, vzdělávacích nebo podnikatelských subjektů.

HKP jako jediná v celé České republice umožňuje malým a středním firmám získat Rating MSP, což je certifikační nástroj, který je využíván bankovním i nebankovním sektorem v celé Evropě, ukazuje na finanční i nefinanční bonitu firmy a díky tomu ji usnadňuje např. žádosti o úvěry, zvyšuje její důvěryhodnost vůči obchodním partnerům a tím také konkurenceschopnost. Význam a potřebnost Ratingu MSP uznala i Evropská unie. Projekt HKP získal finanční podporu ze strukturálních fondů EU. Díky ní může Komora vytvořit poradenské centrum, které bude s ještě větší intenzitou vysvětlovat malým a středním podnikatelům prospěšnost ratingu, výhody, které jim přinese. 

Činnost komory na podporu podnikání
Významným přínosem pro rozvoj podnikání je také HKP při prosazování zájmu podnikatelské sféry a státu. 

Oblast mezinárodních styků
Hospodářská komora hlavního města Prahy prezentuje pražské podnikatele nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Komora rozvíjí vzájemné kontakty s partnerskými obchodními a průmyslovými komorami v zahraničí a to po celém světě. Komora dále prohlubuje spolupráci zejména s komorami významných měst evropských států s cílem podpory mezinárodního obchodu a spolupráce. 

Komora poskytuje:

* Informace o zahraničních firmách, které projevily zájem o spolupráci s českými firmami,
* obchodních informace o českých firmách, které hledají zahraničního partnera,
* zprostředkovává a organizuje setkání, případně jiné formy jednání mezi českými a zahraničními firmami,
* šíří informace o nabídkách/poptávkách českých firem po celém světě cestou obchodních a průmyslových komor v zahraničí,
* reprezentuje české firmy na úrovni styků mezi jednotlivými obchodními komorami v zahraničí.
* podporuje jednání českých podnikatelů v zahraničí pomocí zahraničních komor:
a) přímé zajištění do úrovně vrcholového managementu na základě smlouvy o spolupráci (Budapešť, Athény),
b) formou žádosti/doporučení u ostatních obchodních komor, se kterými zatím neexistují smluvní vztahy.
* podporuje organizaci misí podnikatelů do zahraničí,
* organizuje školení, semináře a dalších akce informačního charakteru z oblasti zahraničně-obchodní činnosti,
* poskytuje informace z oblasti různých podpůrných fondů ze zahraničí,
* informuje o různých obchodních a propagačních akcích pořádaných českými institucemi v zahraničí,
* vyhledává zahraniční partnery pro české firmy prostřednictvím zahraničních komor.

Těmito a mnoha dalšími činnostmi HKP propaguje své členy v zahraničí, pomáhá jim vstoupit na mezinárodní trhy a úspěšně na nich obstát.
Loading .....
Loading .....
Loading .....

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
Loading .....
>