Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Muzea

Zámecký areál Ctěnice

www
E-mail
Adresa
Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9–Vinoř
Telefon
286 001 366 a 606 859 952
Doprava
MHD Metro „C“ Letňany  a dále Bus 302 do stanice „Ctěnice“ nebo Bus 259/375/378 směr Vinoř do stanice Vinořský hřbitov, dále pěší trasa po žluté turistické značce lesoparkem 2km
 
Dálnice D8 – hnědé směrovky – zámek Ctěnice
Otevírací doba
zámecký areál: úterý až neděle 10–18 hodin
zámecký park: v letním období denně 8-22 hodin
Výstavy jsou přístupné od 10:00 do 18:00 hod
Vstupné
základní: 100 Kč
snížené: 50 Kč
rodinné: 2 dospělí + 4 děti 200 Kč
skupiny: nad 10 osob à 30 Kč,  pedagogický dozor zdarma
děti do 6 let a invalidé: zdarma
 
Společná vstupenka do všech objektů Muzea hlavního města Prahy:
Pražské věže + hlavní budova muzea + Podskalská celnice na Výtoni + Zámecký areál Ctěnice
základní: 500 Kč
snížená: 300 Kč
rodinná: 1200 Kč

Ostatní kulturní akce pořádané v rámci výstav:
dospělí: 30 Kč
děti: 20 Kč

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

O areálu

Jedinečný zámecký a hospodářský areál mající středověký původ a jádro byl postupně podle požadavků doby upravován do renesanční a později i do barokní podoby. Původní tvrz byla založena na výběžku ostrohu, okolo ní obíhal hradební vodní příkop, tvrz chránila mohutná hranolová vstupní věž. Základní dispozice objektu pochází z pozdně gotické přestavby. Zámecká křídla se rozkládají na nepravidelném půdorysu kolem centrálního dvora, přičemž nejstarší jádro je lokalizováno do dnešního severního křídla.

Zámek sám stojí z části na skále, z části na soklu z lomového zdiva, což je dodnes dobře patrné v nejhlubší části sklepení. Stavba gotické tvrze na původním skalnatém pískovcovém terénu byla svým rozsahem a kvalitou ojedinělá. Sklepní zdivo pochází většinou z počátku 14.století, sklepy jsou s valenými klenbami a mají tesané pískovcové detaily. Sklepy sloužily jako součást hospodářského zázemí a byly v různých dobách využívány především pro uložení potravin, nápojů a také jako lednice (mléčný sklep, pivní sklep, cihlami dlážděný kvelb na sůl, sklep na dřevo a kuchyňské potřeby). Sklepy byly také důležitým izolačním prvkem zejména proti pronikající vlhkosti.

Renesanční přestavba udělala z tvrze reprezentační zámek. Byla osazena nová okenní ostění, průčelí získala grafitovou úpravu, některé prostory prvního patra dostaly kvalitní malířskou výzdobu.

V baroku byly vybudovány arkády a barokizováno průčelí, v interiéru bylo upraveno především první patro, dochovala se štuková výzdoba chodeb. Suterén i přízemí bylo nově zaklenuto. V první polovině 19. století proběhlo několik klasicistních úprav, větší změny byly provedeny na konci 19. Století, kdy byly osazeny nové dveře a špaletová okna, která velmi pozměnila původní vzhled zámku. Nově byly provedeny malby interiérů a patrně v té době byly zazděny i arkády. Stavba krásně dokumentuje postupné slohové proměny. Dochovaly se cenné interiéry s malířskou výzdobou od pozdně gotických fragmentů, přes renesanční a barokní nástěnné malby a řadu umělecko-řemeslných prvků.Dobře dochovaný soubor hospodářských budov náležejících k zámku se rozkládá na jihovýchodě od zámku a tvoří ho sedm budov. Patrně nejcennější objekt je dvoupatrová mohutná stavba sýpky se sedlovou střechou. Fasádu člení řady malých obdélníkových okének s kamenným ostěním a mříží. V jižní štítové straně jsou odhalena kamenná barokní ostění.

Přízemní stavba pojící se téměř kolmo k sýpce je po nedávné obnově. Novodobé stavební úpravy umožňují její současné využití. Střední osu zdůrazňuje trojúhlený štít a bývalé vjezdy jsou upraveny jako vícedílné dveře. Hospodářská budova vpravo od vstupní brány, která sloužila původně zřejmě jako ovčín (ev. se uvádí také jako špejchar), je patrová stavba se sedlovou střechou a s fasádou členěnou vysokými slepými arkádami, ve kterých jsou pouze segmentově zaklenutá okna a vstupy. Obdélná stavba s předstupujícím portikem na podélné ose stojící na ose dvora je tzv. kočárovna. Za kočárovnou stojí samostatný hospodářský dvůr na půdorysu „U“, kde od r. 1998 sídlí Jezdecká společnost Ctěnice.

Před areálem zámku stojí při Bohdanečské ulici cenná v jádru barokní stavba drábovny, která tvoří nedílnou součást celého areálu. Má obdélníkový půdorys s valbovou střechou, fasádu člení lisénové rámce, okna mají širokou plochou šambránu.

Park má výměru 2,33 ha a navazuje na zámek ze severní a východní strany. Parkem protéká potok, který ho podélně dělí téměř na polovinu. Osnova parku byla barokní, z druhé poloviny 18. století. Současně se zámkem byla založena zahrada na pětiúhelníkovém půdorysu, tato osnova vydržela i v 19. století, kdy však byla pozměněna vnitřní náplň a park získal krajinářský charakter. Park je nyní komponován na podélnou osu s ovocnou alejí. V kompozici je využit protékající potůček s drobnými stavbami mostků a lávek. V severovýchodní části je novostavba altánu, za ním zahradnictví. Jihovýchodně od zámku je ve skalním masivu fortifikačního příkopu vytesaná místnost, uvnitř s křížovými klenbami a s hřebínky sklenutými do středního pilíře. Fortifikační příkop je částečně zděný, částečně kamenný, s pilířovým zábradlím a s mostem jsou cenné pozůstatky středověké tvrze.Při vstupu do parku z nádvoří areálu je vybudováno dětské hřiště.

 

Celý areál parku a zámku s hospodářským dvorem obíhá mohutná kamenná zeď se vstupní branou na západní straně mezi špýchary a s druhou na jihovýchodě vedle dvorce. Obě brány jsou pilířové s novými dřevěnými svlakovými vraty.

Park i ostatní objekty jsou památkově chráněny.Jezdecká společnost Ctěnice

Jezdecká společnost Ctěnice vznikla v roce 1998 a byla první, která osídlila postupně rekonstruovaný zámecký areál ve Ctěnicích.

Jezdecká společnost Ctěnice nabízí výcvik v jízdě na velkých koních pro děti od cca 11 let a dospělé. Pro mladší adepty jezdeckého umění jsou ve Ctěnicích připraveny dvě klisny plemene velšský pony. Na pony pak mohou absolvovat procházku ctěnickým hájem i docela malé děti ve věku již od dvou let.

Jezdecký klub pod hlavičkou Jezdecké společnosti Ctěnice je od roku 2004 pořadatelem seriálové soutěže, kterou pořádá ve spolupráci s magistrátem „O pohár hlavního města Prahy“. Tato soutěž je určena nejmladším jezdcům soutěžících na pony a za mnoho sezón si již získala významné postavení v českém pony sportu. Při každém soutěžním dni pak organizuje Jezdecká společnost dny otevřených dveří, kdy mají diváci možnost shlédnout výcvik koní, povozit malé děti na pony a podívat se do stájí.
Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>