Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Muzea

Národní zemědělské muzeum Praha

Fax
233 372 561
www
E-mail
Adresa
Kostelní 44, Praha 7 - 170 00
Telefon
220 308 200 (spojovatel), 220 308 276 (pokladna)
Doprava
Doprava MHD
Metro A - stanice Hradčanská, odtud tram. č. 1, 8, 15, 25, 26 - zastávka Letenské náměstí. Od stanice je budova NZM vzdálena cca 700 m směrem k Letenským sadům. 
Metro C - stanice Vltavská, odtud tram. č. 1, 25, 26 na zastávku Letenské náměstí. 
Autem 
Ze směru jihovýchod 
Z magistrály za Hlávkovým mostem doleva do ulice Veletržní, na Letenském náměstí odbočit doleva kolem Ministerstva vnitra (po levé straně je vjezd do Letenského tunelu) ulicí Nad Štolou, která plynule přechází do ulice Letohradská. První odbočkou doprava (ul. Muzejní) a opět první doprava na parking před budovou NZM. 
Ze směru západ
Od Bílé Hory ulicí Patočkovou, dále ulicí Milady Horákové na křižovatku Letenské náměstí, zde doprava okolo budovy Ministerstva vnitra (pozor - ne do Letenského tunelu) do ulice Nad Štolou dále doprava do ulice Muzejní a doprava na parking před budovou NZM. 
Ze směru jihozápad 
Ze Smíchova Strahovským tunelem doprava na ul. Patočkova, dále ul. Milady Horákové na Letenské nám., zde doprava okolo budovy Ministerstva vnitra (pozor - ne do Letenského tunelu) do ulice Nad Štolou, dále doprava do ulice Muzejní a doprava na parking před budovou NZM.
Otevírací doba
Út - Ne 09:00 - 17:00
Tématika muzea
zemědělství
Vstupné
Plné vstupné 110,- Kč 
ZÁKLADNÍ
110 Kč/os.
(dospělí od 15 let výše)

SNÍŽENÉ
70 Kč/os.
(děti od 6 do 15 let, senioři nad 70 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let věku po předložení studijního průkazu,
držitelé „slevových“ průkazů zřetelně vyznačených vzory na pokladně NZM Praha)

RODINNÉ
220 Kč
(max 2 dospělí + max 4 děti do 15 let)

VOLNÝ VSTUP
(děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, osoby ZP, ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé čestných vstupenek NZM, Vědecká rada NZM, Spolek přátel NZM, držitelé průkazů AMG ČR, ICOM, ICOMOS, event. dalších průkazů zřetelně vyznačených vzory na pokladně NZM Praha

Volný vstup na muzejní dvůr k prohlídce Malé muzejní farmy a expozice „O stromech a lese“ (malá naučná lesní stezka) - vchod možný i Letohradské ul.!

SKUPINY
30 Kč/os.
pro organizované školní skupiny (děti, žáci a studenti) – od 8 osob a více + max 2 členové pedagogického doprovodu zdarma
(Pozn: školní skupiny mají u pokladny přednost a nepotřebují rezervaci. Pro urychlení odbavení u pokladen doporučujeme mít připravený jmenný seznam žáků a  studentů s razítkem školy. Pokud chcete platit fakturou, bezhotovostním převodem, objednávejte se předem na emailu: martin.janda@nzm.cz nebo na tel. 220 308 329)

70 Kč/os.
pro organizované skupiny dospělých – od 8 osob a více
(turistika, cest. ruch, zájmová sdružení apod.)

Pozn.: platné od 3. 1. 2012

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Zemědělské muzeum vzniklo v roce 1891 na popud pořadatelů Jubilejní výstavy v Praze. Základ sbírek muzea tvořily předměty vystavené na Jubilejní výstavě v r. 1891 a na Národopisné výstavě v r. 1895. Zemědělské muzeum bylo tehdy součástí Národopisného muzea, samostatnou institucí se Zemědělské muzeum stalo v roce 1918.

Zemědělské muzeum sídlilo krátce v paláci Sylva-Tarrouca v ulici Na Příkopě Praze, od roku 1902 do roku 1938 v tzv. jízdárně v letohrádku Kinských na Smíchově. Muzeum se od samého počátku potýkalo s nedostatkem prostoru, přestože časem vznikly ještě pobočky v Brně a Opavě, proto v polovině třicátých let 20. století vzniklo úsilí na výstavbu nové budovy v Praze na Letné. Tato budova, která je dnes významnou památkou českého funkcionalismu, byla postavena v letech 1937 - 1939 jako společný projekt s budovou Národního technického muzea podle projektu architekta M. Babušky.

Těsně po dostavbě byla však zabrána německou okupační armádou. Po válce byla sice budova navrácena muzejním účelům, ale již v roce 1950 byla budova rozhodnutím Státní dislokační komise dočasně uvolněna pro potřeby nově vzniklých projekčních organizací a muzeum bylo přestěhováno do části zámku Konopiště a do zámku Kačina u Kutné Hory.

Zámek Ohrada Ze zámku Konopiště počátkem 60. let 20. století muzeum přesunulo své sbírky na lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou a ve stejné době získalo do pronájmu i část prostor na zámku Lednice na jižní Moravě.

Areál v ČáslaviNa přelomu 80. a 90. let získalo muzeum další výstavní a depozitní prostory ve Zdechovicích, Valticích a na Janově hradě. V roce 2001 byly vyklizeny prostory v Lednici, v letech 2002 - 2003 proběhlo stěhování sbírek ze Zdechovic do areálu v Čáslavi, který je pro veřejnost otevřen od roku 2004.

Do své původní budovy v Praze se Zemědělské muzeum vrátilo až roku 1994 a ihned zahájilo její postupnou dlouhodobou stavební rehabilitaci. Dlouholetá časová pauza znamenala ztrátu kontinuity u pražské veřejnosti. V dnešní době muzeum usiluje o navázání na tradice z doby první republiky, kdy se tehdy účastnilo řady významných celostátních výstav a kdy muzejní expozice byly početně navštěvovány. Zemědělské muzeum v té době pevně zakotvilo v povědomí kulturní veřejnosti a podílelo se i na spolupráci se zemědělskými muzei v Evropě, jako nedílná součást jejich sítě.

Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea Praha jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností pokrývaly obor zemědělství a příslušné obory v celé jejich šíři. 

NZM Praha 
* budova v Praze 7 - Letná
* ústředí muzea
* pobočka NZM Praha (muzejní archiv, fotoarchiv, potravinářství, krajina; expozice : potravinářství, krátkodobé výstavy, přednášky) 

NZM Kačina - Muzeum českého venkova 
* zámek Kačina 
* muzejní knihovna 
* rostlinná a živočišná výroba, venkovská řemesla, život venkovského lidu 

NZM Čáslav - Muzeum zemědělské techniky 
* zemědělská technika a stroje 

NZM Ohrada - Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
* lovecký zámek Ohrada 
* lesnictví, myslivost a rybářství 

NZM Valtice - Muzeum zahradnictví a životního prostředí 
* zahradnictví, vinařství a květinářství
Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>