Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Muzea

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

www
E-mail
Adresa
Zámek 1, Roztoky u Prahy - 252 63 
Telefon
233 029 011
Doprava

Vlak: Masarykovo nádraží, Praha - směr Kralupy nad Vltavou 9:37, 10:37, 11:37, 12:37. 13:37, 14:37
Libeňské nádraží, Praha - směr Roztoky u Prahy
Autobus: autobus č . 340 a 350 – Vítězné nám. Praha 6, konečná metra A: 9:15, 10:15, 11:15. 12:15, 13:15, 14:15
Turistika: Suchdol (základní škola) - Roztoky, přes Roztocký háj
Automobil: Praha Dejvice, Sedlec, Roztoky;
náhradní parkoviště: u vlakového nádraží /parkoviště před muzeem v rekonstrukci/
Přívoz: Podhoří – Pobaba, Zámky – Sedlec, Klecánky – Roztoky.
Cyklistika: v areálu zámku stojany na kola

Otevírací doba

AREÁL ZÁMKU
otevřeno: celoročně, St - Ne 10: 00 - 18:00
(pokud je pondělí svátkem, je otevřeno a zavřeno je den následující) 
ATELIÉR Z. BRAUNEROVÉ
otevřeno: duben - říjen, St - Ne 10:00 - 18:00
(pokud je pondělí svátkem, je otevřeno a zavřeno je den následující)
rezervace na telefonu 233 029 060 (v návštěvní době)
maximální počet ve skupině 7 osob
KAVÁRNA  St - Ne 10:00 - 18:00

Tématika muzea
archeologický, historický
Vstupné

AREÁL ZÁMKU  plné 50,- Kč, snížené 20,- Kč
ATELIÉR Z. BRAUNEROVÉ  plné 50,- Kč, snížené 25,- Kč, vstup výhradně na časové vstupenky 
prodej vstupenek v areálu zámku

Popis objektu

Další informace

Program

Aktuální přehled akcí

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Středočeské muzeum patří mezi nejmladší regionální muzea. Jeho založení předcházelo mnohaleté úsilí dobrovolných vlastivědných pracovníků, které vyústilo nejprve ve vytvoření Vlastivědného odboru při Osvětové besedě v roce1953 a o dva roky později v otevření Vlastivědné muzejní síně v Tichém údolí v Roztokách. Kromě získávání muzejních předmětů a vytváření podmínek pro jejich zpracování a uložení rozvinul Vlastivědný odbor bohatou činnost osvětovou, jeho členové spolupracovali s širokým okruhem dobrovolných pracovníků i s odbornými institucemi v oblasti památkové péče a ochrany přírody. Součástí programu se stal i velkorysý záměr na záchranu chátrajícího roztockého zámku, v té době užívaného státní statkem.

Na základě uvedených aktivit bylo z rozhodnutí Okresního národního výboru Praha - západ zřízeno ke dni 1. 8. 1957 Okresní vlastivědné muzeum se sídlem v zámku v Roztokách u Prahy. Jeho řízení a správu zpočátku vykonával Vlastivědný odbor Osvětové besedy. Období let 1957 - 1961 bylo věnováno intenzivnímu budování nové organizace, především zajištění generální rekonstrukce zámku a úpravě okolí.

Poprvé mohly být zámecké prostory zpřístupněny veřejnosti v roce 1961. Po několika letech usilovné práce zde v polovině 60. let již působilo vlastivědné muzeum, které mělo vytvořené základní prostorové podmínky, zpřístupněné expozice a rozvíjelo odbornou i kulturně výchovnou činnost.

V roce 1963 bylo muzeum delimitováno pod Středočeský KNV a stalo se z něj vedle dalších pěti muzeí v kraji Oblastní muzeum. Rozšířila se tím jak jeho působnost,

tak i další možnosti rozvoje. Ve své odborné činnosti se zaměřilo na dokumentaci a prezentaci přírodních poměrů, pravěku, historie a současnosti pražského okolí, dále

plnilo funkci střediska muzejní a vlastivědné práce. Další změnu v postavení muzea v rámci muzejní sítě i v zaměření jeho činnosti přinesl rok 1975, kdy se muzeum stalo jedinou krajskou muzejní organizací. Od tohoto roku nese název Středočeské muzeum.

Vedle statutárních změn mělo pro vývoj muzea v 2. polovině 70. let značný význam získání objektů areálu Braunerova mlýna, kam po dokončení stavebních oprav v roce 1981 přesídlilo z areálu zámku ředitelství muzea, vznikla zde nová odborná a administrativní pracoviště, depozitáře a nové laboratoře pro konzervaci sbírek.

Z důvodu stále rostoucích prostorových nároků na ukládání rozšiřujících se sbírkových fondů, zejména archeologických, vzniklo v 90. letech detašované pracoviště muzea v areálu bývalého statku v Libčicích nad Vltavou. Rekonstrukcí stávajících objektů a dostavbou nové budovy (v letech 1998 – 2004) zde vznikly depozitáře a potřebné pracovní i provozní zázemí.

Od 1. 10. 2001 je zřizovatelem muzea Středočeský kraj.

Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>