Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Muzea

Letecké muzeum Kbely

www
E-mail
Adresa
Mladoboleslavská ul. (letiště Praha - Kbely), Praha 9 - 197 00
Telefon
973 207 500
Doprava
ze stanice metra Palmovka (trasa „B“) – autobusem č. 185
ze stanice metra Českomoravská (trasa „B“) – autobusem č. 375
ze stanice metra Vysočanská (trasa „B“) – autobusem č. 375
 
ze stanice metra Prosek (trasa „C“) – autobusem č. 185, 375
ze stanice metra Letňany (trasa „C“) – autobusem č. 185, 280, 259, 302, 375, 376
 
Všemi výše uvedenými autobusy pojedete do zastávky Letecké muzeum. Zastávka je na znamení !
Otevírací doba
V letošním roce začíná muzejní sezóna 30. dubna a končí 30. října 2011.
Muzeum je otevřeno v letní sezóně, květen až říjen, a to každý den mimo pondělí od 10:00 - do 18:00.
Dovolujeme si upozornit návštěvníky, že hangáry se uzavírají v 17,30h.
Tématika muzea
historický

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha - Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž 85 je vystaveno ve čtyřech krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání zde jsou vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, uniformy, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.
Loading .....
Loading .....
Loading .....

Rating objektu

Atraktivita:
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!
Atmosféra:
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!
Ceny:
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!
Střední známka:
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Ohodnotit

Atraktivita:
 • váš výběr
 • Nuda, nuda
 • Ujde to
 • Místy zajímavá
 • Vysoká
 • Určitě zajděte!
 • 0
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
Atmosféra:
 • váš výběr
 • Špatná
 • Ujde to
 • Normální
 • Příjemná
 • Skvělá
 • 0
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
Ceny:
 • váš výběr
 • To je snad vtip
 • Vysoké
 • Normální
 • Odpovídající
 • Nízké
 • 0
 • 406
 • 407
 • 408
 • 409
 • 410

Komentáře (1207)

dunns river falls 2022-12-08 09:24:42
It is great, yet take a gander at the data at this address.
It is particularly conventional, however investigate the tips amid this street number.
dominican republic food culture 2022-12-08 09:14:56
I should state just that its magnificent! The blog is instructive and dependably create astonishing things.
best beaches in cayman islands 2022-12-08 09:11:19
This is exceptionally engaging, however , it is vital that will mouse tap on the association:
bahamas beaches nassau 2022-12-08 09:07:38
I ought to declare scarcely that its astonishing! The blog is instructive additionally dependably manufacture astonishing entitys.
aruba beach 2022-12-08 09:02:45
Can pleasantly compose on comparative themes! Welcome to here you'll discover how it should look.
This is extremely fascinating substance! I have altogether delighted in perusing your focuses and have arrived at the conclusion that you are ideal about a significant number of them. You are incredible.
turks and caicos vacation 2022-12-08 08:37:47
llo there mates, it is incomprehensible shaped piece completely depicted, proceed with the impressive work constantly.
st lucia weather in december 2022-12-08 08:33:51
I am truly getting a charge out of perusing your elegantly composed articles. It would seem that you spend a considerable measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome.
st barts 2022-12-08 08:30:34
It is to some degree phenomenal, but then look at the guidance at this treat.
travel to puerto rico 2022-12-08 08:26:07
All things considered I read it yesterday yet I had a few musings about it and today I needed to peruse it again in light of the fact that it is extremely elegantly composed.
is jamaica safe 2022-12-08 08:18:51
I for one utilize them solely astounding components : you will see these people amid:
is dominican republic a country 2022-12-08 08:13:24
I've legitimate chosen to assemble a blog, which I hold been inadequate to improve the situation an amid. Recognizes for this advise, it's extremely serviceable!
cayman islands georgetown 2022-12-08 07:55:00
it's extremely pleasant and meanful. it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly helped bunches of individuals who visit blog and give them usefull data.
Nigeria 2022-12-08 05:22:39
TOP Stories from UK's Courts and Tribunals: Lawyers fighting to secure £8 billion in compensation from the Nigerian government have been subjected to ‘interference,’ the High Court heard today. (Fri)
bahamas vacation 2022-12-07 04:48:39
I for one utilize them solely astounding components : you will see these people amid:
aruba car rental 2022-12-07 04:38:06
I've legitimate chosen to assemble a blog, which I hold been inadequate to improve the situation an amid. Recognizes for this advise, it's extremely serviceable!
antigua barbuda 2022-12-07 04:25:54
Good subject, comparative writings are I don't know whether they are on a par with your work out.
antigua barbuda 2022-12-07 04:25:54
Good subject, comparative writings are I don't know whether they are on a par with your work out.
Here at this site amazingly the basic material gathering so everybody can value an incredible arrangement.
It is the plan to give significant data and best works on, including a comprehension of the administrative procedure.
east winds st lucia 2022-12-07 12:36:17
I should state just that its magnificent! The blog is instructive and dependably create astonishing things.
all inclusive jamaica resort 2022-12-07 11:41:49
The site is tenderly balanced and saved as much as date. So it should be, an obligation of appreciation is all together to offer this to us.
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
Loading .....
>