Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Hrady, zámky, památky

Novoměstská radnice

www
E-mail
Městská část
Praha 2
Adresa
Karlovo nám. 1/23, Praha 2 - 120 00
Telefon
224 948 229 (kancelář), 224 947 190 (ústředna), 224 948 225 (věž)
Fax
224 948 229
Doprava
Tram č. 3, 9, 14, 24 - zastávka Lazarská
Metro B - stanice Karlovo náměstí
Tram č. 21 - zastávka Myslíkova
Tram č. 3, 6, 14, 18, 22, 23, 24 - zastávka Karlovo náměstí
Otevírací doba
Věž     Út - Ne  10:00 - 18:00
Vstupné
Věž
20,- Kč pro jednu osobu
50 % sleva se poskytuje: důchodcům, invalidům, žákům základních škol, učňům, studentům vysokých škol po předložení studentského průkazu a zahraničním studentům do 26 let
Volný vstup se poskytuje pracovníkům památkové péče a útvaru hlavního architekta (doklad), novinářům (doklad)

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Historie 

O VĚŽI

Novoměstská radnice je jednou z osmnácti národních kulturních památek v Praze. Její historie začíná brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348.

V průběhu staletí se stala Novoměstská radnice svědkem mnoha dějinných událostí - v pramenech je uváděna již v roce 1377. V roce 1419 se zde odehrála první pražská defenestrace - dav pod vedením Jana Želivského a Jana Žižky svrhl s oken purkmistra, dva konšely a několik měšťanů a zahájil tak husitskou revoluci. Ke druhé pražské defenestraci došlo na Novoměstské radnici v roce 1483 za náboženských a politických nepokojů v pražských městech, které přerostly v povstání a politický převrat. V roce 1518, kdy se Novoměstská radnice stala sídlem šestipanského úřadu, došlo k výrazné architektonické úpravě budovy; v roce 1559 vyhořela a její přestavba trvala až do roku 1561. V roce 1609 se zde sešli protestantští stavové, aby přiměli Rudolfa II. vydat Majestát zaručující náboženské svobody. V roce 1874, po sloučení pražských měst pod působnost jednoho magistrátu, se radnice stala sídlem trestního soudu a po roce 1859 zakoupilo radnici Presidium zemského soudu. Při dalších opravách v roce 1905 byly objeveny cenné zachované zbytky původní architektury, podle kterých rekonstruovali arch. Wiehl a Hilbert původní vzhled radnice.

Poslání radnice se během staletí měnilo. Z původně správního střediska Nového Města se radnice stala sídlem soudu a prostory byly využívány jako vězení. Na odsouzení zde například čekal v letech 1694 - 1695 vůdce chodské selské rebelie Jan Sladký-Kozina. Celopražskou pozornost si vysloužil proces s legendárním loupežníkem Václavem Babinským z roku 1839. Tzv. tiskové procesy z padesátých let 19. století přivedly do zdejšího vězení např. Josefa R. Vilímka, Vincence Vávru nebo Františka Bozděcha. V roce 1894 se zde konal politický proces s Omladinou, při kterém bylo odsouzeno přes 70 osob, mj. Alois Rašín a Stanislav Kostka Neumann. Na nádvoří radnice se odbývaly i popravy - poslední ještě za nacistické okupace. Různorodost původu i provinění vězněných se zasloužila o zlidovělý popěvek "V novoměstský věznici je plno hovoru - zloděj, cikán a redaktor seděj´ tu pospolu".

Před celkovou rekonstrukcí, která začala v 70. letech minulého století, radnice sloužila (ve velmi zdevastovaném stavu) jako pracoviště dopravního inspektorátu, nádvoří využívala Městská správa Veřejné bezpečnosti jako parkoviště a opravnu služebních vozů. Celková rekonstrukce Novoměstské radnice probíhala v letech 1975 - 1995. Od 1. ledna 2007 se Novoměstská radnice stala příspěvkovou organizací městské části Praha 2. Záměrem zřízení bylo oživení dění na Novoměstské radnici a rozšíření kulturního programu.

V současné době se zde konají svatební obřady a kulturní nebo společenské akce v reprezentačních prostorách: v gotickém Mázhausu, v Konšelském salonku s dřevěným malovaným stropem, ve Velkém sále s manýristickými freskami z 16. století, v Recepčních salóncích spojených s Kavárnou, projektovanou v 70. letech architektem Girsou, či ve výstavních sálech ve II. patře. 
Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>