Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Hrady, zámky, památky

Pražský hrad

www
E-mail
Městská část
Praha 1
Adresa
Pražský hrad, Praha 1 - 119 08
Telefon
224 372 423, 224 372 419 (informační centrum)
Doprava
Varianta č. 1
(nejpřímější a nejjednodušší cesta)
Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. se ocitnete u kašny na II. nádvoří.

Varianta č. 2
(příjemná procházka z kopce)
Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Vydejte se z kopce dolů a za 10 minut chůze se ocitne na Hradčanském náměstí u Brány gigantů, kteří střeží vstup na I. nádvoří.

Varianta č. 3
(náročnější výstup s výhledem na střechy Malé Strany)
Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Malostranské náměstí, kde se na úpatí Nerudovy ulice vydejte do ulice Zámecká. Po cca 50 metrech odbočte prudce doleva, do ulice Thunovská. Ta vás dovede až na Nové zámecké schody, po kterých - s výhledem na malebné střechy Malé Strany - vystoupáte na Hradčanské náměstí, odkud Bránou gigantů vstoupíte na Pražský hrad.

Varianta č. 4
(krátký výstup s nádhernými výhledy)
Dojeďte metrem trasy A (zelená) na stanici Malostranská. Vydejte se cca 100 metrů po trase tramvaje č. 22. Pak odbočte prudce doleva na Staré zámecké schody. Po nich vystoupejte kolem Svatováclavské vinice k bráně Na Opyši. Zde je vyhlídka, která vám nabídne nádherné vyhlídky na údolí Vltavy.

Varianta č. 5
(procházka rájem Královské zahrady - varianta je použitelná pouze v letní sezoně)
Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Královský letohrádek, vejděte do areálu Pražského hradu. Pak se vydejte od Letohrádku Královny Anny zelení Královské zahrady. Za cca 15 až 20 minut vyjdete naproti Jízdárně Pražského hradu.
Otevírací doba

Letní turistická sezóna (1. duben – 31. říjen)
Areál Pražského hradu 5.00 – 24.00 hod.
Návštěvnické objekty – Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Rožmberský palác – 9.00 – 17.00 hod.
Katedrála sv. Víta 9.00 – 17.00 hod (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00; poslední vstup do katedrály je vždy v 16.40 hod.) Pro návštěvníky bez vstupenky je vymezen prostor pod západní kruchtou. Návštěvy církevních osob, poutníků či účastníků adorací, liturgií apod. zpoplatněny nejsou. V průběhu církevních obřadů však není prohlídka chrámu možná; mimořádné akce, plánované bohoslužby a odchylky od běžného provozu viz www.katedralasvatehovita.cz.
Expozice Svatovítský poklad 10.00 – 18.00 hod.
Velká jižní věž katedrály 10.00 – 18.00 hod.
Výstavní objekty – Jízdárna Pražského hradu, Císařská konírna, Tereziánské křídlo – 10.00 – 18.00 hod.

Zahrady Pražského hradu
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop, včetně turistické cesty, jsou otevřeny v jednotlivých měsících takto:
    Duben     10.00 - 18.00
    Květen     10.00 - 19.00
    Červen     10.00 - 21.00
    Červenec     10.00 - 21.00
    Srpen     10.00 - 20.00
    Září     10.00 - 19.00
    Říjen     10.00 - 18.00
Zahrada na Baště 5.00 – 24.00

Zimní turistická sezóna (1. listopad – 31. březen)
Areál Pražského hradu 6.00 – 23.00 hod.
Návštěvnické objekty – Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Rožmberský palác – 9.00 – 16.00 hod.
Katedrála sv. Víta 9.00 – 16.00 hod (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00; poslední vstup do katedrály je vždy v 15.40 hod.) Pro návštěvníky bez vstupenky je vymezen prostor pod západní kruchtou. Návštěvy církevních osob, poutníků či účastníků adorací, liturgií apod. zpoplatněny nejsou. V průběhu církevních obřadů však není prohlídka chrámu možná; mimořádné akce, plánované bohoslužby a odchylky od běžného provozu viz www.katedralasvatehovita.cz.
Expozice Svatovítský poklad 10.00 – 17.00 hod.
Velká jižní věž katedrály 10.00 – 16.00 hod.
Výstavní objekty – Jízdárna Pražského hradu, Císařská konírna, Tereziánské křídlo – 10.00 – 18.00 hod.

Zahrady Pražského hradu
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop, včetně turistické cesty, jsou s výjimkou zahrady na Baště uzavřeny.
Zahrada na Baště 6.00 – 23.00

Vstupné

Návštěvnické okruhy (druh vstupenky)
Pražský hrad – velký okruh
Starý Královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Katedrála sv. Víta, Rožmberský palác
Pražský hrad – malý okruh
Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Katedrála sv. Víta
Expozice Příběh Pražského hradu
Expozice Svatovítský poklad
Obrazárna Pražského hradu
Prašná věž
Velká jižní věž katedrály sv. Víta

Vstupné do historických objektů Pražského hradu v péči SPH

Druh vstupenky Plné vstupné Sleva (*) Rodinné vstupné (*)
Pražský hrad – velký okruh 350 Kč 175 Kč 700 Kč
Pražský hrad – malý okruh 250 Kč 125 Kč 500 Kč
Obrazárna Pražského hradu 150 Kč 80 Kč 300 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu 140 Kč 70 Kč 280 Kč
 Expozice Svatovítský poklad  300 Kč
150 Kč
600 Kč
 Velká jižní věž katedrály sv. Víta  150 Kč
   
Prašná věž 70  Kč 40 Kč 140 Kč
Slevy vstupného
* mládež od 6 do 16 let
* studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
* rodina (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
* senioři starší 65 let
Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.
Vstupné pro novináře
* Okruhy i expozice (registrované vstupné) - 10 Kč
Vstupné pro třídy základních škol
* Pražský hrad (velký okruh) - žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu) 150 Kč
Volný vstup
* děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou
* děti do 6 let
* držitelé průkazu ZTP
* držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
* zřetelně označení licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů
* pedagogický doprovod školních skupin ZŠ, SŠ a VŠ doprovázející min. 10 studentů
Fotografování interiérů – licence
* bez použití blesku a stativu - 50 Kč
* fotografovat nelze v expozici Příběh Pražského hradu, v Obrazárně Pražského hradu a v Jiřském klášteře 
Vstupenky jsou platné dva dny (v den zakoupení a následující den). Lze je zakoupit v Informačních střediscích Správy Pražského hradu na 2. a 3. nádvoří v pokladnách ve Slévárenském dvoře, v Obrazárně Pražského hradu a Starém královském paláci a ve dvou pokladnách ve Zlaté uličce u Daliborky.
Pro prodej vstupenek na koncerty a výstavy je vyhrazena pokladna v informačním středisku na 2. nádvoří Pražského hradu.
Vstupenky pro skupiny s průvodcem jsou prodávány přednostně v označené pokladně na 2. nádvoří.

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Sídlo českých knížat a králů od konce 9. století, které se vyvíjí nepřetržitě po jedenáct set let. Dnes je sídlem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, koncerty, výstavy.

Kromě sídla hlavy státu je Pražský hrad také významnou kulturní a historickou památkou. Na Pražském hradě jsou uchovávány korunovační klenoty, pozůstatky českých králů, vzácné křesťanské relikvie, umělecké poklady a také historické dokumenty. V jeho zdech se odehrávaly události významné pro celou zem. Pražský hrad je tedy zhmotněním historické tradice českého státu, spojení současnosti s minulostí.Návštěva Hradu:

1 Španělský sál, Rudolfova galerie

2 Katedrála sv. Víta 

3 Jižní zahrady

4 Královská zahrada

5 Královský letohrádek

6 Míčovna

7 Jízdárna

8 Prašná věž - Mihulka

9 Starý královský palác

10 Bazilika a klášter sv. Jiří

11 Zlatá ulička

12 Nejvyšší purkrabství

13 Lobkovický palác

14 Obrazárna Pražského hradu

15 Císařská konírna


Bezbariérové vstupy:

Starý královský palác - vstup do Vladislavského sálu (zvedací plošina)

Většina expozice Příběh Pražského hradu

Bazilika sv. Jiří (hlavní vchod)

Míčovna

Císařská konírna

Rudolfova galerie a Španělský sál ze Široké chodby

Obrazárna Pražského hradu (zvedací plošina)

Zahrady Pražského hradu Informační středisko

2. nádvoří

tel.: +420 224 372 423, +420 224 372 419

Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hod. (zimní sezona 9.00 - 16.00 hod.)

e-mail: tourist.info@hrad.cz, fax: +420 224 373 2383. nádvoří

tel.: +420 224 372 434, +420 224 372 435

Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hod. (zimní sezona 9.00 - 16.00 hod.)

e-mail: tourist.info@hrad.cz, fax: +420 224 373 238Služby návštěvníkům Pražského hradu

    informace

    informační materiály o Pražském hradu

    audioprůvodce

    průvodcovské služby pondělí až sobota

        profesionální průvodci - základní výklad 60 minut

        prohlídkové trasy na přání

        prohlídky pro jednotlivce i organizované skupiny

    prodej vstupenek do historických objektů, na výstavy a na koncerty pořádané Správou Pražského hradu

    audiovizuální průvodce expozicí Karel IV. císař z Boží milosti, kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347 - 1437. Cena 499 Kč + doručné.

    DVD Pražský hrad - Krok za krokem. Cena 299 Kč + doručné. Možno objednat k doručení dobírkou na adrese publikace@hrad.cz.

    pravidelné i mimořádné bohoslužby a další církevní obřady; více na http://www.katedralasvatehovita.cz/cs

Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>