Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Galerie

TRANZITDISPLAY

www
E-mail
Městská část
Praha 2
Adresa

Dittrichova 9/337, Praha 2 - 120 00

Telefon
777 154 864 (VÍT HAVRÁNEK - ředitel)
Doprava

Metro B - stanice Karlovo náměstí
Tram č. 3, 4, 7, 10, 17, 18, 24  - zastávka Moráň/Palackého náměstí

Otevírací doba

Út - Ne 12:00 - 18:00

Najít poblíž Kina | Kluby | Divadla | Obchody | Činoherní divadla

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Vyhledání alternativy

Kam si ještě zajít. Výběr dalších míst

Dnes

Nejaktuálnější zprávyTranzitdisplay
je projekt s mezinárodním programem, který sleduje současné pozice a tendence v umění, v kultuře, v každodennosti. Jeho záměrem je iniciovat komunikaci a reflexi v oblasti současného umění a rozvíjet je v místním prostředí.

Zajímá nás umění jako praxe současnosti, která aktivuje sociální prostor i mezilidské vztahy, produkuje vlastní citlivost k věcem i politický rozměr.

Středem zájmu je výzkum forem a obsahů současné tvorby, v individuálních autorských systémech i v kolektivních prostředích. Jedna z programových linií, kterou tranzitdisplay sleduje, se zaměřuje na osobnosti, které mají potřebu a sílu vytvářet subjektivní systémy a vlastní univerzální modely světa. Tyto snahy do jisté míry obrozují utopickou potřebu vztahování se ke světu v jeho komplexnosti, jako k celku, který může jedinec obsáhnout.

Další linií zájmu jsou základní otázky související s posláním a smyslem vystavování: Co je to výstava? Jakými změnami prochází její formát? Výstavní prostor jako bílá krychle, výstava jako laboratoř, výstava jako archiv, výstava jako bleší trh, výstava jako lounge. Jak na tento proces proměn funkce výstavního prostoru zde a teď reagujeme? Jaké politické, ekonomické, genderové i organizační důvody a důsledky má vystavování? Jaké podmínky časovosti vytváří? Dočasnost a trvání. Je výstava reálným prostorem? Poskytuje možnosti pro jeho překročení?

tranzitdisplay organizuje výstavy, přednášky, projekce, představení, konference a další akce. tranzitdisplay spolupracuje a propojuje své aktivity s dalšími subjekty současného umění i jiných oblastí kultury a vědy, které artikulují současnost.

umění

linie konceptuální tvorby

upozadění tradičního soustředění na výtvarnou formu

výzkum a využívání autonomního pole, které sami vytváříme

přednost nových staveb a dramaturgií před tradičním komponováním

dočasnost, různé mody temporality

události, které lze na základě vnitřní logiky vždy nově adjustovat nebo nechat volně plynout

koncentrace na postoje, přístupy a metody, v individuálních i kolektivních systémech

otevřenost a distance, které vytvářejí podmínky pro zkoumání problémů a krizí současnosti

Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>