Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Galerie

Galerie C2C

www
E-mail
Městská část
Praha 6
Adresa
Za Strahovem 19, Praha 6 - 160 00
Telefon
731 512 512
Doprava
Bus 217 z Dejvické - vystoupit na stanici Pod Královkou Tramvaj 8, 22 - vystoupit na stanici Malovanka
Otevírací doba
Otevřeno: ČT- SO 16:00 -19:00
Najít poblíž Kina | Kluby | Divadla | Obchody | Činoherní divadla

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Vyhledání alternativy

Kam si ještě zajít. Výběr dalších míst

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Proč vzniklo občanské sdružení c2c - kruh kurátorů a kritiků?
Cílem c2c je oživit a zprostředkovat veřejnosti mezioborovou diskusi o současném vizuálním umění a kultuře.

Čeho chce c2c v nadcházejícím období dosáhnout?
Navázat a dále zprostředkovat co možná nejvíce kontaktů s kurátory, kritiky, umělci a institucemi doma i v zahraničí. Použít k tomu formu kulatých stolů, veřejných debat a webové komunikace. Chceme iniciovat a realizovat kulturní, výzkumné a vzdělávací projekty, včetně výstav a publikací, podporující všeobecný zájem o současné vizuální umění a odbornou diskusi o jeho vývoji.

Mohu se přidat?
Samozřejmě! Podnětem k založení c2c byla absence otevřené platformy pro diskusi o současném vizuálním umění a kultuře, zejména pak o problémech kritiky a kurátorství v mezinárodním kontextu. Čím více nových a rozdílných názorů zazní, tím lépe. Vítáme aktivní kurátory, kritiky či umělce-kurátory se zájmem o aktuální podoby umění a nové směry v kultuře, ale i další zájemce bez rozdílu „stavovské příslušnosti“, kteří chtějí přispět k oživení reflexe současného umění, k tematizaci jeho přesahových forem (do kontextů dnešní společnosti, ekonomie, vědy, médií a technologií) a v důsledku i k rozvoji umělecké produkce.

Jaký je výstavní záměr galerie c2c?
Galerie c2c je nekomerční prostor otevřený širokému spektru současného umění. Výstavní program je orientovaný především na české i zahraniční kurátorské výstavní projekty a prezentaci experimentálních, putovních a mezioborově zaměřených projektů. Galerie zároveň slouží jako zázemí pro jednorázové projekce, workshopy a přednášky spojené s aktivitami občanského sdružení c2c.

Kdo c2c zakládal?
Denisa Kera: vysokoškolská pedagožka (Studia nových médií na FF UK), publicistka a kurátorka, Pavel Sedlák: kritik a teoretik umění nových médií, manažer NNO v oblasti kultury, kurátor, a Zuzana Štefková: kurátorka, historička a kritička současného umění.
Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>