Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Muzea – Galerie

Galerie Smečky

www
E-mail
Městská část
Praha 1
Adresa
Ve Smečkách 24, Praha 1 - 110 00
Telefon
222 210 268
Fax
222 210 272
Otevírací doba
úterý–sobota, 11:00 –18:30 hodin
Najít poblíž Kina | Kluby | Divadla | Obchody | Činoherní divadla

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Vyhledání alternativy

Kam si ještě zajít. Výběr dalších míst

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Sbírka Pražské plynárenské

Pražská plynárenská, a.s., vlastní zcela ojedinělou uměleckou sbírku, zaměřenou na koláž, kterou neustále vhodným doplňováním rozšiřuje o další a další přírůstky.


Soustřeďuje se přitom na českou poválečnou koláž, na ty nejvýznamnější a nejznámější domácí autory, pro které byla právě koláž typickým a hlavním projevem. Nevynechává však ani ty tvůrce, kteří se koláži věnovali či dosud věnují ne tak soustavně, spíš jen jaksi okrajově a doplňkově ke svému hlavnímu zaměření sochařskému, malířskému či třeba grafickému.


Jedním z podnětů k založení vlastní kolekce se Pražské plynárenské stala velká výstava České koláže, uspořádaná v roce 1997 Národní galerií v Praze.


Část dosavadních přírůstků sbírky Pražská plynárenská před širší veřejností poprvé prezentovala na výstavě vybraných koláží v prostorách Divadla Bez zábradlí na jaře 2002.


V kolekci Pražské plynárenské se nalézají nejrozmanitější díla, vzniklá v rozmezí víc než půl století, špičkové ukázky vysokých kvalit, dnes jen těžko dostupné práce zcela zásadního významu, vedle toho i díla nepříliš známá či zcela neznámá, zajímavé rarity, které nám přibližují tvorbu dosud mnohdy veřejnosti skrytou.


„Sbírka Pražské plynárenské tvoří pozoruhodný celek, který ve svém důsledném zaměření na koláž nemá u nás obdobu,“ říká umělecký historik Jiří Machalický. Dnes tuto kolekci tvoří přes 200 exponátů; hodnota podobné sbírky je přitom jen těžko penězi vyčíslitelná, neboť jednotlivé její položky jsou ve své podstatě nenahraditelné.


Najdeme v ní práce Jiřího Koláře, Ladislava Nováka, Karla Trinkewitze, Adolfa Hoffmeistra, Eduarda Ovčáčka, Libora Fáry, Běly Kolářové, Čestmíra Kafky, Josefa Hampla, Věry Janouškové, Ivo Medka, Jaroslava Vožniaka, Josky Skalníka a řady dalších našich umělců.


„Výtvarná koláž je pro diváka nesmírně atraktivní. Umělec používá nalezené materiály a využívá jejich estetické i významové kvality. Zároveň ale s nimi manipuluje, mění jejich původní smysl a uvádí je do nových souvislostí, kde se nově setkávají a vytvářejí novou informaci, novou kvalitu, nové sdělení,“ konstatuje umělecká historička Marie Klimešová.


Prostory Galerie

Pro provozování galerie a společenského střediska byl vytipován a získán do dlouhodobého pronájmu vhodný objekt. Jedná se o přízemí a suterén domu Ve Smečkách 24, který je ve vlastnictví Městské části Praha 1. Pražská plynárenská tyto prostory pro účely zřízení galerie rekonstruovala. Tímto počinem Pražská plynárenská nejen zachraňuje původně krásný, poté zdevastovaný objekt v centru metropole, ale prezentuje se před pražskou veřejností jako solidní firma, která se utilitárně nestará jen o svoji prosperitu a rozvoj, ale také s vynaložením nemalých prostředků shromažďuje, chrání a podporuje potenciál národní kultury v oblasti české umělecké koláže poválečného období.


Vzhledem k nutnosti zajištění dokonalého prostředí pro vystavovaná díla zejména z hlediska výběru nejvhodnější klimatizace, vytápění, regulace vlhkosti, intenzity osvětlení a celkové bezpečnosti prostoru byl zpracovaný projekt ještě před zahájením kroků vedoucích k získání stavebního povolení a vypsání výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce předán k odbornému posouzení specializovanému pracovišti Národní galerie. Doporučení Národní galerie byla zohledněna při výběru dodavatele, a poté i při samotné rekonstrukci.

Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>