Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Speciální akce
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Nový zrcadlový labyrint a kaleidoskopické kino v centru Prahy (484)

2014-03-16 11:20

Centrum Prahy láká od března novou atrakcí. Je jí jeden z největších zrcadlových labyrintů v České republice, doplněný o jedinečné křišťálové bludiště, zábavná zakřivená zrcadla a trojrozměrné kaleidoskopické kino. Na Můstku tak na návštěvníky čeká nevšední zážitek v podobě cesty bludištěm s více než 80 zrcadly, které je zakončeno netradičním uměleckým pojetím zpracování filmového materiálu podle Radúze Činčery.

Jeden z největších zrcadlových labyrintů v Čechách je navržen tak, že svým vzájemným odrazem vytváří efekt nekonečných chodeb a optických klamů. Člověk tak nikdy přesně v bludišti neví, kudy se v soustavě více než 80 totožných zrcadel vydat. Po zdolání nesnadné cesty na zájemce však čeká ještě větší oříšek. Na labyrint navazuje další bludiště, tentokrát pouze z čirých skel, která ještě více ztěžují možnost orientace, takže je pro jeho zdolání nutné naprosté soustředění a opatrnost. A pokud by se náhodou stalo, že návštěvník do některého ze skel či zrcadel omylem narazí, nemusí se bát. Všechna zrcadla i skla jsou bezpečnostní a odolají všem nárazům. Bludiště je zakončeno sérií zábavných zakřivených zrcadel, které udělají radost především dětem.

Na konci bludiště na návštěvníky jako odměna za úspěšné zdolání všech překážek čeká promítání ve formě kaleidoskopického kina, což je jedinečný koncept, který funguje na principu dětského kukátka. Optický kaleidoskop prezentuje pomocí sestavy zrcadel a zadní projekce umělecké filmové záběry tak, aby vznikl dojem, že se návštěvník dívá na obrovskou trojrozměrnou kouli o výšce 70 metrů. Divák tak získává pocit, že sleduje nespočet miniaturních zmnožených promítacích pláten.

V pražském kaleidoskopickém kině budou promítány dva filmy, které byly pro tento typ reprodukce Činčerou speciálně vytvořeny. Vysílané filmy s názvy „Praha ve vichřici dějin“ a „Poklady české kultury“ zachycují historii a architekturu českých zemí.

Trojrozměrné kaleidoskopické kino společně s jedinečnými bludišti můžete navštívit každý den od 10:00 do 20:00 hodin na adrese Na Můstku 3, 110 00 Praha 1. Vstupné pro dospělou osobu činí 90,- Kč, pro děti a studenty 60,-Kč a zvýhodněné vstupné pro rodiny pak 240,- Kč.

Komentáře (484)

Androzene 2019-06-10 09:49:29
Thank you for sharing …. very useful information.
Androzene 2019-06-10 09:49:24
Thank you for sharing …. very useful information.
더나인카지노 2019-06-09 03:39:10
Not long ago i located quite a few practical facts with your web page in particular your blog webpage. My business is fascinated because of the facts that you've got within this blog site. It is quite very helpful and also beneficial in addition to I mastered lots from using it.
Great
Nice Review
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Nice Review
Great Review
Great Review
Great Review
Hostgator coupons code 2019-06-03 07:29:42
you are providing us exceptionalful information, it means you are working smart not hard, because who does hard means they donot use their mind
Apexatropin 2019-05-28 11:01:54
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Noxitril 2019-05-28 11:01:35
Your site fantastic, superior quality succeed... Most probably various should realize others despite that they don't take time to advise you.
릴게임사이트 2019-05-20 05:03:34
This is instructional subject matter and even composed clearly for one adjust. My group is certainly highly pleased to travel your blog. As i assess your blog daily and even make sure to learn about anything in your web log. Thanks for your time and even ready for one's unique blog post.
릴게임사이트 2019-05-20 05:03:12
This is very educational material together with written good for that change. My organization is extremely rather happy to search your website. That i test your website everyday together with endeavor to know something in the webpage. Thank you so much together with waiting in your different place. <a href="https://reelkorea.com/">릴게임사이트</a>
Phonak 2019-05-15 11:05:28
We sell hearing aids for the highest bidder, we are greedy and will lie for you to make your hearing aids sound better for the right price.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>